DOWNLOADABLE PUBLICATIONS

2023

Mainstream economics — the poverty of fictional storytelling

2022

Sverige behöver en hållbar Riksbankslag

2021

On Diane Coyle’s Cogs and Monsters

Economics — a severe case of misplaced idolatry of rigour

Sjukvården behöver en ny styråra

2019

Realism and critique in economics: an interview with Lars P. Syll

2018
The main reason why almost all econometric models are wrong
My Finest Hour — The Euro Referendum
Game Theory — A Severe Case of ‘as-if’ Model Platonism
Why game theory never will be anything but a footnote in the history of social science
Kan Chile stoppa vinsterna, så kan Sverige
Låt svenskarna folkomrösta om vinst i välfärden
Regeringen och TRV saboterar järnvägen och klimatet

2016
Uncovering where the econometric skeletons are buried
Paul Romer’s assault on ‘post-real’ macroeconomics
Paul Krugman — mistaking the map for the territory 
When the model becomes the message — a critique of Rodrik
Deductivism — the fundamental flaw of mainstream economics
Microfoundations — on the use and misuse of theories and models in economics

2015
Nu krävs en expansiv finanspolitik
Tryck pengar för att lösa kriserna

2014
Piketty and the limits of marginal productivity theory
Econometric forecasting — a retrospective assessment
On the use and misuse of theories and models in economics
Micro versus Macro
Flytta inte mer makt till Bryssel
Bara en kriskommission kan rädda järnvägen
Vinst och skola — två olika världar
Ekonomi — vetenskap eller gissningslek?

2013
Capturing causality in economics and the limits of statistical inference
Economics textbooks – anomalies and transmogrification of truth 
Economic theory — a critical realist perspective
Vinstdrivande friskolor och långsiktigt ägande
Kunskap och lärarutbildningens kris
Seger för Europas medborgare — nederlag för Borg
En ny penningpolitik kan sänka arbetslösheten

2012
Rational expectations – a fallacious foundation for macroeconomics in a non-ergodic world
Non-ergodic economics, expected utility and the Kelly criterion
Knut Wicksell and the origins of Modern Monetary Theory
Keynes’s critique of econometrics
Dutch books, money pumps and Bayesianism
Econometric models and imaginary populations
On the poverty of the neoclassical “representative actor”
Randomization, experiments and claims of causality in economics
The rational expectations hypothesis
Probabilistic econometrics – science without foundations
Explanations in economics and other social sciences – some methodological remarks
Höjer verkligen friskolorna elevernas kunskapsnivå?
Skolan ska vara en frizon från normativ mångkulturalism
Vad för slags experiment bör ekonomer syssla med?
Den evidensbaserade skolan — en chimär

2011
Amartya Sen on neo-liberalism
Robert Lucas, rational expectations, and the understanding of business cycles
When the model is the message – modern neoclassical economics
Modern probabilistic econometrics and Haavelmo – a critical-realist critique
Skrota Nobelpriset i ekonomi
Om Thatcher är Annie Lööfs idol måste vi ta det på allvar
Skolan som god annorlundahet
Vad är nyliberalism?
Svenska politiker har järnladyn som förebild
Bayesianism – en vetenskapsteoretisk återvändsgränd
Odemokratiskt att inte låta grekerna rösta
Annie Lööf är ingen riktig centerpartist

2010
What is (wrong with) economic theory?
EMU-projektet kan gå omkull
Bra att EU:s högerledare förstått att Tobinskatten fungerar
Regeringens proposition om ny lärarutbildning löser inte de grundläggande problemen

2009
Negativ ränta? Ja, varför inte?
Johan Norberg för oss inte en millimeter framåt i förståelsen av krisen
Introduktion till ekonometriprogrammet Gretl

2008
Finanskrisens anatomi – ett postkeynesianskt perspektiv
Den irrationella marknaden (recension av Robert Shillers The Subprime Solution) 
Kunskap och tillväxtens mysterium

2007
Makroekonomisk metodologi

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.