När bot blir sot

25 March, 2015 at 20:04 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

Starka offentliga finanser är en absolut förutsättning för tillväxt och fler jobb. Det inser man nu i Frankrike, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien och inte minst Grekland. Runtom i Europa väntar tuffa budgetsaneringsprogram. Det vet vi i Sverige efter de krisår vi gått igenom framför allt under 90-talet – eller borde veta. För oss socialdemokrater är det självklart: Sverige ska tillbaka till överskott …

2011-10-26-dumb_and_dumber-533x299Det Europa behöver är en ny och stram Stabilitets- och tillväxtpakt byggd på tydliga regler och sanktioner som tvingar Europas länder att sanera sina statsfinanser … Det måste finnas konsekvenser för medlemsländer som bryter mot pakten. Det bör övervägas om medlemsländer som bryter mot pakten ska få ta del av EU-medel …

För Sveriges del är det oerhört viktigt att euron blir framgångsrik. Det är viktigt för Europas ekonomiska framtid. Vi är fortfarande positiva till euron som politiskt projekt och är övertygade om att den kan bidra till handel, jobb och långsiktig tillväxt …

Europa behöver en ny och stram Stabilitets- och tillväxtpakt och fler ansvarstagande europeiska regeringar.

Mona Sahlin Thomas Östros

Grodors plums och ankors plask.

Herre du milde!

Har för mig att Östros fick ett nytt jobb också för ett par veckor sedan …

Att försvara mänskliga rättigheter måste få kosta

20 March, 2015 at 08:29 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Diskussionens vågor går i dessa dagar höga vad gäller de diplomatiska relationerna med Saudiarabien och hur de lämpligen hanteras. De flesta verkar hålla med om att t ex tusen piskrapp plus 10 års fängelse inte känns som ett riktigt proportionerligt straff för lite bloggande kritik mot religiösa ledare.

wallstrom-ta36ae68-jpgLåt oss försiktigt sammanfatta det som att det finns en del som tyder på att Saudiarabien inte är bäst i klassen avseende mänskliga rättigheter.

Enigheten är mindre framträdande när det gäller hur den svenska regeringen hanterat kopplade saker den senaste tiden.

Heidi Avellan [Sydsvenskan] har ju inte gjort sig känd som en fanatisk Löfvensupporter och menade i en krönika 13/3 att även det utrikespolitiska nu dragits in i det pågående rödgröna haveriet. I ett försök att knyppla ihop en liberal hållning vad gäller mänskliga rättigheter med kritik mot utrikesministerns förmodade klumperier skriver Avellan att Margot Wallströms kritik var berättigad, men diplomatiskt illa formulerad.

Det är svårt undgå slutsatsen att det som stört harmonin är att kritiken, som alltså ansågs befogad, faktiskt uppmärksammades av Saudiarabien. Om Wallström bara hade uttalat kritiken för sig själv inne på någon toalett i Sagerska palatset, medan Stefan Löfven med någon vag fras om hur mycket bättre världen vore med mer mänskliga rättigheter löst upp avtalet när löptiden ändå runnit ut, så hade saken varit utagerad. Fingerspitzgefühl.

Det är naturligtvis sant, men det man måste fråga sig är om sådant fjäderlätt diplomatiskt tryck från en liten stat som Sverige är meningsfullt annat än för att hjälpa liberalt sinnade samhällsdebattörer att sova en smula bättre om natten: nå, vi har i alla fall gjort något.

Kanske det kanske, men man har väl knappast gjort mindre om man med avsevärt uppkäftigare diplomati fått massvis med internationell uppmärksamhet och uppenbarligen gjort diplomatiskt intryck på motparten? Om inget annat så komplicerar det i vart fall Avellans påstående att Sveriges röst i världen har försvagats av Wallströms agerande.

Till syvende och sist så kokar allt ner till en enkel fråga: Får det någonsin kosta något – kosta något på riktigt – att försvara mänskliga rättigheter diplomatiskt? Den frågan borde vara lätt att besvara för en liberalt sinnad debattör såvida inte ett rödgrönt skynke skymmer sikten i lite för många frågor förstås.

Mikael Sundström

Lecturing the Senate Budget Committee

15 March, 2015 at 15:56 | Posted in Economics, Politics & Society | 8 Comments

blythWatch Mark Blyth give the Senate Budget Committee a well-earned lecture on public debt here. Absolutely fabulous!

The committee to save the world

13 March, 2015 at 16:54 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

comSaving the world? The moral-ethical calibre of at least two of these guys makes me wonder how one could even entertain such a bizarre idea.

Re Greenspan, yours truly can’t but agree with Paul Krugman — he isn’t just a bad economist, he’s a bad person. What else can one think of a person that considers Ayn Rand — with the ugliest psychopathic philosophy the postwar world has produced — one of the great thinkers of the 20th century? A person that even co-edited a book with her — maintaining that unregulated capitalism is a “superlatively moral system”. A person that in his memoirs tries to reduce his admiration for Rand to a youthful indiscretion — but who actually still today can’t be described as anything else than a loyal Randian disciple.

And Summers — well an economist who writes that he has

always thought that under-populated countries in Africa are vastly UNDER-polluted, their air quality is probably vastly inefficiently low compared to Los Angeles or Mexico City

and that

only the lamentable facts that so much pollution is generated by non-tradable industries (transport, electrical generation) and that the unit transport costs of solid waste are so high prevent world welfare enhancing trade in air pollution and waste.

certainly isn’t on my toplist of would-be world saviours …

The Larry Summers Memo

12 March, 2015 at 12:51 | Posted in Economics, Politics & Society | 3 Comments

The Memo

DATE: December 12, 1991
TO: Distribution
FR: Lawrence H. Summers
Subject: GEP

larry-summers-is-sleepy-three-thumb-480x350‘Dirty’ Industries: Just between you and me, shouldn’t the World Bank be encouraging MORE migration of the dirty industries to the LDCs [Less Developed Countries]? I can think of three reasons:

1) The measurements of the costs of health impairing pollution depends on the foregone earnings from increased morbidity and mortality. From this point of view a given amount of health impairing pollution should be done in the country with the lowest cost, which will be the country with the lowest wages. I think the economic logic behind dumping a load of toxic waste in the lowest wage country is impeccable and we should face up to that.

2) The costs of pollution are likely to be non-linear as the initial increments of pollution probably have very low cost. I’ve always though that under-populated countries in Africa are vastly UNDER-polluted, their air quality is probably vastly inefficiently low compared to Los Angeles or Mexico City. Only the lamentable facts that so much pollution is generated by non-tradable industries (transport, electrical generation) and that the unit transport costs of solid waste are so high prevent world welfare enhancing trade in air pollution and waste.

3) The demand for a clean environment for aesthetic and health reasons is likely to have very high income elasticity. The concern over an agent that causes a one in a million change in the odds of prostrate cancer is obviously going to be much higher in a country where people survive to get prostrate cancer than in a country where under 5 mortality is is 200 per thousand. Also, much of the concern over industrial atmosphere discharge is about visibility impairing particulates. These discharges may have very little direct health impact. Clearly trade in goods that embody aesthetic pollution concerns could be welfare enhancing. While production is mobile the consumption of pretty air is a non-tradable.

The problem with the arguments against all of these proposals for more pollution in LDCs (intrinsic rights to certain goods, moral reasons, social concerns, lack of adequate markets, etc.) could be turned around and used more or less effectively against every Bank proposal for liberalization.

Postscript

After the memo became public in February 1992, Brazil’s then-Secretary of the Environment Jose Lutzenburger wrote back to Summers: “Your reasoning is perfectly logical but totally insane… Your thoughts [provide] a concrete example of the unbelievable alienation, reductionist thinking, social ruthlessness and the arrogant ignorance of many conventional ‘economists’ concerning the nature of the world we live in… If the World Bank keeps you as vice president it will lose all credibility. To me it would confirm what I often said… the best thing that could happen would be for the Bank to disappear.” Sadly, Mr. Lutzenburger was fired shortly after writing this letter.

Mr. Summers, on the other hand, was appointed the U.S. Treasury Secretary on July 2nd, 1999, and served through the remainder of the Clinton Admistration. Afterwards, he was named president of Harvard University.

The Whirled Bank Group

Understanding public debts and budget deficits

12 March, 2015 at 12:30 | Posted in Economics, Politics & Society | 1 Comment

Austerity — a class-specific put-option

10 March, 2015 at 10:09 | Posted in Economics, Politics & Society | 1 Comment

article4bWhen you bail out a bank or a banking system, you are not just bailing the bankers. You are bailing the savers, the pensions, the mortgages, the derivatives written on these loans and annuities, and all the rest that constitute the bank’s assets, which are your liabilities and vice versa. So when governments bail banks they are simultaneously bailing the assets and incomes of the top 30 percent of the income distribution …

The cost of exercising the put-option is paid for by people who don’t have many such assets and rely on government spending and public goods, but that’s what gets cut. The poorest segment of society is forced to pay out on an insurance policy that they never agreed to guarantee, and for which they never received a single insurance premium from the holders of the bailed (i.e. insured) assets. This is why austerity is best thought of as a class-specific put-option. It’s free asset insurance for the top end of the income distribution, those who also just happen to be the people that vote most and fund elections.

Mark Blyth

So much for ‘expansionary austerity’ solutions

10 March, 2015 at 09:18 | Posted in Economics, Politics & Society | 5 Comments

Unemployment rates in Europe, Japan and US
Unemployment_rates_EU-28_EA-18_US_and_Japan_seasonally_adjusted_January_2000_January_2015

Source: Eurostat

If this is recovery for Europe, well, I’ll be dipped! Some years ago unemployment rates at these levels were considered totally unacceptable. And then came the Reagan-Thatcher turnover and price stability was everything and being unemployed was something people freely chose to be …

To save Europe we have to abandon the euro

7 March, 2015 at 15:47 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

Si tout se passe bien, nous assistons au commencement de la fin de l’union monétaire européenne. « Si l’euro échoue, l’Europe échoue », disait Angela Merkel. Aujourd’hui, c’est exactement l’inverse. L’euro est en train de détruire l’Europe. Si l’euro échoue, il se pourrait quand même que l’Europe finisse par ne pas échouer. Ce n’est pas certain : les blessures qu’a causées l’union monétaire sont trop profondes.

bruxelles-minaccia-ateneAvec l’arrivée au pouvoir en Grèce du parti de gauche Syriza, en alliance avec un parti groupusculaire d’extrême droite, le projet monstrueux consistant à greffer une monnaie commune à des sociétés ayant des économies différentes semble devoir connaître la fin qu’il mérite.

L’instant de vérité est arrivé pour une politique d’intégration européenne qui a échappé à tout contrôle, dont le moteur est le capital financier. Pour que l’Europe ne se transforme pas en un marécage d’incriminations réciproques entre nations, avec des frontières ouvertes et en courant à tout moment le risque d’être submergée de l’extérieur, il faut démanteler ce monstre qu’est l’union monétaire.

Le démantèlement doit se dérouler sur la base du contrat social, avant que l’atmosphère ne soit trop empoisonnée pour cela. Comment s’y prendre : voilà ce dont on doit débattre. Il faut permettre aux pays du Sud une sortie en douceur, peut-être au sein d’un euro du Sud qui n’exigera pas de leur part des « réformes » détruisant leurs sociétés.

Quant à ceux qui, au début de l’union monétaire, leur ont fait l’article en leur promettant qu’ils pourraient jouir sans fin des crédits issus des subprimes, ils doivent le payer, tout comme ceux qui savaient de quoi il retournait et n’ont rien dit. Au lieu de l’étalon-or de fait que l’on utilise dans le rapport avec l’Europe du Nord, il faut mettre en place un régime monétaire qui permette la flexibilité tout en excluant l’arbitraire. Les économistes sont de plus en plus nombreux à le réclamer, et l’on compte parmi eux des poids lourds comme l’Américain Alan Meltzer. Nous devons faire ce qui est nécessaire – non pas pour sauver l’euro, mais pour sauver l’Europe

Wolfgang Streeck/Le Monde

Great article — and it actually confirms what Wynne Godley wrote almost twenty years ago:

If a government stops having its own currency, it doesn’t just give up “control over monetary policy” as normally understood; its spending powers also become constrained in an entirely new way. If a government does not have its own central bank on which it can draw cheques freely, its expenditures can be financed only by borrowing in the open market in competition with businesses, and this may prove excessively expensive or even impossible, particularly under “conditions of extreme emergency.”

greece-feb12-bank__3197265k

If Europe is not to have a full-scale budget of its own under the new arrangements it will still have, by default, a fiscal stance of its own made up of the individual budgets of component states. The danger, then, is that the budgetary restraint to which governments are individually committed will impart a disinflationary bias that locks Europe as a whole into a depression it is powerless to lift.

Wynne Godley

Hayek’s blueprint for EU

1 March, 2015 at 13:34 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Government by agreement is only possible provided that we do not require the government to act in fields other than those in which we can obtain true agreement.

austrian-economicsIf, in the international sphere, democratic government should only prove to be possible if the tasks of the international government are limited to an essentially liberal program, it would no more than confirm the experience in the national sphere, in which it is daily becoming more obvious that democracy will work only if we do not overload it and if the majorities do not abuse their power of interfering with individual freedom. Yet, if the price we have to pay for an international democratic government is the restriction of the power and scope of government, it is surely not too high a price, and all those who genuinely believe in democracy ought to be prepared to pay it.

Friedrich von Hayek

As yours truly has written on several occasions here on the blog, there are many good reasons to be critical of Austrian economics. And although we have to be careful — following the apt counsel of Robert Solow — so that we don’t throw out the baby with the bath water, this is sure an example of the really Bad Hayek.

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.