Sydsvenskan — grodors plums och ankors plask på ledarsidan

25 Nov, 2020 at 19:58 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

I Sydsvenskans huvudledare kunde vi tidigare i år läsa följande:

ReineKissGång på gång framhåller [73-punkts]överenskommelsen också att fokus ska ligga på kvalitet — inte driftsform — i den politiska styrningen av olika välfärdstjänster.

Detta är givet ur liberalt perspektiv. Trots de brister som finns inom vissa verksamheter har avregleringarna på det hela taget gett medborgarna bättre service, utbud och valfrihet som få idag lär vara beredda att avstå från.

Herre du min milde! Och detta grodors plums och ankors plask ska man behöva läsa år 2020.

När man på 1990-talet påbörjade systemskiftet inom den svenska välfärdssektorn anfördes ofta som argument för privatiseringarna att man skulle slippa den byråkratiska logikens kostnader i form av regelverk, kontroller och uppföljningar.

Konkurrensen — denna marknadsfundamentalismens panacé — skulle göra driften effektivare och höja verksamheternas kvalitet. Marknadslogiken skulle tvinga bort de ‘byråkratiska’ och tungrodda offentliga verksamheterna och kvar skulle bara finnas de bra företagen som ‘valfriheten’ möjliggjort.

När den panglossianska privatiseringsvåtdrömmen visar sig vara en mardröm, tror tyvärr politiker och ledarskribenter att just det som man ville bli av med – regelverk och ‘byråkratisk’ tillsyn och kontroll – skulle vara lösningen.

Man tager sig för pannan – och det av många skäl!

För ska man genomföra de åtgärdspaket som förs fram undrar man ju hur det går med den där effektivitetsvinsten. Kontroller, uppdragsspecifikationer, inspektioner m m kostar ju pengar — och hur mycket överskott blir det då av privatiseringarna när dessa kostnader också ska räknas hem i kostnads- intäktsanalysen? Och hur mycket värd är den där ‘valfriheten’ när vi ser hur den gång på gång bara resulterar i verksamhet där vinst genereras genom kostnadsnedskärningar och sänkt kvalitet?

Ansvariga socialdemokratiska politiker — och inte minst Göran Persson, Kjell-Olof Feldt och alla andra som i deras fotspår glatt traskat patrull — har i decennier hänsynslöst och med berått mod låtit offra den en gång så stolta svenska traditionen av att försöka bygga en jämlik skola och vård för alla!

Till skillnad från i stort sett alla andra länder i världen har den svenska socialdemokratins ledning gjort det möjligt för privata företag att göra vinst på offentligt finansierad undervisning och vård. Och när borgerliga regeringar ytterligare stimulerat privatiseringsvågen har socialdemokraterna bara tigit och varit passiva. Och detta trots att det hela tiden funnits ett starkt folkligt motstånd mot att släppa in vinstsyftande privata företag i välfärdssektorn.

Socialdemokratin har idag har historiskt låga väljarsiffror. Mot den här bakgrunden får detta få att förvånas. När man för en politik som främst slår mot den grupp av människor man påstår sig värna om, är det inte så konstigt att väljarna flyr.

Att socialdemokratin fortsätter bidra till skolans och vårdens urholkning med sitt stöd för privata vårdföretag och friskolor och deras vinstuttag är så klart inte den enda anledningen. Men säkert en av de viktigare. Ett tydligare självmål inom politiken är svårt att hitta.

Joke of the year

20 Nov, 2020 at 07:33 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

.                                                                                                                               

Deutscher Sonderweg

15 Nov, 2020 at 15:59 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Thomas Wüst a Twitter: "Deutscher Sonderweg in #Coronakrise:Lt.  @AllBrightGer ist der Frauenanteil im DAX auf 12,8% gesunken📉😖. Mit  #Ceconomy & #Dermapharm befinden sich nur noch 2 von 160 Firmen aus  #DAX,#MDAX & #Die Pandemie prägt derzeit auf beispiellose Weise die Wirtschaft weltweit. Doch nicht überall ist die Reaktion der Unternehmen dieselbe. In der Krise strukturieren deutsche Konzerne ihre Führungsetagen um, allerdings ganz anders als ihre Wettbewerber in anderen westlichen Industrieländern. Während dort die Vorstände deutlich weiblicher werden, sind in deutschen Börsenunternehmen im Krisenjahr zwei Mechanismen zu beobachten: eine Verkleinerung der Vorstände und der Rückgriff auf Gewohntes, Vertrautes, „Altbewährtes“ – man setzt auf Männer.

Viel häufiger als in den Vorjahren haben sich die deutschen Konzerne im vergangenen Jahr von Frauen in den Vorständen verabschiedet; so ist der Frauenanteil bei den 30 DAX-Unternehmen nicht wie in den Vorjahren weiter angestiegen, sondern in einer Rückwärtsbewegung auf den Stand von 2017 gefallen. Er liegt aktuell bei nur 12,8 Prozent, die Zahl der DAX-Unternehmen ohne Frau im Vorstand ist seit September 2019 von 6 auf 11 hochgeschnellt.

Ganz anders im Ausland: In den USA, Großbritannien, Schweden, Frankreich und Polen werden in der Krise kontinuierlich vielfältigere Führungsteams aufgebaut, die komplexen Herausforderungen besser gewachsen sind. In diesen Ländern gelingt es viel besser, weibliche Talente zu befördern: In den USA (28,6 %), Schweden (24,9 %) und Großbritannien (24,5 %) ist der Frauenanteil im Top-Management teils mehr als doppelt so hoch wie bei den DAX-Unternehmen, die im internationalen Vergleich den letzten Platz belegen und immer weiter zurückfallen.

Bye Bye Donny

12 Nov, 2020 at 16:34 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

.                                                                                                                                 

The Birmingham six

8 Nov, 2020 at 16:27 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

.                                                                                                                          

Joe Biden — 46th president of US

7 Nov, 2020 at 18:05 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

.                                                                                                                                 

The Guildford four

7 Nov, 2020 at 17:22 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

.

Sore loser

7 Nov, 2020 at 12:31 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

tru

La laïcité française

31 Oct, 2020 at 14:17 | Posted in Politics & Society | Comments Off on La laïcité française

Le régime fondé en 1905 correspondait à une époque où la question religieuse était liée au catholicisme. Cent quinze ans plus tard, l’enracinement de l’islam la pose en termes différents. N’est-il pas légitime d’en réactualiser le contenu ?

France: La laïcité est en danger pour 3 Français sur 4 - Evangeliques.infoJean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité: Ce serait une énorme erreur, non pas par rapport à l’islam, mais par rapport à la laïcité. La laïcité n’est pas tout à fait une valeur. Les valeurs, c’est la liberté, l’égalité, la fraternité. C’est un principe d’organisation de la société et c’est un principe politique. Il repose sur trois piliers. Le premier est la liberté, de croire ou pas, de changer de religion, de pratiquer son culte. Le deuxième pilier, c’est la neutralité de l’Etat et des services publics. C’est le fait que la religion n’est pas au-dessus des lois civiles. Le troisième pilier est la citoyenneté. Nous sommes tous différents, d’origine, de sentiment d’appartenance, d’engagements…

Dans la République laïque, c’est une source de richesse, à condition qu’on n’oublie pas que nous sommes d’abord des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Et ça, c’est universel ! Cette notion de citoyen s’applique à toutes les époques. La liberté de conviction s’applique à toutes les croyances. C’est pour cela que la laïcité a une force extraordinaire. Elle résiste au temps. Elle n’a pas à s’adapter aux religions, ce sont les religions qui ont à la respecter.

La très grande majorité de nos compatriotes musulmans pratiquent leur foi sans que cela pose de problème … Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas des gens dangereux. Ne soyons pas dupes sur l’offensive qui existe. Mais ne disons pas que tout va mal parce qu’il y a des cas médiatisés …

Il faut parler de la laïcité de manière positive. Expliquer les droits qu’elle permet. Il faut toujours commencer par cela. Sinon, on n’est pas audible. La laïcité, c’est un bouclier qui nous protège, mais c’est aussi un outil pour construire la maison commune.

Cécile Chambraud / Le Monde

Animal rights — a question of human dignity

23 Oct, 2020 at 15:49 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Animal rights — a question of human dignity

1579018857342,saeue-im-kastenstand-100~_v-16x9@2dXL_-77ed5d09bafd4e3cf6a5a0264e5e16ea35f14925

Throughout European history the idea of the human being has been expressed in contradistinction to the animal. The latter’s lack of reason is the proof of human dignity. So insistently and unanimously has this antithesis been recited … that few other ideas are so fundamental to Western anthropology. The antithesis is acknowledged even today. The behaviorists only appear to have forgotten it. That they apply to human beings the same formulae and results which they wring without restraint from defenseless animals in their abominable physiological laboratories, proclaims the difference in especially subtle way. File:Max Horkheimer Theodor W. Adorno Dialektik der Aufklärung 1947  Titel.jpg - Wikimedia CommonsThe conclusion they draw from the mutilated animal bodies applies, not to animals in freedom, but to human beings today. By mistreating animals they announce that they, and only they in the whole of creation, function voluntarily in the same mechanical, blind, automatic way the twitching movements of the bound victims made use of by the expert …

In this world liberated from appearance — in which human beings, having forfeited reflection, have become once more the cleverest animals, which subjugate the rest of the universe when they happen not to be tear­ing themselves apart — to show concern for animals is considered no longer merely sentimental but​ a betrayal of progress.

Frankrikes sak är vår

18 Oct, 2020 at 12:55 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

En lärare i historia och geografi i en av Paris förorter är det senaste offret för en terrorism med globala ambitioner. Läraren hade undervisat om yttrandefrihet och i detta syfte på en lektion i början av oktober visat magasinet Charlie Hebdos karikatyrteckningar av profeten Muhammed …

Militanta islamister i stater och terrororganisationer har visat sig beredda att mörda för att tysta kritik mot deras tro varhelst i världen den förekommer. Detta har varit ett västligt trauma ända sedan fatwan mot författaren Salman Rushdie och hans bok ”Satansverserna” 1989 …

Manifestationer väntas efter lärarmordet – Norrköpings Tidningar Så länge det inte är fritt fram i Europa att kritisera och håna också islams heliga figurer kommer självcensur att råda och oskyldiga människors blod att flyta. Därför är inget annat svar möjligt och rimligt än att sätta in rättsstatens och våldsmonopolets fulla arsenal mot terroristerna och de som hjälper dem.

Detta är inte en civilisationernas kamp, utan en civilisationens kamp mot barbariet. Här står inte kristendom mot islam, eller Europa mot Mellanöstern och delar av Asien. Här står yttrande- och trosfrihet mot censur, förtryck och mord …

I västdemokratiska staters kamp mot terrorismen har mycket tillåtits som varit fel, oklokt och direkt kontraproduktivt, men gentemot de islamistiska fanatiker som hotar och mördar publicister, tecknare och lärare måste Europa stå enat. Samma hot och samma fanatism finns också i Sverige, där konstnären Lars Vilks fortfarande tvingas leva med restriktioner och under dödshot. Frankrikes sak är därmed också vår.

DN

I Sverige har vi länge okritiskt omhuldat en ospecificerad och odefinierad mångkulturalism. Om vi med mångkulturalism menar att det i vårt samhälle finns flera olika kulturer ställer detta inte till med problem. Då är vi alla mångkulturalister.

Men om vi med mångkulturalism menar att det med kulturell tillhörighet och identitet också kommer specifika moraliska, etiska och politiska rättigheter och skyldigheter, talar vi om något helt annat. Då talar vi om normativ mångkulturalism. Och att acceptera normativ mångkulturalism, innebär också att tolerera oacceptabel intolerans, eftersom den normativa mångkulturalismen innebär att specifika kulturella gruppers rättigheter kan komma att ges högre dignitet än samhällsmedborgarens allmänmänskliga rättigheter – och därigenom indirekt bli till försvar för dessa gruppers (eventuella) intolerans. I ett normativt mångkulturalistiskt samhälle kan institutioner och regelverk användas för att inskränka människors frihet utifrån oacceptabla och intoleranta kulturella värderingar.

Den normativa mångkulturalismen innebär precis som främlingsfientlighet och rasism att individer på ett oacceptabelt sätt reduceras till att vara passiva medlemmar av kultur- eller identitetsbärande grupper. Men tolerans innebär inte att vi måste ha en värderelativistisk inställning till identitet och kultur. De som i våra samhällen i handling visar att de inte respekterar andra människors rättigheter, kan inte räkna med att vi ska vara toleranta mot dem. De som med våld vill tvinga andra människor att underordna sig en speciell grupps religion, ideologi eller ”kultur” är själva ansvariga för den intolerans de måste bemötas med.

Om vi ska värna om det moderna demokratiska samhällets landvinningar måste samhället vara intolerant mot den intoleranta normativa mångkulturalismen. Och då kan inte samhället själv omhulda en normativ mångkulturalism. I ett modernt demokratiskt samhälle måste rule of law gälla – och gälla alla!

Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa, kulturella eller ideologiska trosföreställningar och tabun, ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens, kulturens eller gruppens tolkningar, ska samhället vara intolerant. Mot dem som i handling är intoleranta ska vi inte vara toleranta.

Dark Waters

12 Oct, 2020 at 15:00 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

.                                                                                                                              

Great movie. Just watch it.

Les français et le vin

10 Oct, 2020 at 19:26 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Les français et le vin

Fascism

10 Oct, 2020 at 17:13 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

Adorno knew Trump was coming …

Adorno und Horkheimer über die verwaltete Welt

4 Oct, 2020 at 10:24 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Adorno und Horkheimer über die verwaltete Welt

.

Next Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.