Bertrand Russell on the folly of religious faith

17 May, 2022 at 14:49 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

.

Faith should not be a question of believing in eternity, but rather of how to live our finite lives together and be true to our belief in the pursuit of authentic freedom.

Television

9 May, 2022 at 14:07 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Tid är en bristvara i tv. Om man likväl ––som så ofta nu för tiden — använder dyrbar sändningstid till struntsaker och menlös ”underhållning” måste det finnas ett skäl. Televisionen är — fortfarande — för en stor del av befolkningen en viktig källa till information och världsbild. Att fylla ut programtablåer med trivialiteter blir därför ett effektivt medel att — istället för att fungera som ett effektivt instrument för åsiktsbildning och reflektion — tränga undan viktig information som medborgarna skulle kunna använda för att utöva och utveckla sina demokratiska förmågor.

Bäst i test | SVT PlayTelevisionen skapar via sin personfixering och banaliserande fokusering på allehanda ‘affärer’ en dålig grogrund för verklig kunskapsspridning. Istället för seriös opinionsbildning får vi demagogiska program där snabbtänkta tyckmyckentrutar med lätt kunskapsbagage får breda ut sig om allt och inget, men speciellt om sådant som de ingenting vet. Brådska är legio och utrymme för tanke litet, så det gäller att snabbt servera den färdigtuggade kultursnabbmaten i förhoppningen att åskadrna inte ska känna behov av egen tankeverksamhet. Och alltyckarna är alltid lika redo att haspla ur sig något klatschigt och käckt svar på programledarnas alltid lika omöjliga frågor.

Eller så har vi nyhets- och ‘debatt’program där kompetenta forskare och sakkunniga under tjugo sekunder försöka göra sin röst hörd när en narcissistiskt självbespeglande programledare ständigt avbryter och tar ordet ur munnen på dem. Att bara föra ett lugnt och bildat samtal duger minsann inte i vår tids tv-sända gladiatorspel. Finns inga meningsmotsättningar snickras de snabbt ihop så att ett fiktivt meningsutbyte kan äga rum inför tv-kamerorna. Och trots att de ofta inte får säga något ställer ‘experterna’ upp vecka efter vecka. Tydligen är man beredd till vilka förödmjukelser som helst bara för att få synas och mingla på tv-parnassens estrad.

Tv-tittande har blivit ett av vår tids populäraste legala sedativ. Från arbetslivets stress och otrygghet kommer vi hem till den konstlade tryggheten i tv:s ställföreträdande av våra liv. När vi inte själva orkar leva våra liv kopplar vi upp oss på tv:n. Där får vi i karikerad form ett återsken av det liv vi kunnat leva. För att inte gå under i enstöringens andliga vanmakt anpassar vi oss. Antingen hänger du förbehållslöst med eller så blir du oeftergivligt avhängd. Ve den som inte kan delta i dagen–efter–snacket om kvällen–före–avsnittet av det senaste “spring-och-lek-programmet”! Därför sitter vi där, dag efter dag, av rädsla för att kanske gå miste om något. Vi vet inte vad, men något måste det vara och den som inte tittar riskerar alltid att gå miste om det.

I tv-rutan odlas framgångsmyten och förverkligas våra önskedrömmar. Tv sanktionerar kravet på smörja genom knäsättandet av den totala harmonin. ”Ge folk vad folk vill ha”. Det vill säga låt folk få den tv som tv själv frambesvurit. Konformismens credo — ständig upprepning och imitation — reproducerar ständigt samma krimskrams.

Tv-underhållning har blivit en förlängning av arbetet där verklighetens efterbildningar ska ge oss ny ork. Dess falskhet är till för att vi som åskådare ska kunna värja oss från vår egen. Vår förtvivlan blir i tv-seriernas värld ett löfte om en — trots allt — fortsatt framtid. Verklig tragik upplöses i ett intet. Mänsklig kontakt blir ytlig beröring. Djup blir glättig yta. Television har blivit vår tids känsloindustri, där djupa mänskliga emotioner omvandlas till varor som via etern kan köpas och säljas. Allt ska hämningslöst levas ut. Att följden av att ständigt matas med falska känslor blir en utarmning av våra själsliv och svårigheter att känna igen äkta känslor oroar inte medieindustrin och dess apologeter.

Människor och mänsklighet reduceras till ett maskeradspel av stereotyp förljugenhet där endast överdriften är sann. Världen och verkligheten måste till varje pris filtreras genom såpornas sammanhangslösa ordning. På så vis skapas illusionen att verkligheten är en förlängning av det artificiella liv som utspelas på tv-skärmen. I tv-serierna förverkligas postmodernisternas avskaffande av individen i form av de pseudoindivider som flimrar förbi på rutan.

De numera massproducera tv-serierna — löpande bandsprincipens senaste inkarnation — är ett sätt att fly undan vardagen med syntetiska dagdrömmar där förespeglad tillfredsställelse ska kompensera verklig försakelse. Med televisionens och strömningstjänsternas aldrig sinande utbud av smörja har kulturen avsvurit sig sin autonomi för att – som Adorno och Horkheimer uttrycker det – ”stolt inordna sig bland konsumtionsartiklarna.” De är ett av de synliga tecknen på bildningens barbariska förfall i den globala kulturmarknadens kolonisering av vår livsvärld.

Tv behöver inte längre utges för att vara kultur. Att den inte är något annat än geschäft används i själva verket som legitimitet för den hänsynslöst nivellerande smörja som tillhandahålls dess tittare.

Televisionens programutbud har i stort blivit ett system av icke-kultur — ”ett stiliserat barbari” — som bara i liten utsträckning skiljer sig från reklamfilm. I själva verket är det väl så att många upplever den kommersiella televisionens reklamavbrott som en befriande andhämtning från alla de fördummande lek- och frågeprogram och andra sopor som vi förorenar mediet med.

Att som yours truly våga kritisera televisionen bannlyses som förhävelse från den som tror sig bättre än andra. Televisionens apologeter ser på sin produkt som folkets kultur befriad från onödig och skrymmande estetik och etik. Kritisk distans är bara kultursnobberi. Vad som ovillkorligen måste motarbetas är den tänkande människan. Att utveckla egen tankeverksamhet är farligt. Mångfald får bli enfald. Och skapande och kritiskt tänkande ersättas av passivt och avhumaniserande konsumerande.

Underhållning är verkligen flykt, men inte som den själv påstår flykt från en tröstlös verklighet utan från den sista tanke på motstånd som denna verklighet ännu rymmer.

Max Horkheimer & Theodor W Adorno

Julian Assange et la liberté de la presse

7 May, 2022 at 10:57 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

.

Marine Le Pen — Sherlock Holmes of the century

23 Apr, 2022 at 16:51 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Marine Le Pen — Sherlock Holmes of the century

.

Guess there are a couple of things that lady ought to be informed about when it comes to Russian elections …

So arm ist Putin wirklich …

23 Apr, 2022 at 12:12 | Posted in Politics & Society | Comments Off on So arm ist Putin wirklich …

.

Sverige behöver en hållbar riksbankslag

21 Apr, 2022 at 10:37 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Sverige behöver en hållbar riksbankslag

Om Riksbanken | Sveriges RiksbankEtt lands centralbank har makten att skapa pengar och styra hur dessa används. Det gör Riksbanken till en avgörande institution för Sveriges möjligheter till hållbar omställning. Ska denna makt kunna användas på ett konstruktivt sätt måste Riksbankens mål och verktygslåda uppdateras. Annars finns risk att penningpolitiken fortsätter på den tidigare kritiserade banan där låg ränta och kvantitativa lättnader blåst upp bubblor på börsen och bostadsmarknaden vilket ökat de ekonomiska klyftorna, skapat zombieföretag och gynnat fossila företag.

Därför är det positivt att regeringen tagit initiativ till en ny Riksbankslag som kommer behandlas nu den 21 april av konstitutionsutskottet och den 1 juni av Riksdagen. Förslaget har dock missat att ta intryck av den diskussion som pågår världen över om hur centralbanker kan bidra till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara samhällen. Över 80 centralbanker och tillsynsmyndigheter har inom samarbetet Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) tagit fram en rapport med nio kraftfulla åtgärder en centralbank kan vidta – om den politiska viljan finns. Men här i Sverige väljer regeringen istället att lägga fram ett lagförslag med [ett antal] brister …

Det är positivt att regeringen tagit initiativ till en översyn och uppdatering av riksbankslagen; Riksbankens uppdrag och befogenheter behöver vara tydligt definierade, ändamålsenliga och demokratiskt förankrade. Men i ljuset av den pågående klimatkrisen, lärdomarna från coronakrisen och de stora förändringar som pågår just nu på betal- och finansmarknaderna, så är förslaget redan utdaterat.Lagen riskerar att bakbinda Riksbankens handlingsutrymme till gårdagens kritiserade penningpolitiska verktygslåda, vilket sannolikt kommer göra större skada än nytta. Lagen lever inte upp till rimliga krav för en modern och hållbar centralbank. Den skapar inte ens tydligt utrymme för att använda merparten av de gröna verktyg Riksbanken själva har varit med och identifierat inom NGFS-samarbetet. Vi kan bättre än så, tänk om och tänk rätt!

Isadora Wronski   Jonas Bane   Lars P Syll   Samuel Färdow Kazen   Sasja Beslik

Adorno in 60 Minuten

19 Apr, 2022 at 14:47 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Adorno in 60 Minuten

.

Brothers in arms

10 Apr, 2022 at 21:41 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Brothers in arms

.

Fred till varje tänkbart pris? Nej!

10 Apr, 2022 at 10:12 | Posted in Politics & Society | 4 Comments

Ukrainas president Zelenskyj har nu under veckor talat om för omvärlden att fly från Ukraina inte är ett alternativ och att det är nödvändigt att landet får militär hjälp för att kunna försvara sig mot den ryska aggressionen.

Frihet och demokrati är något vi alla ytterst borde vara beredda att offra våra liv för.  Trots detta verkar en del debattörer ha inställningen att fred till vilket pris som helst är det viktigaste att uppnå och att vi inte ska riskera att Putindiktaturen utvidgar sitt krig till flera länder. Putin och hans lakejer kan hota med precis vad de vill — vilket de också gör — men den typen av defaitism är oacceptabel när själva grunden för våra demokratiska samhällen står på spel.

German hypocrisy

9 Apr, 2022 at 17:48 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

On the eve of the Ukraine war, 55 percent of German gas came from Russia.

How Russia hooked Europe on its oil and gas – and overcame US efforts to  prevent energy dependence on MoscowThere’s no question that quickly cutting off, or even greatly reducing, this gas flow would be painful. But multiple economic analyses … have found that the effects of drastically reducing gas imports from Russia would be far from catastrophic to Germany …

As some readers may remember, early last decade much of southern Europe faced a crisis as lending dried up, sending interest rates on government debt soaring. German officials were quick to blame these countries for their own plight, insisting, with much moralizing, that they were in trouble because they had been fiscally irresponsible and now needed to pay the price …

Germany took the lead in demanding that debtor nations impose extreme austerity measures, especially spending cuts, no matter how large the economic costs. And those costs were immense: Between 2009 and 2013 the Greek economy shrank by 21 percent while the unemployment rate rose to 27 percent.

But while Germany was willing to impose economic and social catastrophe on countries it claimed had been irresponsible in their borrowing, it has been unwilling to impose far smaller costs on itself despite the undeniable irresponsibility of its past energy policies.

I’m not sure how to quantify this, but my sense is that Germany received far more and clearer warning about its feckless reliance on Russian gas than Greece ever did about its pre-crisis borrowing. Yet it seems as if Germany’s famous eagerness to treat economic policy as a morality play applies only to other countries.

Paul Krugman

Russian soldiers in Ukraine — the ugly truth

9 Apr, 2022 at 15:57 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Russian soldiers in Ukraine — the ugly truth

Russian war crimes — Bucha 2022

4 Apr, 2022 at 19:42 | Posted in Politics & Society | 8 Comments

.

Fifty years ago, Olof Palme had this to say about this kind of atrocities:

Les crimes de guerre de Poutine en Ukraine

3 Apr, 2022 at 10:40 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

What is a war crime and could Putin be prosecuted over Ukraine? - BBC NewsDes scènes macabres dans une ville dévastée par les combats. Les corps d’au moins vingt hommes portant des vêtements civils gisaient, samedi 2 avril, dans une rue de Boutcha, au nord-ouest de Kiev, que les soldats ukrainiens viennent de reprendre aux forces russes, a constaté sur place un journaliste de l’Agence France-Presse …

Seize de la vingtaine de cadavres découverts se trouvaient sur le trottoir ou sur le bord du trottoir. Trois étaient au milieu de la chaussée et un autre dans la cour d’une maison …

Des centaines de morts ont été recensés dans la ville, selon son maire Anatoly Fedorouk. « A Boutcha, nous avons déjà enterré 280 personnes dans des fosses communes », car il était impossible de le faire dans les trois cimetières de la municipalité, tous à portée de tir des militaires russes, a dit à l’AFP M. Fedorouk. « Tous ces gens ont été fusillés (…). [Les Russes] les tuaient d’une balle dans la nuque. » Il a ajouté que parmi les habitants de sa ville ayant péri, il y a « des hommes et des femmes de tous âges »« ce qui m’a le plus choqué c’est un garçon âgé de peut-être 14 ans ».

Le Monde

Putin’s Russia and France’s Far Right

2 Apr, 2022 at 17:57 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Marine Le Pen: Who's funding France's far right? - BBC News In many of his books, pop histories whose conclusions have been vigorously contested by academic historians, Zemmour displays a famously juvenile fandom of Napoleon and promotes an imperial conception of power. In 2018, he said that he dreams of a French Vladimir Putin, a man who “takes a country that was an empire, that could have been a great power, and tries to restore it.” He also wrote in his 2016 book that “Ukraine does not exist” …

Putin’s Russia has always been the model for the kind of conservative Christian civilizational state that Zemmour and Maréchal espouse, one ruled by a strong leader who patronizes the church, enforces traditional values and unapologetically rebuffs any kind of rights-based progressivism. In 2019, Maréchal condemned European sanctions imposed on Russia after it illegally annexed Crimea in 2014 and traveled to a Moscow-organized forum there. Le Pen’s party has taken loans from a Russian bank; in 2017, in an attempt to bolster her standing, she met with Putin. When Russia invaded Ukraine in February, Le Pen’s campaign moved quickly to trash a trove of campaign leaflets that featured a picture of Le Pen and Putin shaking hands at the Kremlin.

Back in the USSR

26 Mar, 2022 at 17:01 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Back in the USSR

.

Next Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.

%d bloggers like this: