Justified and Ancient

11 February, 2016 at 11:55 | Posted in Varia | Leave a comment

 

Dansklektion

11 February, 2016 at 09:25 | Posted in Varia | Leave a comment

 

These brothers and sisters of mine

6 February, 2016 at 20:41 | Posted in Varia | Leave a comment

5 million Syrians are refugees.

Then the righteous will answer him, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?’

The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.’

Pedagogik — ett ämne i kris

4 February, 2016 at 20:50 | Posted in Economics, Varia | Leave a comment

Den antiintellektuella avgrunden är nära när den postmoderna sanningsrelativismen infekterar det offentliga samtalet på alla nivåer, inklusive den akademiska världen.

truth_exit_signI Sverige tycks den pedagogiska disciplinen vara värst smittad. En docent i pedagogik fick för några år sedan Skolverkets uppgift att skriva en rapport om fysikundervisningen i den svenska skolan, samt komma med förslag på hur den skulle attrahera fler flickor.

Ur rapporten:

”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen. […] Vissa sätt att tänka och resonera premieras mera än andra i naturvetenskapliga sammanhang. […] Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. Till exempel genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande” …

Pedagogen skriver vidare i rapporten: ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

Det vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken ska alltså ”plockas bort” för att ”underlätta” för flickor. Inte nog med att detta är en förfärlig kunskapssyn, det är dessutom kränkande att betrakta flickor som oförmögna eller sämre på att ta till sig kunskap i fysik.

Författaren till rapporten heter Moira von Wright och är numera professor i pedagogik och rektor för Södertörns högskola. När nu en sådan kunskapsteoretisk grundsyn slagit rot i våra högre lärosäten har vi ett problem …

Martin Ingvar  Christer Sturmark  Åsa Wikforss

Efter att ha läst artikeln “En pedagogisk relation mellan människa och häst. På väg mot en pedagogisk filosofisk utforskning av mellanrummet” i Pedagogisk Forskning i Sverige är man dock föga förvånad över sakernas tillstånd inom svensk pedagogisk “vetenskap”:

Med en posthumanistisk ansats belyser och reflekterar jag över hur både människa och häst överskrider sina varanden och hur det öppnar upp ett mellanrum med dimensioner av subjektivitet, kroppslighet och ömsesidighet.

elite-daily-sleeping-studentOch så säger man att pedagogikämnet är i kris. Undrar varför …

There ain’t no cure

4 February, 2016 at 09:33 | Posted in Varia | Leave a comment

 

Tainted love

1 February, 2016 at 16:17 | Posted in Economics, Varia | Leave a comment

 

Good advice

30 January, 2016 at 11:31 | Posted in Varia | Leave a comment

‘If you really want something, you have to be prepared to work very hard, take advantage of opportunity, and above all — never give up.’
 

[h/t Ulrika Hall]

At the age of thirty-seven

29 January, 2016 at 21:34 | Posted in Varia | Leave a comment

 

Still absolutely breathtakingly great!

Manfred Mann

29 January, 2016 at 09:15 | Posted in Varia | Leave a comment

 

The force from above cleaning my soul

28 January, 2016 at 09:30 | Posted in Varia | Leave a comment

 

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.