Simone de Beauvoir — a pedophilia supporter?

26 Jan, 2020 at 17:08 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

beaIt has to be said that Beauvoir’s interest in these matters was not purely theoretical … She was dismissed from her teaching job in 1943 for “behavior leading to the corruption of a minor.” The minor in question was one of her pupils at a Paris lycée. It is well established that she and Jean-Paul Sartre developed a pattern, which they called the “trio,” in which Beauvoir would seduce her students and then pass them on to Sartre …

Beauvoir’s “Lolita Syndrome” … offers an evangelical defence of the sexual emancipation of the young … Beauvoir posits Bardot as the incarnation of “authenticity” and natural, pure “desire,” with “aggressive” sexuality devoid of any hypocrisy. The author of “The Second Sex” is keen to stress sexual equality and autonomy, but she also insists on the “charms of the ‘nymph’ in whom the fearsome image of the wife and the mother is not yet visible.”

Andy Martin/New York Times

Vänsterpartiets svek mot invandrarkvinnorna

19 Jan, 2020 at 17:22 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Amine Kakabaveh är kurd med rötter i Iran … I somras uteslöts hon ur Vänsterpartiet efter flera års konflikt med partiledningen. Som riksdagsledamot drev hon stenhårt frågor om hedersförtryck – något som man i vänstern länge inte vågade tala högt om.
– De sa hela tiden till mig att jag underblåser rasism när jag pratar om att flickor blir slagna och bortgifta. Men det är ju de som tiger som underblåser rasism. Tack vara att de varit så fega har SD vuxit …

kaRädslan för sanningen – att många invandrarkvinnor lever under ett religiöst och kulturellt patriarkalt förtryck – är fortfarande utbredd i partiet.
– Jonas svek invandrarkvinnor. Han var feg.

I föreningen “Varken Hora eller Kuvad” är Amine Kakabaveh frontfigur. Enligt föreningen har hedersförtrycket ökat sedan mordet på Fadime. Tusentals kvinnor och flickor lever med moralpoliser, både inom och utom familjen, som ska bestämma om hur de ska klä sig och uppföra sig.
– Problemet är att det svenska samhället vill att vi behåller vår egen kultur. Sverige är det enda land i hela Europa där man betalar hundratals miljoner till olika etniska och religiösa föreningar utan att ens ställa krav.
–Samhället ska inte bidra till att upprätthålla fundamentalism, hedersförtryck och patriarkala strukturer med skattepengar.

Olle Lönnaeus/Sydsvenskan

Quinn Slobodian and the birth of neoliberalism

18 Jan, 2020 at 13:55 | Posted in Economics, Politics & Society | 1 Comment

 

It is a measure of the success of this fascinating, innovative history that it forces the question: after Slobodian’s reinterpretation, where does the critique of neoliberalism stand?

First and foremost, Slobodian has underlined the profound conservatism of the first generation of neoliberals and their fundamental hostility to democracy. What he has exposed, furthermore, is their deep commitment to empire as a restraint on the nation state. Notably, in the case of Wilhelm Röpke, this was reinforced by deep-seated anti-black racism. Throughout the 1960s Röpke was active on behalf of South Africa and Rhodesia in defense of what he saw as the last bastions of white civilization in the developing world. As late as the 1980s, members of the Mont Pèlerin Society argued that the white minority in South Africa could best be defended by weighting the voting system by the proportion of taxes paid. If this was liberalism it was not so much neo- as paleo-.

Adam Tooze

Lagen om valfrihetssystem (LOV) — en nyliberal våtdröm

13 Jan, 2020 at 13:22 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

De välvilliga etableringsreglerna i LOV och andra sammanhang har öppnat vägen för den ekonomiska brottsligheten. Skurkarna har brett ut sig, lycksökarna har lekt lotsar inom arbetsmarknadspolitiken, men varken skolan eller sjukvården har gått fri från svindlare. Och vart tog kvaliteten vägen, den som skulle ursäkta allt det andra?

Skärmavbild-2017-01-12-kl.-08.38.20Grundfelet i LOV-ideologin är att den utgår från att kvaliteten skulle vara lätt att urskilja för de välinformerade konsumenter som väljer mellan utförarna. Varken det ena eller det andra stämmer.

Många av välfärdens tjänster är komplexa, svåra att granska för dem som står utanför professionen, och dessutom långsiktiga – det kan dröja åratal och mer innan det visar sig hur bra skolan egentligen var.

Inte heller premissen om de välinformerade konsumenterna håller. Tvärtom – en stor del av det offentliga uppdraget handlar om att hjälpa och stötta de som bäst behöver det, att utjämna klassamhällets skillnader och att förebygga olyckor som kan drabba den enskilde. I sådana situationer riktar sig tjänsterna till medborgare som ofta har ganska dåliga förutsättningar att göra välöverlagda val.

Alldeles för ofta riskerar valfriheten att gynna de starka. De som har tid att leta efter bra skolor åt sina barn, de som umgås med läkare som kan tipsa om kliniker och vårdcentraler, eller de som kan etablera sig som utförare på goda villkor – åt dem som har ska LOV varda givet.

Gunnar Wetterberg

[h/t Jan Milch]

Charles Taylor über die Suche nach der perfekten Gemeinschaft

7 Jan, 2020 at 18:47 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

 

Häften för Kritiska Studier har fyllt 50

5 Dec, 2019 at 17:31 | Posted in Economics, Politics & Society | Comments Off on Häften för Kritiska Studier har fyllt 50

polomarkÅr 1968 utkom det första numret av Häften för kritiska studier. Under de femtio år som gått sedan dess har mer än 200 nummer utkommit. För att fira detta tog några av tidskriftens redaktions-medlemmar ett initiativ till en jubileumsskrift som kommer ut nästa månad.

Yours truly har ett bidrag med i skriften och tänkte därför ta tillfället i akt att säga något lite mer personligt om denna fantastiska tidskrift som alltid legat mig varmt om hjärtat.

Som en tämligen intellektuellt brådmogen 13-åring började jag läsa — och snart prenumerera på — HfKS. Jag vågar väl inte påstå att jag alltid fullt ut förstod de tankedigra och många gånger ‘djupa’ artiklar tidskriften var fylld med, men tillräckligt för att jag skulle lockas att läsa mer och förkovra mig. Mitt intresse stod tidigt till ekonomin, och jag minst speciellt ett par artiklar som handlade om handelsteori (som en av jubileumsskriftens bidragsgivare, Jan Otto Andersson författat.)

Tidskriften gav god ammunition när jag några år senare på gymnasiet också dristade att ifrågasätta en samhällskunskapslärare (nybakad nationalekonom från Lund) som försökte få oss alla att tänka inom den traditionella neoklassiska teoriramen.hfDet var ju inget som gjorde en populär i lärarens ögon, men svaren uteblev ofta och förstärkte min övertygelse att de heterodoxa teorier HfKS introducerade hade fog för sig i kritiken av den förhärskande teoriuppfattningen.

På 90-talet kom jag själv att publicera ett flertal artiklar i tidskriften. För dem av oss som ville utveckla och publicera något annat än den vanliga färdigtuggade ekonomigröten vi matades med på de nationalekonomiska institutionerna gav HfKS oss möjlighet att göra våra röster hörda.

Nu så här när HfKS fyllt 50 år kan man inte heller annat än bli imponerad av det oförtröttliga arbete och kulturgärning den ständige redaktörn för tidskriften — Göran Fredriksson — bestått oss med. Få tidskrifter kan stoltsera med att ha en redaktör som varit med på ‘resan’ under ett halvt sekel!

Der medialisierte Mensch

1 Dec, 2019 at 12:15 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Der medialisierte Mensch

In der vordigitalen Zeit konnten die Einzelnen in vielen Streitfällen als Staatsbürger auftreten, geschützt von der klar umrissenen Rolle. Jetzt schwindet dieser Schutz. Jetzt soll ein jeder mit sich selbst identisch sein – und ist entsprechend verletzlich …

FoE-social-media-illo-59aeDie einzelnen Subjekte werden greifbarer, weil sie ihr Ich veröffentlichen. Ungreifbarer wird hingegen die Öffentlichkeit, in der sich die entblößten Subjekte darbieten. Die Sichtbarkeit nimmt zu, die Unsichtbarkeit ebenso …

Mit der Selbstmedialisierung geht fast zwingend eine Ökonomisierung des Selbst einher. Die digitale Öffentlichkeit ist ja nicht gratis, wie manche glauben. Sie wird bezahlt mit dem, was die Einzelnen von sich hergeben, mal mehr, mal weniger freiwillig. Das im Netz dargebotene Ich wird zum wertvollen Gut. Und selbst jene, die ihr privates Leben gegen fremde Zugriffe wappnen, wissen zugleich, dass sie wie in einem Haus ohne Haustür leben. Spätestens seit den NSA-Skandalen ist bekannt, dass Datenspuren permanent gespeichert und kommerziell ausgewertet werden. Zudem hört man regelmäßig von globalen Digitalkonzernen, dass Passwörter, E-Mail-Daten und sonstige doch eigentlich geschützte Privatheiten in die Hände Dritter geraten seien. Was dort damit geschieht, ist so nebelig wie die Cloud, die zum Sinnbild der neuen Epoche geworden ist.

Hanno Rauterberg / Die Zeit

Wenn doch Trump nur Habermas lesen könnte!

30 Nov, 2019 at 16:33 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Wenn doch Trump nur Habermas lesen könnte!

habermDas neue Buch von Jürgen Habermas ist auch eine Geschichte der Philosophie. Es gibt im Stil einer Genealogie darüber Auskunft, wie die heute dominanten Gestalten des westlichen nachmetaphysischen Denkens entstanden sind. Als Leitfaden dient ihm der Diskurs über Glauben und Wissen, der aus zwei starken achsenzeitlichen Traditionen im römischen Kaiserreich hervorgegangen ist. Habermas zeichnet nach, wie sich die Philosophie sukzessive aus ihrer Symbiose mit der Religion gelöst und säkularisiert hat. In systematischer Perspektive arbeitet er die entscheidenden Konflikte, Lernprozesse und Zäsuren heraus sowie die sie begleitenden Transformationen in Wissenschaft, Recht, Politik und Gesellschaft.

Das neue Buch von Jürgen Habermas ist aber nicht nur eine Geschichte der Philosophie. Es ist auch eine Reflexion über die Aufgabe einer Philosophie, die an der vernünftigen Freiheit kommunikativ vergesellschafteter Subjekte festhält: Sie soll darüber aufklären, »was unsere wachsenden wissenschaftlichen Kenntnisse von der Welt für uns bedeuten – für uns als Menschen, als moderne Zeitgenossen und als individuelle Personen«.

Make community great again

28 Nov, 2019 at 19:14 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Make community great again

 

Mark Lilla et la gauche identitaire

28 Nov, 2019 at 14:32 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Mark Lilla et la gauche identitaire

 

Sweden’s multiculturalist experiment

16 Nov, 2019 at 20:41 | Posted in Politics & Society | 5 Comments

 

Kultur, identitet, etnicitet, genus, religiositet får aldrig accepteras som grund för intolerans i politiska och medborgerliga hänseenden. I ett modernt demokratiskt samhälle måste människor kunna räkna med att samhället också skyddar dem mot intoleransens övergrepp. Alla medborgare måste ha friheten och rätten att också ifrågasätta och lämna den egna gruppen. Mot dem som inte accepterar den toleransen måste vi vara intoleranta.

I Sverige har vi länge okritiskt omhuldat en ospecificerad och odefinierad mångkulturalism. Om vi med mångkulturalism menar att det i vårt samhälle finns flera olika kulturer ställer detta inte till med problem. Då är vi alla mångkulturalister.

Men om vi med mångkulturalism menar att det med kulturell tillhörighet och identitet också kommer specifika moraliska, etiska och politiska rättigheter och skyldigheter, talar vi om något helt annat. Då talar vi om normativ mångkulturalism. Och att acceptera normativ mångkulturalism, innebär också att tolerera oacceptabel intolerans, eftersom den normativa mångkulturalismen innebär att specifika kulturella gruppers rättigheter kan komma att ges högre dignitet än samhällsmedborgarens allmänmänskliga rättigheter – och därigenom indirekt bli till försvar för dessa gruppers (eventuella) intolerans. I ett normativt mångkulturalistiskt samhälle kan institutioner och regelverk användas för att inskränka människors frihet utifrån oacceptabla och intoleranta kulturella värderingar.

Den normativa mångkulturalismen innebär precis som främlingsfientlighet och rasism att individer på ett oacceptabelt sätt reduceras till att vara passiva medlemmar av kultur- eller identitetsbärande grupper. Men tolerans innebär inte att vi måste ha en värderelativistisk inställning till identitet och kultur. De som i vårt samhälle i handling visar att de inte respekterar andra människors rättigheter, kan inte räkna med att vi ska vara toleranta mot dem. De som med våld vill tvinga andra människor att underordna sig en speciell grupps religion, ideologi eller ”kultur” är själva ansvariga för den intolerans de måste bemötas med.

Om vi ska värna om det moderna demokratiska samhällets landvinningar måste samhället vara intolerant mot den intoleranta normativa mångkulturalismen. Och då kan inte samhället själv omhulda en normativ mångkulturalism. I ett modernt demokratiskt samhälle måste rule of law gälla – och gälla alla!

Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa, kulturella eller ideologiska trosföreställningar och tabun, ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens, kulturens eller gruppens tolkningar, ska samhället vara intolerant. Mot dem som i handling är intoleranta ska vi inte vara toleranta.

Sie brauchen keinen Führer

13 Nov, 2019 at 15:03 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Sie brauchen keinen Führer

Erstmals in der Geschichte des Bundestages hat ein Ausschuss seinen Vorsitzenden des Amtes enthoben, nach Verlesen eines mehrseitigen Antrags aller anderen Fraktionen, nach kurzer juristischer Gegenrede der AfD …

Jüngster Anlass war ein Tweet, in dem Brandner dem Musiker Udo Lindenberg indirekt vorwarf, das Bundesverdienstkreuz als “Judaslohn” für seine scharfe Kritik an der AfD erhalten zu haben – Lindenberg, ein Verräter also. Das sei antisemitisch, lautete zudem der Vorwurf aus anderen Parteien.

Die Zeit

 

9 November 1989

9 Nov, 2019 at 00:20 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Walter Duranty — Holodomor denier and lier

8 Nov, 2019 at 13:27 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Walter Duranty — Holodomor denier and lier

One of the first Western Holodomor deniers was Walter Duranty, the winner of the 1932 Pulitzer prize in journalism … While the famine was raging, he wrote in the pages of The New York Times that “any report of a famine in Russia is today an exaggeration or malignant propaganda”, and that “there is no actual starvation or deaths from starvation, but there is widespread mortality from diseases due to malnutrition.”

durantyBDuranty was well aware of the famine. He said in private to Eugene Lyons and reported to the British Embassy that the population of Ukraine and Lower Volga had “decreased” by six to seven million. However, in his reports, Duranty downplayed the impact of food shortages in Ukraine …

British journalist Malcolm Muggeridge … said of Duranty that “there was something vigorous, vivacious, preposterous, about his unscrupulousness which made his persistent lying somehow absorbing.” Muggeridge characterised Duranty as “the greatest liar of any journalist I have met in 50 years of journalism.”

Campaigns were launched in 1986 for the retraction of the Pulitzer Prize given to The New York Times. The newspaper, however, declined to relinquish it … In 1990, the Times admitted that his was “some of the worst reporting to appear in this newspaper.”

Wikipedia

9. November 1989 — einer der wunderbarsten Tage meines Lebens

6 Nov, 2019 at 14:00 | Posted in Politics & Society | Comments Off on 9. November 1989 — einer der wunderbarsten Tage meines Lebens

 

Next Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.