Newspapers make you stupid

29 September, 2015 at 13:17 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Lydon: You say newspapers make us stupid, and I’m not quite clear why.

Taleb: Because they always give you an explanation to events so that you have the feeling that you know what’s going on. They tell you the stock market went down, because of fear of a recession, and that’s false causation with uncertainty there. They check their facts, but you can’t check their causes. So, you have the feeling of over-causation from newspapers. That’s number one, the first one.

The second one: newspapers aren’t going to tell you “we had 280 deaths on the roads today in America”. They’re going to tell you about the plane crash killing 14 people. So, you have misrepresentation of the math of risks. They are driven by the sensational. And the statistical and the sensational are not the same in our modern world.

sunThere’s a third thing about newspapers. Supplying someone with news reduces his understand-ing of the world. It’s more complicated than I can go into here, but let me tell you how I cope with it. I don’t mind knowing the news, but I go by a social filter. I eat lunch and dinner with other people. (I try to. I still have people who won’t eat lunch or dinner with me, even after writing the Black Swan). And I make sure. You can eavesdrop on conversations and stuff like that. I can tell if something is going on.

If there’s an event of significance, I know about it. And then I go to the web, or go buy a paper sometimes, or something like that.

Christopher Lydon interview with Nassim Nicholas Taleb

När vinden vände

3 May, 2015 at 16:45 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

Efterkrigstidens inkomstutjämning till följd av beskattning, utbildningsreformer, löneutjämning och ökat kvinnlig arbetskraftsdeltagande förbyttes under 1980-talet i ökade inkomstskillnader. Sedan dess har förmögenheterna vuxit i takt och aktiemarknadens tillväxt har tydligt gynnat de kapitalägande grupperna. Bilden bekräftar detta och särskilt notabelt är alltså att toppens andelar idag är så höga även när vi inte räknar in realiserade kapitalvinster.

Vi behöver veta mera om vad som drivit fram denna utveckling. Arbete pågår med att förstå skattereformernas inverkan som under de senaste åren kraftigt minskat skatterna på kapitalinkomster, förmögenhet, fastigheter, arv och gåvor och nu senast företagares utdelningar.

Daniel Waldenström

reagan-thatcherAllt ändrades på 1980-talet. Jäpp. Undrar om Margaret Thatcher, Ronald Reagan, normpolitik, nyliberalism, avregleringar och “den enda vägens politik” kan ha varit med och “drivit fram denna utveckling” …

När bot blir sot

25 March, 2015 at 20:04 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

Starka offentliga finanser är en absolut förutsättning för tillväxt och fler jobb. Det inser man nu i Frankrike, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien och inte minst Grekland. Runtom i Europa väntar tuffa budgetsaneringsprogram. Det vet vi i Sverige efter de krisår vi gått igenom framför allt under 90-talet – eller borde veta. För oss socialdemokrater är det självklart: Sverige ska tillbaka till överskott …

2011-10-26-dumb_and_dumber-533x299Det Europa behöver är en ny och stram Stabilitets- och tillväxtpakt byggd på tydliga regler och sanktioner som tvingar Europas länder att sanera sina statsfinanser … Det måste finnas konsekvenser för medlemsländer som bryter mot pakten. Det bör övervägas om medlemsländer som bryter mot pakten ska få ta del av EU-medel …

För Sveriges del är det oerhört viktigt att euron blir framgångsrik. Det är viktigt för Europas ekonomiska framtid. Vi är fortfarande positiva till euron som politiskt projekt och är övertygade om att den kan bidra till handel, jobb och långsiktig tillväxt …

Europa behöver en ny och stram Stabilitets- och tillväxtpakt och fler ansvarstagande europeiska regeringar.

Mona Sahlin Thomas Östros

Grodors plums och ankors plask.

Herre du milde!

Har för mig att Östros fick ett nytt jobb också för ett par veckor sedan …

Att försvara mänskliga rättigheter måste få kosta

20 March, 2015 at 08:29 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Diskussionens vågor går i dessa dagar höga vad gäller de diplomatiska relationerna med Saudiarabien och hur de lämpligen hanteras. De flesta verkar hålla med om att t ex tusen piskrapp plus 10 års fängelse inte känns som ett riktigt proportionerligt straff för lite bloggande kritik mot religiösa ledare.

wallstrom-ta36ae68-jpgLåt oss försiktigt sammanfatta det som att det finns en del som tyder på att Saudiarabien inte är bäst i klassen avseende mänskliga rättigheter.

Enigheten är mindre framträdande när det gäller hur den svenska regeringen hanterat kopplade saker den senaste tiden.

Heidi Avellan [Sydsvenskan] har ju inte gjort sig känd som en fanatisk Löfvensupporter och menade i en krönika 13/3 att även det utrikespolitiska nu dragits in i det pågående rödgröna haveriet. I ett försök att knyppla ihop en liberal hållning vad gäller mänskliga rättigheter med kritik mot utrikesministerns förmodade klumperier skriver Avellan att Margot Wallströms kritik var berättigad, men diplomatiskt illa formulerad.

Det är svårt undgå slutsatsen att det som stört harmonin är att kritiken, som alltså ansågs befogad, faktiskt uppmärksammades av Saudiarabien. Om Wallström bara hade uttalat kritiken för sig själv inne på någon toalett i Sagerska palatset, medan Stefan Löfven med någon vag fras om hur mycket bättre världen vore med mer mänskliga rättigheter löst upp avtalet när löptiden ändå runnit ut, så hade saken varit utagerad. Fingerspitzgefühl.

Det är naturligtvis sant, men det man måste fråga sig är om sådant fjäderlätt diplomatiskt tryck från en liten stat som Sverige är meningsfullt annat än för att hjälpa liberalt sinnade samhällsdebattörer att sova en smula bättre om natten: nå, vi har i alla fall gjort något.

Kanske det kanske, men man har väl knappast gjort mindre om man med avsevärt uppkäftigare diplomati fått massvis med internationell uppmärksamhet och uppenbarligen gjort diplomatiskt intryck på motparten? Om inget annat så komplicerar det i vart fall Avellans påstående att Sveriges röst i världen har försvagats av Wallströms agerande.

Till syvende och sist så kokar allt ner till en enkel fråga: Får det någonsin kosta något – kosta något på riktigt – att försvara mänskliga rättigheter diplomatiskt? Den frågan borde vara lätt att besvara för en liberalt sinnad debattör såvida inte ett rödgrönt skynke skymmer sikten i lite för många frågor förstås.

Mikael Sundström

Lecturing the Senate Budget Committee

15 March, 2015 at 15:56 | Posted in Economics, Politics & Society | 8 Comments

blythWatch Mark Blyth give the Senate Budget Committee a well-earned lecture on public debt here. Absolutely fabulous!

The committee to save the world

13 March, 2015 at 16:54 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

comSaving the world? The moral-ethical calibre of at least two of these guys makes me wonder how one could even entertain such a bizarre idea.

Re Greenspan, yours truly can’t but agree with Paul Krugman — he isn’t just a bad economist, he’s a bad person. What else can one think of a person that considers Ayn Rand — with the ugliest psychopathic philosophy the postwar world has produced — one of the great thinkers of the 20th century? A person that even co-edited a book with her — maintaining that unregulated capitalism is a “superlatively moral system”. A person that in his memoirs tries to reduce his admiration for Rand to a youthful indiscretion — but who actually still today can’t be described as anything else than a loyal Randian disciple.

And Summers — well an economist who writes that he has

always thought that under-populated countries in Africa are vastly UNDER-polluted, their air quality is probably vastly inefficiently low compared to Los Angeles or Mexico City

and that

only the lamentable facts that so much pollution is generated by non-tradable industries (transport, electrical generation) and that the unit transport costs of solid waste are so high prevent world welfare enhancing trade in air pollution and waste.

certainly isn’t on my toplist of would-be world saviours …

The Larry Summers Memo

12 March, 2015 at 12:51 | Posted in Economics, Politics & Society | 3 Comments

The Memo

DATE: December 12, 1991
TO: Distribution
FR: Lawrence H. Summers
Subject: GEP

larry-summers-is-sleepy-three-thumb-480x350‘Dirty’ Industries: Just between you and me, shouldn’t the World Bank be encouraging MORE migration of the dirty industries to the LDCs [Less Developed Countries]? I can think of three reasons:

1) The measurements of the costs of health impairing pollution depends on the foregone earnings from increased morbidity and mortality. From this point of view a given amount of health impairing pollution should be done in the country with the lowest cost, which will be the country with the lowest wages. I think the economic logic behind dumping a load of toxic waste in the lowest wage country is impeccable and we should face up to that.

2) The costs of pollution are likely to be non-linear as the initial increments of pollution probably have very low cost. I’ve always though that under-populated countries in Africa are vastly UNDER-polluted, their air quality is probably vastly inefficiently low compared to Los Angeles or Mexico City. Only the lamentable facts that so much pollution is generated by non-tradable industries (transport, electrical generation) and that the unit transport costs of solid waste are so high prevent world welfare enhancing trade in air pollution and waste.

3) The demand for a clean environment for aesthetic and health reasons is likely to have very high income elasticity. The concern over an agent that causes a one in a million change in the odds of prostrate cancer is obviously going to be much higher in a country where people survive to get prostrate cancer than in a country where under 5 mortality is is 200 per thousand. Also, much of the concern over industrial atmosphere discharge is about visibility impairing particulates. These discharges may have very little direct health impact. Clearly trade in goods that embody aesthetic pollution concerns could be welfare enhancing. While production is mobile the consumption of pretty air is a non-tradable.

The problem with the arguments against all of these proposals for more pollution in LDCs (intrinsic rights to certain goods, moral reasons, social concerns, lack of adequate markets, etc.) could be turned around and used more or less effectively against every Bank proposal for liberalization.

Postscript

After the memo became public in February 1992, Brazil’s then-Secretary of the Environment Jose Lutzenburger wrote back to Summers: “Your reasoning is perfectly logical but totally insane… Your thoughts [provide] a concrete example of the unbelievable alienation, reductionist thinking, social ruthlessness and the arrogant ignorance of many conventional ‘economists’ concerning the nature of the world we live in… If the World Bank keeps you as vice president it will lose all credibility. To me it would confirm what I often said… the best thing that could happen would be for the Bank to disappear.” Sadly, Mr. Lutzenburger was fired shortly after writing this letter.

Mr. Summers, on the other hand, was appointed the U.S. Treasury Secretary on July 2nd, 1999, and served through the remainder of the Clinton Admistration. Afterwards, he was named president of Harvard University.

The Whirled Bank Group

Understanding public debts and budget deficits

12 March, 2015 at 12:30 | Posted in Economics, Politics & Society | 1 Comment

Austerity — a class-specific put-option

10 March, 2015 at 10:09 | Posted in Economics, Politics & Society | 1 Comment

article4bWhen you bail out a bank or a banking system, you are not just bailing the bankers. You are bailing the savers, the pensions, the mortgages, the derivatives written on these loans and annuities, and all the rest that constitute the bank’s assets, which are your liabilities and vice versa. So when governments bail banks they are simultaneously bailing the assets and incomes of the top 30 percent of the income distribution …

The cost of exercising the put-option is paid for by people who don’t have many such assets and rely on government spending and public goods, but that’s what gets cut. The poorest segment of society is forced to pay out on an insurance policy that they never agreed to guarantee, and for which they never received a single insurance premium from the holders of the bailed (i.e. insured) assets. This is why austerity is best thought of as a class-specific put-option. It’s free asset insurance for the top end of the income distribution, those who also just happen to be the people that vote most and fund elections.

Mark Blyth

So much for ‘expansionary austerity’ solutions

10 March, 2015 at 09:18 | Posted in Economics, Politics & Society | 5 Comments

Unemployment rates in Europe, Japan and US
Unemployment_rates_EU-28_EA-18_US_and_Japan_seasonally_adjusted_January_2000_January_2015

Source: Eurostat

If this is recovery for Europe, well, I’ll be dipped! Some years ago unemployment rates at these levels were considered totally unacceptable. And then came the Reagan-Thatcher turnover and price stability was everything and being unemployed was something people freely chose to be …

Next Page »

Blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.