KI riktar skarp kritik mot finansministern och regeringen

31 August, 2011 at 20:14 | Posted in Economics | Leave a comment

Konjunkturinstitutet för i dagens konjunkturlägesrapport fram berättigad kritik mot finansminister Anders Borg för den alltför försiktiga ekonomiska politik han bedriver i ett ekonomiskt svårt läge. Precis som yours truly hävdar KI att Borgs och regeringens försiktighet kommer att resultera i onödigt hög arbetslöshet och sämre tillväxt. Enligt KI borde regeringen kunna satsa 20 miljarder kronor mer än vad man gör i ofinansierade åtgärder nästa år.

En regerings första uppgift när recessionen står för dörren är att att stimulera ekonomin. Finansminister Anders Borg verkar ha glömt detta fundamenta. Det är bra att KI påminner honom!

Advertisements

Lööfs meritlista – i klass med idolen Margaret Thatchers

31 August, 2011 at 15:56 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

 

 
 
 
 
 
.
.
.
.
Centerpartiets kommande partiledare har en meritlista som säkert skulle imponera på en Reagan eller Thatcher. Ett axplock av vad fru Lööf argumenterat och motionerat för på senare år:

  • Inför plattskatt (lägre skatt för höginkomsttagare)
  • Avskaffa lagen om anställningsskydd
  • Inskränk strejkrätten
  • Inför marknadshyror
  • Sälj ut SvT och SR
  • Sverige bör gå med i NATO
  • Bygg ut kärnkraften

Och nej, det här var inte Timbros eller Johan Norbergs önskelista, utan som sagt, den kommande centerledarens.

Med den ledaren behöver nog inte centern längre bekymra sig om hur det ska nå väljare bortom Stureplan …

Stureplansmaffian vann – Annie Lööf föreslås bli ny (c)-ledare

31 August, 2011 at 12:11 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

SvT Debatt ringde i förmiddags och undrade om jag kunde tänka mig skriva något med anledning av att centerns valberednig nu förslår Annie Lööf att bli partiledare. Det kunde jag. Här är artikeln.

Tillägg: Även om yours truly och Uppsala Nya Tidning – se artikel nedan –  inte har någon samsyn när det gäller ekonomisk krisbekämpning så verkar vi vara fullt överens om vad för slags “liberal” Annie Lööf är. Den läsvärda ledaren finner du här.

9789144014340_large

Sänkt restaurangmoms – regeringens djärva krislösning

30 August, 2011 at 20:16 | Posted in Economics | Leave a comment

När vi trodde att alliansregeringen hade uttömt sin arsenal av skattesänkningar och andra påfund för att i sin omvända Robin Hood-politik spä på  ojämlikheten ytterligare, så överraskade de oss igen. Ur rockärmen trollade de fram krislösningsreceptet framför alla andra  – sänkt restaurangmoms! Verkligen imponerande. Och här är artikeln som också visar att den passar som fot i strumpa i alliansens fördelningsprofil.

Panik och krasch i den finansiella världen

29 August, 2011 at 14:25 | Posted in Economics | Leave a comment


För er som tröttnat på tidningars och televisionens ytligheter kring finanskrisen föreslår jag läsning av Charles Kindlebergers klassiska  skildring av de finansiella krisernas historia – Manier, panik och krascher (Pontes Förlag, 1999).  Utifrån ett digert empiriskt material visar boken övertygande att finansiella kriser utgör en en del av vårt ekonomiska system och en följd av de djupareliggande instabiliteter som kännetecknar själva det finansiella systemet. [Och yours truly har skrivit en utförlig inledning där han kopplar Kindlebergers framställning till teoretiska landvinningar hos Keynes och Minsky.]

Uppsala Nya Tidning ute och reser om krishanteringen

29 August, 2011 at 12:04 | Posted in Economics | 3 Comments

I dag har Uppsala Nya Tidning (UNT) en ledare där man kritiserar yours truly, Paul Krugman och Nouriel Roubini för att vara alldeles för pessimistiska om utsikterna att skuldkrisen kan övervinnas med sparpaket och budgetsanering.

Paul Krugmans och min kritik (se mina tidigare inlägg här på bloggen och på newsmill) om att det är hopplöst att försöka banta sig ur krisen och samtidigt försöka få fart på ekonomin har man inte mycket till övers för. Varför? Jo, vi kan ju alltid öka exporten till Asien och Latinamerika!  Och när alla Europas krisande länder ska slå sig in på de marknaderna, hur går det då?  Tänkte inte på det …

Antagligen får man väl se det uppmålade framtidsscenariot som en del av UNT:s  “framtidssagor” som utlovas driva på återhämtningen “de närmaste åren”.

UNT skriver vidare:

Pålsson Syll har rätt så till vida att Spaniens ekonomi inte kommer att växa drastiskt tack vare ökad handel med Uzbekistan. Men återhämtningen kommer, det är bara det att den tar längre tid.

Ja, den här typen av panglossiansk framtidsprognoser har ju inte precis varit någon bristvara på senare tid. Kruxet med dem är bara att de inte bygger på någon som helst evidens. De är inget annat än uttryck för hopp för vilket det inte finns någon annan grund än tro.

UNT lovar precis som regeringen guld och gröna skogar – bara vi sitter stilla i båten och stormen bedarrat någon gång i framtiden. Eftersom yours truly – till skillnad från UNT – kan sin Keynes, ges denne sista ordet:

But this long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the storm is long past the ocean is flat again.

Nationalekonomin i kris

28 August, 2011 at 22:28 | Posted in Economics | Leave a comment

Härom dagen skrev yours truly om  nationalekonomernas ansvar för den ekonomiska krisen här på bloggen. Berkeleyprofessorn J Bradford DeLong skriver insiktsfullt på samma tema i en lysande artikel  på Project Syndicate:

It is the scale of the catastrophe that astonishes me. But what astonishes me even more is the apparent failure of academic economics to take steps to prepare itself for the future. “We need to change our hiring patterns,” I expected to hear economics departments around the world say in the wake of the crisis.

The fact is that we need fewer efficient-markets theorists and more people who work on microstructure, limits to arbitrage, and cognitive biases. We need fewer equilibrium business-cycle theorists and more old-fashioned Keynesians and monetarists. We need more monetary historians and historians of economic thought and fewer model-builders …

Yet that is not what economics departments are saying nowadays.

Perhaps I am missing what is really going on. Perhaps economics departments are reorienting themselves after the Great Recession in a way similar to how they reoriented themselves in a monetarist direction after the inflation of the 1970’s. But if I am missing some big change that is taking place, I would like somebody to show it to me.

Perhaps academic economics departments will lose mindshare and influence to others – from business schools and public-policy programs to political science, psychology, and sociology departments. As university chancellors and students demand relevance and utility, perhaps these colleagues will take over teaching how the economy works and leave academic economists in a rump discipline that merely teaches the theory of logical choice.

Or perhaps economics will remain a discipline that forgets most of what it once knew and allows itself to be continually distracted, confused, and in denial. If that were that to happen, we would all be worse off.

Det här är mycket oroande

27 August, 2011 at 20:23 | Posted in Economics | 11 Comments

Sverige har sedan flera år internationellt sett extremt hög skuldsättning i hushållssektorn och höga bostadspriser. Förra gången krisen bankade på dörren – åren 2008 och 2009 – klarade vi oss hyfsat eftersom arbetslösheten inte i någon större grad steg när bank- och finanssektorn krisade. Den här gången är det inte mycket som tyder på att vi med regeringens ekonomiska politik kommer att undvika väsentligt högre arbetslöshet.

Med den skuldkvot vi ser hushållen tagit på sig – med finanssektorns goda minne och starkt kopplad till en bostadsbubbla som varken regering eller riksbank riktigt velat ta på allvar – riskerar den skulddeflationskris som regeringen med sin passivitet nu bäddar för att slå oerhört hårt mot svenska hushåll.

Hushållen kommer att få betala ett högt pris för regeringens brist på visioner och förmåga att bedriva realistisk, expansiv, ekonomisk politik som kan hålla den ekonomiska kräftgången stången. Alliansregeringen lär få betala i riksdagsvalet år 2014.

Tillägg 29/8: Några läsare har hört av sig och undrat om det verkligen är så farligt med skuldkvoter kring 150-160%. Mitt svar: när det var som värst och helvetet brakade lös i USA år 2008 låg skuldkvoten på 130%. Jag tror det är svar nog.

Varför ekonomerna är medansvariga till dagens ekonomikris

27 August, 2011 at 09:46 | Posted in Economics | Leave a comment

Oxfordprofessorn John Kay har en mycket vis och lärorik artikel om varför ekonomerna gått bort sig i redskapsboden. Nödvändig läsning för alla som vill förstå varför den traditionella – neoklassiska – nationalekonomin akivt bidragit till att orsaka dagens ekonomiska kris snarare än att bidra till att lösa den.

Tillägg: Att neoklassiska nationalekonomer inte bidragit så mycket med konstruktiva lösningar på depressionsekonomins problem  framstår kanske som mindre  konstigt om man tar del av vad deras idag främsta företrädare – Robert Lucas – hävdade redan år 1983 (i ett tal inför den amerikanska ekonomföreningen):

My thesis in this lecture is that macroeconomics in this original sense has succeeded: its central problem of depression-prevention has been solved, for all practical purposes, and has in fact been solved for many decades.

Och detta från en man som byggt hela sin karriär på antagandet om att människor är hyperrationella “robotimitationer” med rationella förväntningar och nästintill perfekt förmåga att behandla information. Mirabile dictu!

Nej, Anders Borg – det här är inte alls vad Keynes skulle gjort!

26 August, 2011 at 22:42 | Posted in Economics, Politics & Society | 5 Comments

Finansminister Anders Borg lät idag  meddela att regeringen skriver ner prognosen för BNP-tillväxten till 1,3 procent år 2012. Enligt Borg kommer då det finansiellt sparandet att vara obefintligt och arbetslösheten att öka till nästan 8% . Det ser med andra ord ovanligt mörkt ut för svensk ekonomi.

Som yours truly under sommaren påpekat vid flera tillfällen – i ett läge där man som nu regeringen spår att  lågkonjunkturen blir mycket utdragen – är det sämsta man kan göra att bara vara passiv och som Borg prata om att “reformutrymmet är ytterst begränsat” och  “att det behövs säkerhetsmarginaler i det här läget”. 

Vad svensk ekonomi  behöver  i detta ytterst prekära läge är rejäla stimulanser och offensiva investeringssatsningar som kan hålla emot den skulddeflationsdrivna ekonomiska kollaps som nu hotar övermäktiga svensk ekonomi.

Mot denna bakgrund blir det därför också nästintill komiskt när Borg hävdar att regeringen “gör nu det som Keynes skulle ha rekommenderat.” Nej, det där har finansministern fått fullständigt om bakfoten. Keynes förordnade en kontracyklisk politik. Inte att som regeringen ägna sig åt procyklisk förstärkning av konjunkturerna.

Alliansregeringen bedriver idag en ekonomisk politik där det inte  finns plats för vare sig Keynes eller en realistisk, expansiv, ekonomisk politik som kan hålla den ekonomiska kräftgången stången.  För att kunna driva en sådan politik behövs nog andra krafter vid rodret.

Som övligt i dessa sammanhang lovar regeringen och Borg guld och gröna skogar – bara vi sitter stilla i båten och stormen bedarrat någon gång i framtiden. Eftersom yours truly – till skillnad från Anders Borg – kan sin Keynes, ges denne sista ordet:

But this long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the storm is long past the ocean is flat again.

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.