UK measures against Covid-19 — cosmetic and inefficient

29 Mar, 2020 at 10:58 | Posted in Politics & Society | 11 Comments

The error in the UK is on two levels. Modelling and policymaking.

First, at the modelling level, the government relied at all stages on epidemiological models that were designed to show us roughly what happens when a preselected set of actions are made, and not what we should make happen, and how.

covidThe modellers use hypotheses/assumptions, which they then feed into models, and use to draw conclusions and make policy recommendations. Critically, they do not produce an error rate. What if these assumptions are wrong? Have they been tested? The answer is often no. For academic papers, this is fine. Flawed theories can provoke discussion. Risk management – like wisdom – requires robustness in models …

Second, but more grave, is the policymaking. No 10 appears to be enamoured with “scientism” – things that have the cosmetic attributes of science but without its rigour. This manifests itself in the nudge group that engages in experimenting with UK citizens or applying methods from behavioural economics that fail to work outside the university – yet patronise citizens as an insult to their ancestral wisdom and risk-perception apparatus. Social science is in a “replication crisis”, where less than half the results replicate (under exact same conditions), less than a tenth can be taken seriously, and less than a hundredth translate into the real world …

So what is called “evidence-based” methods have a dire track record and are pretty much evidence-free.

The obvious policy left now is a lockdown, with overactive testing and contact tracing: follow the evidence from China and South Korea rather than thousands of error-prone computer codes. So we have wasted weeks, and ones that matter with a multiplicative threat.

Nassim Nicholas Taleb & Yaneer Bar-Yam

När kön görs till social konstruktion

17 Mar, 2020 at 14:35 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Bo Rothstein — innehavare av August Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet — fick för några år sedan ett brev från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), där han uppmanades att redovisa köns- och åldersfördelning för medarbetare inom pågående forskningsprojekt och program. Rothstein svarade följande:

UnknownsocJag skulle gärna tillmötesgå er begäran nedan, dvs svara på hur många män och kvinnor som arbetar i mitt av FAS finansierade projekt. Problemet är att det faktiskt vetenskapligt inte längre låter sig göras. Enligt Vetenskapsrådets egen skriftserie och även enligt Nationella sekretariatet för genusforskning är nämligen numera kön och personers könstillhörighet att se som sociala konstruktioner. Enligt de nyare rönen inom genusforskningen som finansierats av VR och jag antar FAS (den sk. queer-teorin) är det nu inte längre förenligt med god vetenskap att bara prata om två könsidentiter utan socialkonstruktivistiskt måste vi ge utrymme både för många fler (Judith Butler lär vara uppe i åtta) samt också ge utrymme för att en och samma individ kan ändra sitt genus/kön då och då. Som det står på Genussekretariatets hemsida: ”Det är i praktiken omöjligt att dra en skarp gräns mellan det kroppsligt givna och det kulturellt skapade.”

Vidare anför man att kön formas ”inom ramen för kulturella och sociala maktordningar och skiljer sig från en tid och plats till en annan”. Den biologistiska kroppsräkning som ni vill att jag skall utföra är således vad jag kan se numera ett vetenskapligt sett passerat stadium. Mina medarbetare kan som framgår ovan ha en könstillhörighet/genus på morgonen, en annan till lunch och en tredje till kvällen och hur skall jag kunna hålla reda på detta? Med förlov sagt har jag en del annat att syssla med. Jag kan dessutom inte tro att ni vill att jag skall vidta okulära besiktningar av deras fysionomi, är detta kravet ber jag vänligt men bestämt att få avstå.

Jag har dessutom numera (född 1954) kommit att anamma samma teori vad gäller ålder och kan därför inte heller svara på frågan om mina medarbetares ålder. Logiskt sett, om nu kön kan vara en social konstruktion måste väl också ålder vara det. Den positivistiska mätfetischism vad gäller tid, dvs bruket att exakt försöka räkna och jämföra tidsenheter som vore de något absolut, måste följande Foucault ses som ett utslag av ren och skär maktutövning och sådan har jag ingen anledning att medverka i. Sammantaget kan jag inte ta på mitt vetenskapliga ansvar att besvara enkäten nedan – ett sådant pre-vetenskapligt förhållningssätt till begreppen ”kön” och ”ålder” som FAS nu ägnar sig åt är dessvärre ett sedan länge passerat stadium inom forskningen.

Vänliga hälsningar
Bo Rothstein

[h/t Per-Ole Lindqvist]

Varför är det bara genusperspektivet som ska lyftas?

16 Mar, 2020 at 23:14 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström försvarar kravet på att forskare när de söker forskningsanslag från rådet särskilt skall beakta genusperspektivet i deras forskningsprojekt med att detta enbart krävs om detta särskilda perspektiv är relevant. Gott så och jag tillhör dem som anser att ett sådant perspektiv i många fall är relevant …

39-5322485c191da982103Men samtidigt kan man undra varför enbart detta perspektiv skall framhävas som viktigt att beakta när man söker forskningsmedel av Vetenskapsrådet. Varför inte också ett miljö- och hållbarhetsperspektiv i alla ansökningar när nu hela mänsklighetens existens verkar hotad av klimatproblematiken? Man kan väl också tänka sig (särskilt i dessa tider) ett epidemologiskt perspektiv. Problemet med smittspridning är ju inte bara medicinsk utan har också beröringar med psykologi, sociologi, historia, juridik och många andra ämnen. Med tanke på den dramatiskt ökade ekonomiska ojämlikheten i många av världens länder, vilken visar sig skörda många offer i form av för tidig död, kunde man också lägga vikten av att beakta relevansen av jämlikhetsperspektiv i ansökningarna. Finge jag råda skulle ett anti-korruptionsperspektiv vara med i många fler ansökningar eftersom korrupta offentliga institutioner visar sig vara ett av mänsklighetens svåraste gissel. Till detta borde man, för att höja forskningens relevans och kvalitet i dag nog lägga ett etnicitets- och mångfaldsperspektiv samt också ett freds- och utvecklingsperspektiv. Det skulle också inte vara helt fel med ett demokratiperspektiv kan man tycka i dessa populismens tider då antidemokratiska krafter har stora framgångar.

Bo Rothstein / SvD

Women

8 Mar, 2020 at 09:13 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

 

Wealth_And_Poverty_Of_NationsThe economic implications of gender discrimination are most serious. To deny women is to deprive a country of labor​ and talent, but — even worse — to undermine the drive to achievement of boys and men. One cannot rear young people in such wise that half of them think themselves superior by biology, without dulling ambition and devaluing accomplishment … To be sure, any society will have its achievers no matter what, if only because it has its own division of tasks and spoils. But it cannot compete with other societies that ask performance from the full pool of talent.

In general, the best clue to a nation’s growth and development potential is the status and role of women.

Sydsvenska Dagbladet — grodors plums och ankors plask

7 Mar, 2020 at 09:59 | Posted in Politics & Society | 5 Comments

I Sydsvenskans huvudledare kunde vi idag läsa följande:

ReineKissGång på gång framhåller [73-punkts]överenskommelsen också att fokus ska ligga på kvalitet — inte driftsform — i den politiska styrningen av olika välfärdstjänster.

Detta är givet ur liberalt perspektiv. Trots de brister som finns inom vissa verksamheter har avregleringarna på det hela taget gett medborgarna bättre service, utbud och valfrihet som få idag lär vara beredda att avstå från.

Och detta grodors plums och ankors plask ska man behöva läsa år 2020. Herre du milde!

När man på 1990-talet påbörjade systemskiftet inom den svenska välfärdssektorn anfördes ofta som argument för privatiseringarna att man skulle slippa den byråkratiska logikens kostnader i form av regelverk, kontroller och uppföljningar.

Konkurrensen — denna marknadsfundamentalismens panacé — skulle göra driften effektivare och höja verksamheternas kvalitet. Marknadslogiken skulle tvinga bort de ‘byråkratiska’ och tungrodda offentliga verksamheterna och kvar skulle bara finnas de bra företagen som ‘valfriheten’ möjliggjort.

När den panglossianska privatiseringsvåtdrömmen visar sig vara en mardröm, tror tyvärr politiker och ledarskribenter att just det som man ville bli av med – regelverk och ‘byråkratisk’ tillsyn och kontroll – skulle vara lösningen.

Man tar sig för pannan – och det av många skäl!

För ska man genomföra de åtgärdspaket som förs fram undrar man ju hur det går med den där effektivitetsvinsten. Kontroller, uppdragsspecifikationer, inspektioner m m kostar ju pengar — och hur mycket överskott blir det då av privatiseringarna när dessa kostnader också ska räknas hem i kostnads- intäktsanalysen? Och hur mycket värd är den där ‘valfriheten’ när vi ser hur den gång på gång bara resulterar i verksamhet där vinst genereras genom kostnadsnedskärningar och sänkt kvalitet?

I Aftonbladet hade vår socialdemokratiske försvarsminister Peter Hultqvist igår en artikel där han gick till storms mot nyliberalismens segertåg i den svenska välfärdssektorn. I stort sade han ungefär vad jag säger här. Men med vinklingen att de nyliberala välfärdsdödarna endast skulle stå att finna i de borgerliga partierna. Och det stämmer ju inte alls!

Ansvariga socialdemokratiska politiker — och inte minst Göran Persson, Kjell-Olof Feldt och alla andra som i deras fotspår glatt traskat patrull — har i decennier hänsynslöst och med berått mod låtit offra den en gång så stolta svenska traditionen av att försöka bygga en jämlik skola och vård för alla!

Till skillnad från i stort sett alla andra länder i världen har den svenska socialdemokratins ledning gjort det möjligt för privata företag att göra vinst på offentligt finansierad undervisning och vård. Och när borgerliga regeringar ytterligare stimulerat privatiseringsvågen har socialdemokraterna bara tigit och varit passiva. Och detta trots att det hela tiden funnits ett starkt folkligt motstånd mot att släppa in vinstsyftande privata företag i välfärdssektorn.

Socialdemokratin har idag har historiskt låga väljarsiffror. Mot den här bakgrunden får detta föga att förvånas över. När man för en politik som främst slår mot den grupp av människor man påstår sig värna om, är det inte så konstigt att väljarna flyr.

Att socialdemokratin fortsätter bidra till skolans och vårdens urholkning med sitt stöd för privata vårdföretag och friskolor och deras vinstuttag är så klart inte den enda anledningen. Men säkert en av de viktigare. Ett tydligare självmål inom politiken är svårt att hitta. Att Löfvenregeringen lovat att man inte ska verka för vinstbegränsning inom skola och omvård fullbordar bara detta det största sveket någonsin mot de egna väljarna.

Om slöjförbud och rasistkort

6 Mar, 2020 at 14:09 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Om slöjförbud och rasistkort

 

Margaret Thatcher

28 Feb, 2020 at 18:14 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Margaret Thatcher

thatcher-signMargaret Thatcher väckte med sin nyliberala politik upprörda känslor. I UR Bildningsbyrån diskuterar yours truly och Gunnela Björk järnladyn och hennes intellektuella och politiska arv. Här kan du lyssna på programmet i sin helhet.

I Sverige har vi idag en centerpartistisk partiledare med en meritlista som säkert skulle imponerat på Thatcher. Ett axplock av vad fru Lööf argumenterat och motionerat för under åren:

Inför plattskatt (lägre skatt för höginkomsttagare)
Avskaffa lagen om anställningsskydd
Inskränk strejkrätten
Inför marknadshyror
Sälj ut SvT och SR
Bygg ut kärnkraften

Och nej, det här var inte Timbros eller Johan Norbergs önskelista, utan som sagt, centerledarens.

CDU-Hoffnung Friedrich Merz …

28 Feb, 2020 at 15:41 | Posted in Politics & Society | Comments Off on CDU-Hoffnung Friedrich Merz …

Vor 14 Jahren soll Friedrich Merz seinen Laptop am Berliner Ostbahnhof verloren haben. Doch der damalige Unions-Fraktionsvize hatte Glück, ein Obdachloser fand das Gerät und gab es zurück. Nun erinnert er sich …

In der „Taz“ erzählt der heute 53-Jährige nun, was er und sein Kumpel Micha sahen, als sie den Laptop einschalteten … Er hoffte auf einen angemessenen Finderlohn. Friedrich Merz hatte eine andere Idee.

merzEnrico J. verkaufte damals die Obdachlosenzeitung „Straßenfeger“. Der Zeitungsverkauf im Bahnhofsgebäude selbst ist verboten, daher stand er regelmäßig auf dem Parkplatz davor. Über den Laptop sagt er heute: „Ich hätte das Ding auch auf dem Schwarzmarkt verkaufen können, da waren sämtliche Daten der Bundesregierung drauf.“ Stattdessen gaben er und Kumpel Micha das Gerät beim Bundesgrenzschutz ab, der damals noch im Bahnhof stationiert war. Als Adresse hinterließ er die Anschrift der damaligen Obdachlosenhilfe. Vier Wochen später bekam er laut eigener Aussage von einer Sozialarbeiterin als Dank das neue Buch von Friedrich Merz in die Hand gedrückt.

Der Titel: „Nur wer sich ändert, wird bestehen. Vom Ende der Wohlstandsillusion – Kursbestimmung für unsere Zukunft“. Dazu die Widmung: „Vielen Dank an den ehrlichen Finder“.

Nicht das, worauf Enrico J. gehofft hatte: „Das fand ich echt total unverschämt. Ich habe das Buch sofort in die Spree geschmissen. Er wusste ja von der angegebenen Adresse genau, dass ich obdachlos war, doch ihm war das nicht mal einen Cent wert.“

Die Welt

Adorno on the philosophy of ‘alternative facts’

25 Feb, 2020 at 16:03 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Something repellent clings to the lie, and though the consciousness of this was indeed beaten into one with the old whip, this simultaneously said something about the master of the dungeon. The mistake lies in all too much honesty. trumpliesWhoever lies, is ashamed, because in every lie they must experience what is degrading in the existing state of the world … Such shame saps the energy of the lies of those who are more subtly organized. They do it badly, and only thereby does the lie come to be genuinely unmoral for others. It suggests the former think the latter are stupid, and serves to express disrespect. Among today’s cunning practitioners, the lie has long since lost its honest function, of concealing something real. No-one believes anyone, everyone is in the loop. Lies are told only when someone wants others to know they aren’t important, that the former does not need the latter, and does not care what they think. Today the lie, once a liberal means of communication, has become one of the techniques of brazenness, with whose help every single person spreads the iciness, in whose shelter they thrive.

Theodor W. Adorno

‘Alternative facts’ people like Trump, Erdogan, Orban and Putin sure make​ reading Minima Moralia a worthwhile effort …

Adorno und die rechte Propaganda – AfD philosophisch betrachtet

20 Feb, 2020 at 17:55 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Adorno und die rechte Propaganda – AfD philosophisch betrachtet

 

Ta tillbaka jämlikheten!

9 Feb, 2020 at 18:01 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

 

Jättebra video.

Låt oss hoppas att LO nu rejält påminner “sitt” eget parti om det gigantiska svek de utsatt sina väljare för.

Historiens dom ska falla hård på ansvariga politiker — och inte minst på socialdemokratins Göran Persson, Kjell-Olof Feldt och alla andra som i deras fotspår fortsatt glatt traska patrull — som hänsynslöst och med berått mod låtit offra den en gång så stolta svenska traditionen av att försöka bygga ett jämlikt samhälle. Ett samhälle med jämlik skola och vård för alla. Ett samhälle där vi inte låter inkomst- och förmögenhetsskillnader få rusa iväg som de gjort under de senaste 40 årens nyliberalt influerade tankeludd.

1399903811

Mitt Romney — hero in times of cowardice

6 Feb, 2020 at 14:23 | Posted in Politics & Society | 2 Comments


And yes, I certainly know what kind of politician Romney is, but here he shows loads of personal courage, and for that, we owe him some respect.

Identity politics? No thanks!

29 Jan, 2020 at 22:45 | Posted in Politics & Society | 5 Comments

 

Simone de Beauvoir — a pedophilia supporter?

26 Jan, 2020 at 17:08 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

beaIt has to be said that Beauvoir’s interest in these matters was not purely theoretical … She was dismissed from her teaching job in 1943 for “behavior leading to the corruption of a minor.” The minor in question was one of her pupils at a Paris lycée. It is well established that she and Jean-Paul Sartre developed a pattern, which they called the “trio,” in which Beauvoir would seduce her students and then pass them on to Sartre …

Beauvoir’s “Lolita Syndrome” … offers an evangelical defence of the sexual emancipation of the young … Beauvoir posits Bardot as the incarnation of “authenticity” and natural, pure “desire,” with “aggressive” sexuality devoid of any hypocrisy. The author of “The Second Sex” is keen to stress sexual equality and autonomy, but she also insists on the “charms of the ‘nymph’ in whom the fearsome image of the wife and the mother is not yet visible.”

Andy Martin/New York Times

Vänsterpartiets svek mot invandrarkvinnorna

19 Jan, 2020 at 17:22 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

Amine Kakabaveh är kurd med rötter i Iran … I somras uteslöts hon ur Vänsterpartiet efter flera års konflikt med partiledningen. Som riksdagsledamot drev hon stenhårt frågor om hedersförtryck – något som man i vänstern länge inte vågade tala högt om.
– De sa hela tiden till mig att jag underblåser rasism när jag pratar om att flickor blir slagna och bortgifta. Men det är ju de som tiger som underblåser rasism. Tack vara att de varit så fega har SD vuxit …

kaRädslan för sanningen – att många invandrarkvinnor lever under ett religiöst och kulturellt patriarkalt förtryck – är fortfarande utbredd i partiet.
– Jonas svek invandrarkvinnor. Han var feg.

I föreningen “Varken Hora eller Kuvad” är Amine Kakabaveh frontfigur. Enligt föreningen har hedersförtrycket ökat sedan mordet på Fadime. Tusentals kvinnor och flickor lever med moralpoliser, både inom och utom familjen, som ska bestämma om hur de ska klä sig och uppföra sig.
– Problemet är att det svenska samhället vill att vi behåller vår egen kultur. Sverige är det enda land i hela Europa där man betalar hundratals miljoner till olika etniska och religiösa föreningar utan att ens ställa krav.
–Samhället ska inte bidra till att upprätthålla fundamentalism, hedersförtryck och patriarkala strukturer med skattepengar.

Olle Lönnaeus/Sydsvenskan

Next Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.