January 20, 2017 — a date that will live in infamy

19 January, 2017 at 18:26 | Posted in Politics & Society | 5 Comments

How do you grieve for a nation? I don’t know.

But one thing I do know is that January 20 will be one of the saddest days I and all my American friends have ever experienced.

That a country that has given us presidents like George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, and Franklin D. Roosevelt, is going to be run by a witless clown like Donald Trump is an absolute disgrace.

don

Neoliberal a(u)ction

19 January, 2017 at 11:06 | Posted in Politics & Society | 5 Comments

 

This was my finest hour

10 January, 2017 at 19:50 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

austerity22In September 2003, Swedish citizens were asked if they wanted to join the eurozone. Of the more than 80 % of registered voters participating in the referendum close to 57 % said NO.

Yours truly participated actively in the fight against the euro — and it’s still something I’m immensely proud of.

New figures from Eurostat shows that the unemployment rate in many of the eurozone countries are still in double digits. This is of course totally and utterly unacceptable. Unemployment is not only an immense economic waste. It is also a cause of poverty. In a civilised society, everyone should have the right to work. The kind of austerity policies that the euro forces many countries to pursue, counteracts the goal of a full-employment society.

The celebrated optimism of traditional economic theory, which has led to economists being looked upon as Candides, who, having left this world for the cultivation of their gardens, teach that all is for the best in the best of all possible worlds provided we will let it well alone, is also to be traced, I think, to their having neglected to take account of the drag on prosperity which can be exercised by an insufficiency of effective demand.

John Maynard Keynes

Looking around in euro-land today one has to ask oneself: How much whipping can democracy take? How many more are going to get seriously hurt and ruined before we end this madness and put the euro where it belongs – in the dustbin of history!

Free Dawit Isaak!

4 January, 2017 at 10:28 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Swedish-Eritrean journalist and writer Dawit Isaak has been held in Eritrean prison for 15 years without trial. He is the only Swedish citizen held as a prisoner of conscience.

Why Trump won the election

9 November, 2016 at 18:34 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Basically because these two economic theory monstrosities simply do not work!
austerity22

trickle-down

Welcome to Mordor

9 November, 2016 at 09:13 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

mordor

That a country that has given us presidents like George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, and Franklin D. Roosevelt, is going to be run by a witless clown like Donald Trump is an absolute disgrace.

Tuesday, November 8th, 2016 — a date which will live in infamy.

Hur stora klyftor tål Sverige?

8 November, 2016 at 20:29 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

graner

Malmö högskola arrangerar Bildningsbaren #3 – ett samtal om ekonomi och ojämlikhet

Det talas allt mer om växande ekonomiska klyftor. De i toppen drar iväg från de i botten. Från att ha varit världshistoriens jämlikaste land har Sverige snabbt närmat sig genomsnittet inom OECD – ett genomsnitt där klyftorna också har ökat.

I Bildningsbaren #3 pratar vi om de ekonomiska klyftorna och ojämlikhet i dagens Sverige.

Sara Granér, serietecknaren som bland annat skrivit böckerna All I want for Christmas is planekonomi, Malmö högskolas Tapio Salonen, professor i socialt arbete som är expert på ojämlikheter, fattigdom och barnfattigdom och Lars Pålsson Syll professor i samhällskunskap, är kvällens gäster. Moderator är som vanligt Cecilia Nebel.

Tid:
Onsdag 16 november
Dörrarna öppnar kl 18, samtal kl 18.15–19.45, därefter mingel.

Plats:
Grand Öl & Mat, Monbijougatan 17 (in på gården), Malmö.

Film:
Bildningsbaren filmas.

Hoppas det blir ett bra samtal. Som uppvärmning kan man förslagsvis titta på den här videon:

De Niro says it all!

9 October, 2016 at 23:05 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

 

That a country that has given us presidents like George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, and Franklin D. Roosevelt, should even have to consider the possibility of being run by a witless clown like Donald Trump is an absolute disgrace.

Per T Ohlsson pratar i nattmössan om välfärdssektorns vinster

11 September, 2016 at 12:05 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

DumstrutEn av landets mest välbetalda journalister — Per T Ohlsson — har i sin återkommande söndagskrönika i Sydvenskan i dag en mer än vanligt dåligt underbyggd artikel.

Denna gången handlar det om Ilmar Reepalus utredning om vinster i den skattefinansierade välfärdssektorn.

Följande lilla stycke är belysande:

Den enda rationella lösningen på detta frågekomplex – att värna och utveckla gemensam och likvärdig välfärd med bevarad valfrihet – är en kraftig skärpning av systemen för tillsyn, kontroll och sanktioner. Det kan handla om personaltäthet, fullständig transparens i redovisningen och hårdare etableringskontroll. Ett program av det slaget, detaljerat och långtgående, skulle väcka högljudda protester hos Gekko-fraktionen, men förmodligen också vinna anslutning långt in i borgerligheten till skillnad från ett förslag om vinsttak som idag saknar riksdagsmajoritet. De allra flesta, från höger till vänster, torde vara överens om att vård av sjuka, utbildning av unga och omhändertagande av gamla ställer andra krav än försäljning av hamburgare eller dataspel.

Och detta grodors plums och ankors plask ska man behöva läsa år 2016. Herre du milde!

Självklart är skola och sjukvård något annat än hamburgare. Men just därför ska vi inte tillåta vinster i skattefinansierade verksamheter som skola, vård och omsorg!

Sverige är förvisso ett litet land, men ändå lyckas våra marknadsfundamentalistiska stödtrupper vaska fram dumstrutsförsedda riks-pellejönsar av Per T Ohlssons kaliber. Imponerande.

När det gäller sakfrågan här visar det sig när det kommer till kritan att Per T — som vanligt — är fullständigt ute och reser.

Vinstdrivande företag inom vård- och skolsektor har diskuterats mycket de senaste åren. Många är med rätta upprörda.

Verksamma inom skolvärlden eller vårdsektorn har haft svårt att förstå alliansens och socialdemokratins inställning till privatiseringar och vinstuttag i den mjuka välfärdssektorn. Av någon outgrundlig anledning har de under många år pläderat för att vinster ska vara tillåtna i skolor och vårdföretag. Ofta har argumentet varit att driftsformen inte har någon betydelse. Så är inte fallet. Driftsform och att tillåta vinst i välfärden har visst betydelse. Och den är negativ.

Från Svenskt Näringsliv och landets alla ledarskribenter hörs en jämn ström av krav på ökad kontroll, tuffare granskning och inspektioner — förslag som Per T nu saluför som om de var nya.

Men vänta lite nu! Var det inte så att när man på 1990-talet påbörjade systemskiftet inom välfärdssektorn ofta anförde som argument för privatiseringarna att man just skulle slippa den byråkratiska logikens kostnader i form av regelverk, kontroller och uppföljningar? Konkurrensen – denna marknadsfundamentalismens panacé – skulle ju göra driften effektivare och höja verksamheternas kvalitet. Marknadslogiken skulle tvinga bort de “byråkratiska” och tungrodda offentliga verksamheterna och kvar skulle bara finnas de bra företagen som “valfriheten” möjliggjort.

Och nu när den panglossianska privatiseringsvåtdrömmen visar sig vara en mardröm så ska just det som man ville bli av med – regelverk och “byråkratisk” tillsyn och kontroll – vara lösningen?

Man tar sig för pannan – och det av många skäl!

För ska man genomföra de åtgärdspaket som förs fram undrar man ju hur det går med den där effektivitetsvinsten. Kontroller, uppdragsspecifikationer, inspektioner m m kostar ju pengar och hur mycket överskott blir det då av privatiseringarna när dessa kostnader också ska räknas hem i kostnads- intäktsanalysen? Och hur mycket värd är den där “valfriheten” när vi ser hur den gång på gång bara resulterar i verksamhet där vinst genereras genom kostnadsnedskärningar och sänkt kvalitet?

All form av ekonomisk verksamhet bygger på eller inbegriper någon form av delegering. En part (uppdragsgivaren, principalen, beställaren) vill att en annan part (uppdragstagaren, agenten, utföraren) ska utföra en viss uppgift. Grundproblemet är hur beställaren ska få utföraren att utföra uppdraget på det sätt som beställaren önskar …

Det finns en uppenbar fara i att basera ersättningssystem på enkla objektiva mått när det vi vill ersätta i själva verket har flera och komplexa dimensioner, exempelvis ersättning efter antal utskrivna patienter, lärarlöner kopplade till betyg eller dylikt. Ofta har kommunala verksamheter denna karaktär av “fleruppgiftsverkamhet” och då fungerar ofta inte incitamentkontrakt eller provisioner. I sådana fall kan “byråkratier” vara mer ändamålsenliga än marknader …

Effektiv resursanvändning kan aldrig vara ett mål i sig. Däremot kan det vara ett nödvändigt medel för att nå uppsatta mål. Välfärdsstatens vara eller icke vara är därför i grunden inte bara en fråga om ekonomisk effektivitet, utan också om våra föreställningar om ett värdigt liv, rättvisa och lika behandling.

Lars Pålsson Syll et al, Vad bör kommunerna göra? (Jönköping University Press, 2002)

Så grundfrågan är inte om skattefinansierade privata företag ska få göra vinstuttag eller om det krävs hårdare tag i form av kontroll och inspektion. Grundfrågan är om det är marknadens och privatiseringarnas logik som ska styra våra välfärdsinrättningar eller om det ska ske via demokratins och politikens logik. Grundfrågan handlar om den gemensamma välfärdssektorn ska styras av demokrati och politik eller av marknaden.

Låt oss stilla be för att herr Ohlsson, nästa gång han  sätter sig ner för att skriva en artikel, först kollar vad forskarvärlden säger. Det ger mycket mer än tyckmyckentrutat nonsens-pladder!

Reepalus utredning om vinster i välfärden

10 September, 2016 at 09:00 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

I november presenteras utredningen om vinster i välfärden som Ilmar Reepalu (S) är ordförande för. Men redan nu har nyhetsmedier tagit del av förslag från utredningen om hur en vinstbegräsning skulle kunna se ut.

SVT rapporterade i förra veckan att Joachim Landström, doktor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, har tagit fram ett förslag till utredningen. Lite förenklat innebär den en begränsning på vinster på runt åtta procent.

Jonas Vlachos påpekar att det finns sätt att runda en sådan begränsning.

– Det finns så otroligt många andra sätt att plocka ut vinster ur ett företag. Man kan låna och hyra av sig själv. Man kan köpa tjänster av andra delar av koncernen. Jag tror inte det spelar någon roll på lite sikt.

– Om man verkligen vill komma åt det här, vilket man verkar vilja, så måste man förbjuda utdelande bolag …

Lars Pålsson Syll, nationalekonom och professor vid Malmö högskola, är också kritisk till talet om procentsatser i vinstutredningen.

– Om det nu är så att man tvunget ska göra vinst, borde man låta vinsten stanna kvar i företagen. Då borde man göra som i USA där man har en begränsning med en stiftelselagstiftning där vinsten ska stanna kvar i stiftelsen.

– Rent pragmatiskt tror jag inte det går att få svenska politiker att släppa vinster. Men låt oss då kräva att vinsten blir kvar i verksamheten, fortsätter han …

Lars Pålsson Syll tycker att det fanns mycket som var bra med hur systemet såg ut fram till 1980-talet, innan välfärdsföretagens intåg.

– Vi hade en bra offentlig skola och sjukvård. Vid sidan om det fanns lite annan verksamhet, som Montessori, som man kunde ansöka om att driva i privat regi. Då var det ofta entusiaster som tog över, som pedagoger som brann för en bra verksamhet, inte för att tjäna pengar.

Anne-Li Lehnberg/Flamman

Vinstdrivande företag inom vård- och skolsektor har diskuterats mycket det senaste året. Många är med rätta upprörda.

Många som är verksamma inom skolvärlden eller vårdsektorn har haft svårt att förstå alliansens och socialdemokratins inställning till privatiseringar och vinstuttag i den mjuka välfärdssektorn. Av någon outgrundlig anledning har de under många år pläderat för att vinster ska vara tillåtna i skolor och vårdföretag. Ofta har argumentet varit att driftsformen inte har någon betydelse. Så är inte fallet. Driftsform och att tillåta vinst i välfärden har visst betydelse. Och den är negativ.

Allinasen och socialdemokratin är förvisso långt ifrån ensamt om sitt velande. Från Svenskt Näringsliv och landets alla ledarskribenter hörs en jämn ström av krav på ökad kontroll, tuffare granskning och inspektioner.

Men vänta lite nu! Var det inte så att när man på 1990-talet påbörjade systemskiftet inom välfärdssektorn ofta anförde som argument för privatiseringarna att man just skulle slippa den byråkratiska logikens kostnader i form av regelverk, kontroller och uppföljningar? Konkurrensen – denna marknadsfundamentalismens panacé – skulle ju göra driften effektivare och höja verksamheternas kvalitet. Marknadslogiken skulle tvinga bort de “byråkratiska” och tungrodda offentliga verksamheterna och kvar skulle bara finnas de bra företagen som “valfriheten” möjliggjort.

Och nu när den panglossianska privatiseringsvåtdrömmen visar sig vara en mardröm så ska just det som man ville bli av med – regelverk och “byråkratisk” tillsyn och kontroll – vara lösningen?

Man tar sig för pannan – och det av många skäl!

För ska man genomföra de åtgärdspaket som förs fram undrar man ju hur det går med den där effektivitetsvinsten. Kontroller, uppdragsspecifikationer, inspektioner m m kostar ju pengar och hur mycket överskott blir det då av privatiseringarna när dessa kostnader också ska räknas hem i kostnads- intäktsanalysen? Och hur mycket värd är den där “valfriheten” när vi ser hur den gång på gång bara resulterar i verksamhet där vinst genereras genom kostnadsnedskärningar och sänkt kvalitet?

All form av ekonomisk verksamhet bygger på eller inbegriper någon form av delegering. En part (uppdragsgivaren, principalen, beställaren) vill att en annan part (uppdragstagaren, agenten, utföraren) ska utföra en viss uppgift. Grundproblemet är hur beställaren ska få utföraren att utföra uppdraget på det sätt som beställaren önskar …

Det finns en uppenbar fara i att basera ersättningssystem på enkla objektiva mått när det vi vill ersätta i själva verket har flera och komplexa dimensioner, exempelvis ersättning efter antal utskrivna patienter, lärarlöner kopplade till betyg eller dylikt. Ofta har kommunala verksamheter denna karaktär av “fleruppgiftsverkamhet” och då fungerar ofta inte incitamentkontrakt eller provisioner. I sådana fall kan “byråkratier” vara mer ändamålsenliga än marknader …

Effektiv resursanvändning kan aldrig vara ett mål i sig. Däremot kan det vara ett nödvändigt medel för att nå uppsatta mål. Välfärdsstatens vara eller icke vara är därför i grunden inte bara en fråga om ekonomisk effektivitet, utan också om våra föreställningar om ett värdigt liv, rättvisa och lika behandling.

Lars Pålsson Syll et al, Vad bör kommunerna göra? (Jönköping University Press, 2002)

Så grundfrågan är inte om skattefinansierade privata företag ska få göra vinstuttag eller om det krävs hårdare tag i form av kontroll och inspektion. Grundfrågan är om det är marknadens och privatiseringarnas logik som ska styra våra välfärdsinrättningar eller om det ska ske via demokratins och politikens logik. Grundfrågan handlar om den gemensamma välfärdssektorn ska styras av demokrati och politik eller av marknaden.

Ingen borde svaja i denna fråga. Nobelpristagaren i ekonomi, Kenneth Arrow, skrev i ett klassiskt arbete från 1963 om vårdsektorns ekonomi:

Under ideal insurance the patient would actually have no concern with the informational inequality between himself and the physician, since he would only be paying by results anyway, and his utility position would in fact be thoroughly guaranteed. In its absence he wants to have some guarantee that at least the physician is using his knowledge to the best advantage. This leads to the setting up of a relationship of trust and confidence, one which the physician has a social obligation to live up to … The social obligation for best practice is part of the commodity the physician sells, even though it is a part that is not subject to thorough inspection by the buyer.

One consequence of such trust relations is that the physician cannot act, or at least appear to act, as if he is maximizing his income at every moment of time. As a signal to the buyer of his intentions to act as thoroughly in the buyer’s behalf as possible, the physician avoids the obvious stigmata of profit-maximizing … The very word, ‘profit’ is a signal that denies the trust relation.

Kenneth Arrow, “Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care”, American Economic Review, 53 (5).

Välfärdssektorn är en specifik, speciell, mångdimensionell sektor där det genomgående är svårt att etablera marknadsmekanismer, mäta och kontrollera kvalitet m m. Av dessa skäl finns det stark anledning attifrågasätta hela privatiseringsstrategin som sådan. Vinster hör inte hemma i en skattefinansierad välfärdssektor.

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.