Finland’s Universal Basic Income experiment — an evaluation

20 January, 2019 at 16:29 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

 

Results on the first year of the Finnish UBI experiment will become available in a couple of months, and a final report — covering the whole two-year time-span — is scheduled for publication in 2020.

Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden

20 January, 2019 at 12:47 | Posted in Politics & Society | 1 Comment


Rosa Luxemburg (1871-1919)

Och de döda skall icke tiga men tala

20 January, 2019 at 11:55 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Till Fadime Sahindal, född 2 april 1975 i Turkiet, mördad 21 januari 2002 i Sverige

fadimeI Sverige har vi länge okritiskt omhuldat en ospecificerad och odefinierad mångkulturalism. Om vi med mångkulturalism menar att det i vårt samhälle finns flera olika kulturer, ställer detta inte till med problem. Då är vi alla mångkulturalister. Men om vi med mångkulturalism menar att det med kulturell tillhörighet och identitet också kommer specifika moraliska, etiska och politiska rättigheter och skyldigheter, talar vi om något helt annat. Då talar vi om normativ multikulturalism. Och att acceptera normativ mångkulturalism, innebär också att tolerera oacceptabel intolerans, eftersom den normativa mångkulturalismen innebär att specifika ‘kulturella’ gruppers rättigheter kan komma att ges högre dignitet än samhällsmedborgarens allmänmänskliga rättigheter – och därigenom indirekt bli till försvar för dessa gruppers (eventuella) intolerans. I ett normativt mångkulturalistiskt samhälle kan institutioner och regelverk användas för att inskränka människors frihet utifrån oacceptabla och intoleranta kulturella värderingar.

Den normativa mångkulturalismen innebär att individer på ett oacceptabelt sätt reduceras till att vara passiva medlemmar av kultur- eller identitetsbärande grupper. Men tolerans innebär inte att vi måste ha en värderelativistisk inställning till identitet och kultur. De som i vårt samhälle i handling visar att de inte respekterar andra människors rättigheter, kan inte räkna med att vi ska vara toleranta mot dem.

Om vi ska värna om det moderna demokratiska samhällets landvinningar kan samhället inte omhulda en normativ mångkulturalism. I ett modernt demokratiskt samhälle måste rule of law gälla – och gälla alla!

Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa, kulturella eller ideologiska trosföreställningar och tabun, ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens, kulturens eller gruppens tolkningar, ska samhället vara intolerant.


DE DÖDA

De döda skall icke tiga men tala.
Förskingrad plåga skall finna sin röst,
och när cellernas råttor och mördarnas kolvar
förvandlats till aska och urgammalt stoft
skall kometens parabel och stjärnornas vågspel
ännu vittna om dessa som föll mot sin mur:
tvagna i eld men inte förbrunna till glöd,
förtrampade slagna men utan ett sår på sin kropp,
och ögon som stirrat i fasa skall öppnas i frid,
och de döda skall icke tiga men tala.

Om de döda skall inte tigas men talas.
Fast stympade strypta i maktens cell,
glasartade beledda i cyniska väntrum
där döden har klistrat sin freds propaganda,
skall de vila länge i samvetets montrar.
balsamerade av sanning och tvagna i eld,
och de som redan har stupat skall icke brytas,
och den som tiggde nåd i ett ögonblicks glömska
skall resa sig och vittna om det som inte brytes,
för de döda skall inte tiga men tala.

Nej, de döda skall icke tiga men tala.
De som kände triumf på sin nacke skall höja sitt huvud,
och de som kvävdes av rök skall se klart,
de som pinades galna skall flöda som källor,
de som föll för sin motsats skall själva fälla,
de som dräptes med bly skall dräpa med eld,
de som vräktes av vågor skall själva bli storm.
Och de döda skall icke tiga men tala.

                                           Erik Lindegren

 

A hundred years ago

18 January, 2019 at 19:19 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

The treaty includes no provisions for the economic rehabilitation of Europe — nothing to make the defeated Central Empires into good neighbours, nothing to stabilize the new states of Europe …

41pkcwxw8il._sx314_bo1,204,203,200_The Council of Four paid no attention to these issues … Reparation was their main excursion into the economic field, and they settled it as a problem of theology, of politics, of electoral chicane, from every point of view except that of the economic future of the states whose destiny they were handling …

The danger confronting us, therefore, is the rapid depression of the standard of life of the European populations to a point which will mean actual starvation for some … And these in their distress may overturn the remnants of organization, and submerge civilization itself in their attempts to satisfy desperately the overwhelming needs of the individual …

In a very short time, therefore, Germany will not be in a position to give bread and work to her numerous millions of inhabitants, who are prevented from earning their livelihood by navigation and trade … “We do not know, and indeed we doubt,” the Report concludes, “whether the delegates of the Allied and Associated Powers realize the inevitable consequences which will take place … Those who sign this treaty will sign the death sentence of many millions of German men, women, and children.”

Ist jeder Muslim ein Koran auf zwei Beinen?

15 January, 2019 at 18:39 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

 

Erdogan — der am schnellsten beleidigte Präsident

4 January, 2019 at 21:53 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Erdoğan ist der Staatspräsident, der weltweit entweder am häufigsten beleidigt wird oder am schnellsten beleidigt ist. Seit seiner Wahl wurde gegen 68.817 Personen wegen Präsidentenbeleidigung ermittelt, innerhalb von drei Jahren wurden deshalb nahezu 13.000 Prozesse eröffnet und über 3000 Personen verurteilt …

47796-erdogan-beleidigenVor drei Monaten wurde in Antalya ein Bettler wegen Präsidentenbeleidigung festgenommen. Er kam wieder frei, als er auf der Wache klarstellte, der Cousin seiner Frau heiße ebenfalls Erdoğan, den habe er beschimpft, nicht den Präsidenten …

Der Journalist Onur Erem schrieb, wenn man bei Google nach “Mörder und Dieb” suche, schlage die automatische Vervollständigungsfunktion “Erdoğan” und “AKP” vor. Für den Bericht wurde er zu elf Monaten und zwanzig Tagen Haft verurteilt. Es würde mich nicht wundern, wenn auch Google aufgrund dieser Vorschläge von der Epidemie erfasst und wegen Beleidigung verurteilt werden sollte.

Can Dündar/Die Zeit

De som talar om pengar

4 January, 2019 at 17:43 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

De som framför allt dominerar i den svenska ekonomirapporteringen är ekonomer från banker och försäkringsbolag. Det visar en granskning av artiklar i svensk dagspress som Flamman har gjort.

fredagsmys-med-flamman_logoVi går in med olika värderingar och synsätt. Det gör att man kommer till ganska olika slutsatser. Fackliga ekonomer uttalar sig bara i sex procent av artiklarna. Arbetsgivarorganisationer i nästan 20. Och banker och försäkringsbolag utgör tillsammans över 40 procent …

Bäst representerade bland svenska företag i det material Flamman har gått igenom är Swedbank … Varje år lägger Swedbank och andra banker stora summor pengar på kommunikation. I Swedbanks fall talar man alltså om ”folkbildning”.

Men Ola Pettersson på LO kallar det snarare marknadsföring, och menar att Swedbanks dominans i den svenska ekonomibevaknigen helt enkelt är resultatet av ett riktat arbete med syfte att synas så mycket som möjligt …

Lars Pålsson Syll är nationalekonom och professor i samhällsvetenskap vid Malmö universitet … Han menar att läget i Sverige är sämre än i omvärlden. Här är de som Pålsson Syll kallar för mainstreamekonomer ännu mer dominerande än i andra länder …
– Sverige är ett litet land och det blir liksom inte utrymme för mer än en uppfattning i väldigt många ekonomiska frågor. De är de här standardsvaren man får då, standarduppfattningarna. Och vi som forskar som vet att det finns rätt många olika uppfattningar om ekonomi som aldrig kommer fram, och det ger bilden av att nationalekonomer är ungefär som fysiker eller naturvetare, som har en gemensam bas som de står på och alla tycker nästan samma sak. Så är det ju inte.

Flamman

Adorno — the value of negativity

25 December, 2018 at 16:48 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

 

Adorno — une vie, une oeuvre

25 December, 2018 at 16:24 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Adorno — une vie, une oeuvre

 

Annie Lööf — en unken nyliberal som borde veta hut

16 December, 2018 at 12:49 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Annie Lööf — en unken nyliberal som borde veta hut

1annieAtt välkända nyliberaler som Alan Greenspan och Paul Ryan vurmar för den iskalla egoismens översteprästinnan Ayn Rand och hennes övermänniskoideal är kanske inte så förvånande. Men att Annie Lööf också gör det är kanske mer anmärkningsvärt.

I Lööfs ögon är Rand “en av 1900-talets största tänkare”. I andras en av 1900-talets mest vämjeliga personer.

Att fru Lööf ohöljt hyllar en psykopat som Ayn Rand och en diktatorkramare som Margaret Thatcher är klandervärt i sig. Men huvudskälet till att jag år efter år fortsatt kritisera denna floskulösa politikerbroiler beror främst på hennes huvudlösa nyliberala argumentation och motionerande om att exempelvis

  • Införa plattskatt (lägre skatt för höginkomsttagare)
  • Avskaffa lagen om anställningsskydd
  • Inskränka strejkrätten
  • Införa marknadshyror
  • Sälja ut SvT och SR
  • Få Sverige att gå med i NATO
  • Bygga ut kärnkraften

Annie Lööf och andra nyliberaler har länge traskat patrull och lovprisat en amerikansk modell med avsaknad av regleringar och välfärdshöjande kollektivavtal på arbetsmarknaden. Jo, man tackar! Visst. I USA ser vi kanske inte så många exempel på det som Lööf et consortes kallar fackliga “övergrepp,” men desto mer av inkomst- och förmögenhetsojämlikhet. Något som i hög grad också bidragit till den ekonomiska kräftgången.

Som all modern forskning på området visar, hämmas tillväxt och välfärd av ojämlikhet. I stället för att låta enfald få ersätta analysförmåga och besinning borde oförnuftets marknadsmatadorer vara ytterst självkritiska och fundera över hur man så länge kunnat torgföra tankeludd för vilket det helt saknas vetenskaplig grund.

Nyliberal dumdryghet med idoler och förebilder som Ayn Rand och Margaret Thatcher borde inte ge röster i 2000-talets Sverige. Låt oss hoppas att verkligheten snart börjar komma ikapp vår egen Rand-Thatcher. Det är hög tid för ett uppvaknande ur den nyliberala mardröm denna politiska broiler och klyschmakare lyckats dra ner det en gång så stolta centerpartiet i.

Till dem som likt Annie Lööf utifrån unkna ideologiska bevekelsegrunder vill demontera den svenska modellens välfärdsskapande strukturer vill nog många med Fabian Månsson utbrista: “Vet hut, vet sjudubbelt hut.”

Satsa på järnväg — inte fossil utbyggnad

14 December, 2018 at 15:56 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Satsa på järnväg — inte fossil utbyggnad

svd.jpgVärlden står inför akuta klimatproblem samtidigt som det säkerhetspolitiska läget blir alltmer spänt med uppblossande handelskonflikter och minskande respekt för folkrätten. Det ökar riskerna med vårt oljeberoende och vår känsliga infrastruktur. Preem AB och Trafikverket har ett stort ansvar för att minska oljeförbrukningen och koldioxidutsläppen från transportsektorn och för rikets säkerhet. Men man agerar tyvärr tvärtom …

En robust järnväg kan inte nås via nedläggning av järnväg. Vid en analys av alla hotade banor med 1800-talsstandard visar det sig dessutom att en modernisering av dem skulle förbättra Trafikverkets ekonomi på underhållssidan med upp till 1 miljard kronor årligen … Men Trafikverket klarar tydligen inte av att sköta och utveckla landets järnvägssystem. Ett illavarslande tecken på detta är också införandet av EU:s nya signal- och säkerhetssystem ERTMS …

I stället för olönsamma megaprojekt som ERTMS, Ostlänken och Västlänken med tillhörande stora koldioxidutsläpp kan oglamorösa snabba vardagsåtgärder på hela bannätet ge robustare järnväg med mångdubblad kapacitet. Bevarande av elbanor, elektrifiering av dieselbanor och utbyggnad av dubbelspår ihop med utvecklad tågtrafik kan ge kraftigt sänkta koldioxidutsläpp från transportsektorn och minskat oljeberoende. Landets säkerhetsläge skulle då också förbättras.

Jan Du Rietz   Hans Albin Larsson   Lars P Syll

Comment les discriminations minent la cohésion sociale

9 December, 2018 at 21:41 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Comment les discriminations minent la cohésion sociale

Vous (l’économiste Stéphane Carcillo) avez publié, avec l’économiste Marie-Anne Valfort, un ouvrage sur les discriminations dans le monde du travail qui montre qu’il y a une corrélation entre les discriminations et la confiance dans les relations ­sociales. Comment fonctionne ce lien ?

discLe politiste américain Robert Putnam est le premier à avoir identifié, au début des années 2000, un lien entre la pratique des discriminations et l’émergence de la défiance. Parce que les ruptures d’égalité sont perçues comme des mécaniques profondément injustes, elles minent la cohésion sociale – et ce à grande échelle. Les discriminations n’ont rien de marginal : les homosexuels représentent 5 % à 10 % de la population, les minorités ethniques près de 10 %, et les femmes constituent une « minorité majoritaire ». Une part très importante de la popu­lation voit donc sa carrière et ses salaires stagner en raison de préjugés absurdes et de stéréotypes irrationnels.

Ces discriminations donnent naissance à de véritables cercles vicieux : au lieu de favoriser l’intégration des minorités, elles les encouragent à se replier vers leur communauté d’origine. Face à ces mécanismes d’exclusion, les minorités ont en effet tendance à rejeter les valeurs de la société d’accueil. Après les attentats du 11 septembre 2001, les musulmans qui vivaient dans les Etats américains où les actes islamophobes ont le plus augmenté affichaient ainsi, dix ans plus tard, des normes sociales plus rigoristes, des taux de mariages intracommunautaires plus élevés et des pratiques religieuses plus intransigeantes.

Le Monde

Gegen falsche Toleranz

1 December, 2018 at 12:42 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

tol2 DIE ZEIT: Herr Mansour, Sie kommen aus Israel, einem Land, das so gespalten ist, dass Sie es dort nicht mehr ausgehalten haben. Wie geht es Ihnen gerade mit Deutschland?

Ahmad Mansour: Sehr schlecht. Ich habe das Gefühl, dass man sich hier zunehmend schwertut, Debatten um emotionale Themen sachlich zu führen. Seit 2015 mein Buch Generation Allah erschien, in dem ich erkläre, dass der Islam eine Mitverantwortung für die Entstehung von Terrorgruppen hat, lebe ich mit Personenschutz. Jetzt habe ich ein Buch über Integration geschrieben, von dem ich glaubte, es könnte breite Zustimmung finden. Aber ich werde seither noch viel massiver diffamiert, beleidigt und bedroht.

ZEIT: Von wem?

Mansour: Nicht nur von Islamisten, falls Sie das denken. Ich bekomme auch E-Mails aus dem linken Spektrum, in denen ich als “Nazi” geschmäht werde, weil ich gegen falsche Toleranz bin. Und die AfD beschimpft mich, weil ich sie für ihre Panikmache gegen Migranten kritisiere …

ZEIT: Und was ist mit der Mitte? Bei welcher Partei finden Sie da am ehesten Zustimmung?

Mansour: Bei keiner. Ich sehe keine mutige Partei, die Integrationsversäumnisse sachlich anspricht. Das ist doch das Problem in Deutschland: Die Ränder prägen die Debatte, die Mitte schweigt. Sie ist offenbar überfordert damit, eine klare Sprache zu finden, die weder diskriminiert noch verharmlost.

Die Zeit

Richard Sennett

29 November, 2018 at 09:11 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Richard Sennett

 

The logic of climate change denial

24 November, 2018 at 16:36 | Posted in Politics & Society | Comments Off on The logic of climate change denial

climate

Den identitetspolitiska besattheten

24 November, 2018 at 11:53 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

Så som det framgår i slutet av romanen så handlar “Brevet från Gertrud” inte enbart om judisk identitet, utan också om den besatthet av identitet som kännetecknar nutiden. Hermele har rätt i att både Martin och jag själv drömmer om en värld där var och en i första hand möts som människor i stället för att ohörda dömas på grund av sin grupptillhörighet, oberoende av om det är fråga om etnicitet, religion, kön, sexuell läggning eller påstådd ras.

hannah-a-1920-jpgEfter sin bok om Eichmann utsattes Hannah Arendt för hård kritik av flera judiska intellektuella för att hon inte ”älskade det judiska folket”. Hennes svar blev att hon aldrig i hela sitt liv hade älskat ”ett folk”, vare sig det judiska, det tyska, det franska, arbetarklassen eller andra. Den enda form av kärlek hon kände till, skrev hon, var till enskilda människor.

Och jag, i likhet med Martin, håller med. Hur kan man älska – eller hata – ett helt folk? Det är möjligen ”utopiskt” eller ”naivt”, med Hermeles ord, i en tid då humanistiska värderingar har fått stryka på foten för partikulära gruppintressen, men jag vill hårdnackat försvara min – och Martins – rätt att först och främst bli betraktade som människor och bara därefter, möjligen, som något annat, vore det svensk, jude, vit, same, palestinier, muslim, afroamerikan eller något annat.

Björn Larsson

CDU-politiker Friedrich Merz — ein total unverschämter Drecksack

24 November, 2018 at 11:04 | Posted in Politics & Society | Comments Off on CDU-politiker Friedrich Merz — ein total unverschämter Drecksack

Vor 14 Jahren soll Friedrich Merz seinen Laptop am Berliner Ostbahnhof verloren haben. Doch der damalige Unions-Fraktionsvize hatte Glück, ein Obdachloser fand das Gerät und gab es zurück. Nun erinnert er sich …

In der „Taz“ erzählt der heute 53-Jährige nun, was er und sein Kumpel Micha sahen, als sie den Laptop einschalteten … Er hoffte auf einen angemessenen Finderlohn. Friedrich Merz hatte eine andere Idee.

merzEnrico J. verkaufte damals die Obdachlosenzeitung „Straßenfeger“. Der Zeitungsverkauf im Bahnhofsgebäude selbst ist verboten, daher stand er regelmäßig auf dem Parkplatz davor. Über den Laptop sagt er heute: „Ich hätte das Ding auch auf dem Schwarzmarkt verkaufen können, da waren sämtliche Daten der Bundesregierung drauf.“ Stattdessen gaben er und Kumpel Micha das Gerät beim Bundesgrenzschutz ab, der damals noch im Bahnhof stationiert war. Als Adresse hinterließ er die Anschrift der damaligen Obdachlosenhilfe. Vier Wochen später bekam er laut eigener Aussage von einer Sozialarbeiterin als Dank das neue Buch von Friedrich Merz in die Hand gedrückt.

Der Titel: „Nur wer sich ändert, wird bestehen. Vom Ende der Wohlstandsillusion – Kursbestimmung für unsere Zukunft“. Dazu die Widmung: „Vielen Dank an den ehrlichen Finder“.

Nicht das, worauf Enrico J. gehofft hatte: „Das fand ich echt total unverschämt. Ich habe das Buch sofort in die Spree geschmissen. Er wusste ja von der angegebenen Adresse genau, dass ich obdachlos war, doch ihm war das nicht mal einen Cent wert.“

Die Welt

Hannah Arendt im Gespräch

23 November, 2018 at 13:19 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Hannah Arendt im Gespräch

 

Die erschöpfte Gesellschaft

21 November, 2018 at 23:34 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Die erschöpfte Gesellschaft

 

Johan Asplund

19 November, 2018 at 23:22 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Johan Asplund

En av Sveriges främsta och mest uppslagsrika sociologer — Johan Asplund (1937-2018) har gått ur tiden.

När yours truly som ung student på 1970-talet läste några betyg i sociologi, var en av mina stora inspirationskällor Johan Asplunds underbara lilla klassiker Om mättnadsprocesser (Argos 1967).

Jag tror den känsla många av oss har inför samhällsutvecklingens “kvalitetsförbättringar” är inte så lite av “rulla ut röda mattan och rulla in den bakom oss.” Asplunds funderingar kring mättnadsprocesser ger också ett intressant perspektiv:

Så länge ett mode är fräscht, hävdar man sig på det hela taget bäst genom att ansluta sig till det. Först när det undergått en mättnadsprocess lönar det sig att träda fram med ett nytt program … Beatles förlorade i vissa grupper sin popularitet på just det sätt som all härlighet i regel förgår: genom mättnadsprocesser … [F]orskarleda är samma fenomen som mättnadsprocesser – hos råttor … [D]en extremt specialiserade vetenskapsmannen har endast en verksamhetsform, och mättnadsprocessen bör sålunda bli snabb. Han har också försatt sig i en situation, där han inte kan alternera sitt beteende … Ett samhälle utan mättnadsprocesser vore ett öde land, stelnat i en evig förnöjelse med sakernas nuvarande tillstånd. Det vore ett tusenårsrike.

Inte minst lärde mig Asplund hur nödvändig tidsdimensionen borde vara i ekonomisk teori, en lärdom jag tog med mig som ekonom och ekonomihistoriker. Det finns inga tidsoberoende preferenser.

Next Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.