Being a class mongrel

15 November, 2018 at 14:05 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

bragg We were working class, and you don’t lose that. Later on, I bolted on middle classness but I think the working-class thing hasn’t gone away and it never will go away. Quite a few of my interactions and responses are still the responses I had when I was 18 or 19. And the other things are bolted on and it is a mix. It is what it is, and a lot of people are like that. I’m a class mongrel.

Melvyn Bragg

Most people think of social mobility as something unproblematically​ positive. Sharing much the same experience as the one Bragg describes, it is difficult to share that sentiment. Becoming — basically through educational prowess — part of the powers and classes that for centuries have oppressed and belittled the working classes can be a rather mixed experience. As a rags-to-riches traveller,​ you always find yourself somewhere in between​ the world you are leaving and the world you are entering. Moving up the social ladder does not erase your past. Forgetting that, rest assured there are others that are more than happy to remind you. The social mobility many of us who grew​ up in the 50’s and 60’s experienced, only underscores that the real freedom of the working classes has to transcend the individual. It has to be a collective endeavour, whereby we rise with our class and not out of it.

Advertisements

Der deutsche​ 9/11

9 November, 2018 at 14:15 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

 

Sommar med Dilsa

29 October, 2018 at 16:31 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

Sommar i P1 är en ärevördig tradition i svensk radio. Redan som barn brukade yours truly tillbringa långa sommardagar med att ligga på Ribban eller vid Luhrsjön och lyssna med medhavd transistorradio.

dilsaTyvärr har programmet med åren genomgått samma utveckling som public service i stort — bra har blivit dåligt, dåligt har blivit sämre, och sämre har blivit ren skit.

Visst glimmar det till ibland. Sture Linnér, Ingmar Bergman, Ingvar Carlsson, faller mig genast i minnet. Men mest är det fullständigt intetsägande och ointressanta tyckmyckentrutade media- och idrottkändisar som oftast har just inget av vikt att säga eller förmedla.

Det är långt mellan guldklimparna. Det bästa av alla sommarprogrammen sändes år 2011, då Dilsa Demirbag-Sten delgav oss sina kloka tankar och funderingar om hur det är att vara invandrare och — inte minst — hur viktigt det är för oss människor att alltid vara öppna för förändring. Lyssna här!

Kultur, identitet, etnicitet, genus, religiositet får  aldrig accepteras som grund för intolerans i politiska och medborgerliga hänseenden. I ett modernt demokratiskt samhälle måste människor som tillhör olika grupper kunna räkna med att samhället också skyddar dem mot intoleransens övergrepp. Alla medborgare måste ha friheten och rätten att också ifrågasätta och lämna den egna gruppen. Mot dem som inte accepterar den toleransen måste vi vara intoleranta. De som med hot, tvång eller våld försöker förhindra andra människor att förverkliga sina legitima mål, har förverkat sin rätt att mötas med tolerans.

Hedersrelaterade mord, kvinnoförtryck, lemlästningar, åsiktsförtryck, barnomskärelse, kroppsstympningar m m, ska inte åtnjuta vår tolerans bara för att de eventuellt äger rum i någon speciell ”kultur” eller grupp. I ett modernt demokratiskt samhälle måste ‘rule of law’ gälla – och gälla alla!

Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa, kulturella eller ideologiska trosföreställningar och tabun, ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens, kulturens eller gruppens tolkningar, ska samhället vara intolerant. Mot dem som i handling är intoleranta ska vi inte vara toleranta.

I allt tal om kulturella värden bör vi aldrig förlora ur sikte den frihetens kultur, som förmår att förena respekt för individen med hävdande av en medborgargemenskap som garanterar lika rättigheter för alla. Förnuft och frihet är inget att skämmas för. Förnuft och frihet är nu och i framtiden, liksom i det förflutna, de nödvändiga hörnstenarna för varje samhällsbygge värt respekt.

P Bauhn & Dilsa Demirbag-Sten, Till frihetens försvar, Norstedts, 2010

Equality is a great thing …

29 October, 2018 at 10:12 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

equality

What we see happen in the US, the UK, Germany, Sweden, and elsewhere, is deeply disturbing. The rising inequality is outrageous – not the least since it has to a large extent to do with income and wealth increasingly being concentrated in the hands of a very small and privileged elite.

Societies where we allow the inequality of incomes and wealth to increase without bounds, sooner or later implode. The cement that keeps us together erodes and in the end we are only left with people dipped in the ice cold water of egoism and greed.

Digitalisierung und Grundeinkommen

28 October, 2018 at 10:36 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

 

Antidotes to populism

27 October, 2018 at 10:09 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

 

The epidemic of mobile addiction

26 October, 2018 at 15:16 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Manfred Spitzer hat ein Buch gegen die „Smartphone-Epidemie“ geschrieben. Er sagt, dass Bilderbücher besser sind als Bildschirme …

WELT: Besitzen Sie ein Smartphone?

cell-phones-make-you-stupidSpitzer: Klar, ich verteufele es auch gar nicht, wie mir immer vorgeworfen wird. Ich weise nur auf die negativen Auswirkungen bei Kindern und Jugendlichen hin.

WELT: Zum Beispiel Kurzsichtigkeit?

Spitzer: Das Smartphone ist das digitale Endgerät mit dem kleinsten Bildschirm. Wenn Sie mit fertig entwickelten Augen täglich draufstarren, passiert Ihnen nichts. Wohl aber, wenn Sie unter 25 Jahre alt sind und ihre Augen noch wachsen. Beim häufigen Blick in die Nähe werden Sie kurzsichtig. In Südkorea, dem Land, das die meisten Smartphones weltweit produziert, besitzen 100 Prozent aller Kinder und Jugendlichen ein Smartphone. Und 95 Prozent sind kurzsichtig …

Schüler werden besser, wenn man Smartphones verbietet. Eine große britische Studie an über 130.000 Schülern belegt genau das. Insbesondere lernschwache Schüler werden besser. Anders als der Branchenverband Bitkom behauptet, führt Digitalisierung nicht zu mehr, sondern zu weniger Bildungsgerechtigkeit.

Die Welt

Michael Hudson — life and thought of an MMT’er

24 October, 2018 at 20:56 | Posted in Economics, Politics & Society | 4 Comments

 

Absolutely fabulous. A must-watch.

Is democracy only for the rich?

24 October, 2018 at 20:50 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

 

Brott och etnicitet

22 October, 2018 at 16:18 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

morganMän födda i utlandet är kraftigt överrepresenterade bland de som dömts för att ha begått våldtäkt i Sverige. Detta är fakta — och just därför kan man ju undra varför ledande svenska politiker och brottsforskare inte tyckt att det har varit viktigt eller speciellt intressant att statistiskt belägga våldtäktsmännens etnicitet. Skälet som åberopats av politiker (som t ex Morgan Johansson) och forskare (som t ex Jerzy Sarnecki) är att de TROR att de huvudsakliga orsaksfaktorerna är socio-ekonomiska och att fokus på etnicitet bara skulle spela rasism och utlänningsfientlighet i händerna.

Detta försök till bortförklaring är inget konstigt eller ovanligt — åtminstone om vi talar om politik och medier. Där sysslar man dagligen med den typen av resonemang som bygger på haltande logik och halvsanningar. Mer anmärkningsvärt och mer kritisabelt är det när även forskare hänger sig åt dylikt.

För de flesta sociala fenomen föreligger mekanismer och orsakskedjor som till stor del ytterst går att hänföra till socio-ekonomiska faktorer. Så även med stor sannolikhet när det gäller våldsbrott och mer specifikt våldtäktsbrott. Detta betyder dock ingalunda att man vid exempelvis en statistisk regressionsanalys med ‘konstanthållande’ av socio-ekonomiska variabler helt restlöst skulle i någon kausal mening kunna trolla bort andra viktiga faktorer som etnicitet, kultur, etc.

C23bLlaXAAA8JPeOch detta är pudelns kärna! Socio-ekonomiska faktorer ÄR viktiga. Men så även andra faktorer. Att dessa i någon mening skulle kunna uppfattas som ‘känsliga’ att kartlägga är inget försvar för att i vetenskapliga sammanhang blunda för dem — något som borde vara självklart även för Brottsförebyggande rådet och Jerzy Sarnecki.

Inte minst Sarnecki har under lång tid och vid upprepade tillfällen tvärsäkert hävdat att våldtäkter bara kan förstås och förklaras som resultat av socio-ekonomiska faktorer. Några entydiga evidensbaserade forskningsresultat som skulle kunna utgöra grund för denna tvärsäkerhet föreligger dock inte.

Att hävda att det kan finnas andra ‘förklaringsfaktorer’ — som t ex etnicitet och kultur — stämplas som ‘farligt.’ Detta är långt ifrån första gången i historien som ny kunskap, data och vetenskapliga teorier ifrågasätts utifrån en rädsla för att de kan ha negativa samhälleliga konsekvenser (Galileos och Darwins nya fakta och kunskaper om astronomi och evolution möttes först med invändningar och krav på hemlighållande från dåtidens etablissemang).

‘Fakta sparkar’ som Gunnar Myrdal brukade säga. Att av rädsla för att fakta kan missbrukas välja att mörklägga information om stora och viktiga samhällsproblem som brott och våld är fullständigt oacceptabelt. Det är ett svek både mot samhället i stort och de personer som utsätts brotten och våldet.

Mer — inte mindre — fakta och kunskap, är en förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna minska förekomsten av våld och brott i vårt samhälle. Ett samhälle måste ha förtroende för sina medborgares förmåga att hantera information. Avsaknad av det förtroendet är något som vi förknippar med auktoritära samhällen. I en demokrati mörklägger man inte information!

Je größer der Dachschaden desto besser der Blick auf die Sterne …

18 October, 2018 at 11:22 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Je größer der Dachschaden desto besser der Blick auf die Sterne …

 

Dagens humaniora — identitetspolitisk mumbo jumbo

7 October, 2018 at 12:29 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

Nu har det hänt igen. Tre amerikanska akademiker har ägnat ett helt år åt att producera falska artiklar, som de sedan fått publicerade i ledande Cultural Studies-tidskrifter …

7e1cb63b-7a0b-43eb-b8bf-3b807ded430eGemensamt för de falska artiklarna är att de driver frågor om förtryck, maktrelationer och identitetspolitik, men skruvat på ett sätt som inte borde ha passerat normal vetenskaplig granskning. Det kanske mest häpnadsväckande exemplet är att dessa wallraffande forskare lyckades få en lätt omskriven version av ett kapitel ur Adolf Hitlers Mein Kampf publicerad som en vetenskaplig artikel om könsförtryck …

Hur hamnade vi här? En förklaring är att den så kallade identitetspolitiken kommit att spela en allt större roll inom humanistisk forskning. Att hitta dolda maktstrukturer och skriva om historien utifrån förtryckta gruppers perspektiv har, påhejat av ledande politiker, blivit högsta mode inom akademin …

Humaniora har över tid förändrats i grunden. De humanistiska ämnenas uppgift var från början att beskriva de eviga idéerna, det vackra, det goda, det rätta, det sanna. Dessa idéer blev snart till nationella idéer. Men med moderniteten kom de att brytas ned av vetenskaplig analys. En analys som slutligen fick se sig själv upplöst av förnuftskritik. Kvar står man idag med den egna identiteten, kompisnätverken och en inte sällan pseudoradikal hållning som enda grund. Utan tro på sanningen. Men besatt av den makt man långsamt förlorat.

Håkan Boström/GP

Det här är en artikel som akademiska pseudoradikaler — av vilka en del är gamla vänner och bekanta till yours truly — så klart inte gillar.

Men Boström har ju rätt!

Mycket av dagens humanistiska forskning är meningslöst nonsens. Anledningarna till detta är många, men en viktig faktor är att det inom akademin nuförtiden är så viktigt att producera mycket snarare än bra och betydelsefull forskning. En riktigt bra bok eller artikel väger lätt mot tio mer eller mindre irrelevanta socialkonstruktivistiska och identitetspolitiska nonsensartiklar publicerade i någon ‘vetenskaplig’ tidskrift när man söker tjänster eller försöker meritera sig. Resutaltet blir att det i bästa fall är en av hundra artiklar som läses av mer än de närmast sörjande och har någon i verklig mening nytt, intressant och betydelsefullt att säga. Resten är nonsens som hör hemma i papperskorgen.

So schlecht steht es um den freien Journalismus in der Türkei

7 October, 2018 at 10:57 | Posted in Politics & Society | Comments Off on So schlecht steht es um den freien Journalismus in der Türkei

Daraufhin machte Erdoğan einen Zug. Am Abend vor der Pressekonferenz erklärte er: “Wenn er kommt, gehe ich nicht hin.” Wie sonderbar für einen Journalisten, wenn ein Staatspräsident sagt: Er oder ich! …

41721561_303Ich entschied, nicht hinzugehen. Auch ohne eine Frage von mir hatte Erdoğan offenbart, wie er zur Presse steht …

Vielsagend sprach Steinmeier beim Bankett die vor der NS-Diktatur in die Türkei geflüchteten Intellektuellen an, auch Ernst Reuter, der gegen Repression und “für Freiheit und Recht gekämpft” hatte. Bitter, dass die Sache sich 80 Jahre später umgekehrt hat.

Can Dündar/Die Zeit

Woodwards Furcht

5 October, 2018 at 09:50 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

cjones09082018DIE ZEIT: Herr Woodward, niemand hat tiefere Einblicke in die US-Regierungen der vergangenen 45 Jahre als Sie. Sie haben über Richard Nixon im Weißen Haus recherchiert und über mehrere seiner Nachfolger. Wie hebt sich Trump von seinen Vorgängern ab?

Bob Woodward: Nun, Nixon war der Schlimmste, er war ein Krimineller. Er hat seine Macht als Präsident dazu missbraucht, sich an den Demokraten zu rächen und den Wahlprozess zu beeinflussen. Dazu hat er das Gesetz gebrochen. Von Trump wissen wir noch nicht, ob er etwas Kriminelles gemacht hat. Das wird gerade von Robert Mueller ermittelt. Wir wissen jedoch, wohin er das Land als Präsident steuert, und wir wissen, wie sehr das Weiße Haus in Aufruhr ist. Das habe ich in meinem Buch beschrieben. Ich habe noch nie ein Weißes Haus gesehen, das so dysfunktional war wie dieses hier. Trump hat von den einfachsten Dingen keine Ahnung. Und wir wachen besser schnell auf, um das zu erkennen.

Die Zeit

Kurt Waldheim and national amnesia

4 October, 2018 at 09:42 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Kurt Waldheim and national amnesia

kurt-waldheim-kv5F--1248x698@abcKurt Waldheim war kein Verbrecher. Jedenfalls kein Verbrecher großen Stils. Er war Karrierist und Opportunist, ein Nazi und Antisemit, der nach dem Krieg erfolgreich seine Vergangenheit umdeutete, sich als Opfer der Nazis hinstellte und es damit sehr weit brachte. Er war, mit einem Wort, Österreicher.

Was Waldheim interessant macht, ist nicht die Tatsache, dass er mit seiner Vergangenheit zehn Jahre lang UN-Generalsekretär sein konnte …

Bemerkenswert ist auch nicht, dass er in der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) Karriere machen und sogar zum Präsidenten der Republik Österreich gewählt werden konnte. Jedes Volk hat die Politiker, die es verdient, und die individuelle Amnesie Waldheims entsprach der kollektiven Amnesie der Nation.

Alan Posener/Die Welt

Die Dynamik des Rechtsrucks

30 September, 2018 at 11:44 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Zehn Jahre lang, Woche für Woche, wurde ich merkwürdigerweise nicht müde, diese Nachweise immer und immer wieder abzuliefern. All die Jahre meinte ich, durch meine Tätigkeit als politische Kommentatorin unmittelbaren Einfluss auf den Meinungsbildungsprozess nehmen zu müssen … Erst werden sie reden, dann werden sie handeln. Wir müssen Rassisten, wo immer sie auftauchen, entlarven. Auf keinen Fall schweigen, nicht wegducken.

GERMANY-POLITICS-BUNDESTAGLangsam stellt sich aber heraus, dass die Dynamik des Rechtsrucks gerade aus diesem Reaktionsmuster erwächst. Weil sie genau wissen, dass wir anderen darauf konditioniert sind zu reagieren, werfen die Menschenfänger und Angstverbreiter ständig Köder aus, um Empörung und damit allgemeine Aufmerksamkeit zu generieren. Je mehr wir uns über ihre Provokationen entrüsten, umso mehr fühlen sich die Rechtspopulisten bestätigt und umso mehr gewinnen sie Sympathien in neuen Wählerschichten. Schließlich können sie sich so als Opfer von Zensur darstellen. Ihnen wird angeblich das Wort verboten. Ach Gottchen.

Schweigt man dazu, käme es einer Duldung gleich. Wenn man reagiert, hat man das Spiel in Kenntnis der Methode mitgespielt. Wie also Einspruch erheben? Der Schlüssel ist, die Methode Widerspruch ohne Konsequenz in Widerspruch durch Konsequenz zu ändern. Nur so lässt sich die Dynamik durchbrechen, indem man die Grenzüberschreitung als nicht hinnehmbare Haltung auch sichtbar macht.

Mely Kiyak

Erdogan und die andere Türkei

27 September, 2018 at 18:28 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Erdogan und die andere Türkei

 

Emanuel Macron — l’arrogance du pouvoir

17 September, 2018 at 11:08 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Emanuel Macron — l’arrogance du pouvoir

 

Ist die Integration gescheitert?

16 September, 2018 at 18:48 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

 

Hur stoppar vi Sverigedemokraterna?

10 September, 2018 at 16:51 | Posted in Politics & Society | 6 Comments

I det svenska riksdagsvalet kunde vi ännu en gång se hur ett högerpopulistiskt parti lyckats lockat över väljare från vänstern.

Enligt SVT:s vallokalsundersökning röstar nu var fjärde LO-medlem på Sverigedemokraterna. Det är mer än en fördubbling sedan förra valet.

Ska den svenska vänstern få ett stopp på denna utveckling måste man på allvar börja ta LO-medlemmars frågor, funderingar och oro på allvar. Vi har sett liknande tendenser i Tyskland, och där verkar en del av vänstern ha insett att politik inte bör bedrivas på strutsmaner:


Var fjärde LO-medlem är inte rasist och utlänningsfientlig. Men många av dem är trötta och besvikna på att de partier man brukat rösta på inte på riktigt allvar velat tackla den enda fråga som högerpopulisterna uteslutande har vunnit sina valframgångar på — integrationspolitiken. Ska högerpopulisterna stoppas är det hög tid att börja fundera på hur en hållbar vänsterpolitik — som även LO-medlemmar kan rösta på — ska se ut.

Next Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.