Hederskulturens offer

19 Jan, 2022 at 19:01 | Posted in Politics & Society | 1 Comment
Till Fadime Sahindal, född 2 april 1975 i Turkiet, mördad 21 januari 2002 i Sverige

fadimeI Sverige har vi länge okritiskt omhuldat en ospecificerad och odefinierad mångkulturalism. Om vi med mångkulturalism menar att det med kulturell tillhörighet och identitet också kommer specifika moraliska, etiska och politiska rättigheter och skyldigheter, talar vi om normativ multikulturalism. Att acceptera normativ mångkulturalism, innebär att också tolerera oacceptabel intolerans, eftersom den normativa mångkulturalismen innebär att specifika kulturella gruppers rättigheter kan komma att ges högre dignitet än samhällsmedborgarens allmänmänskliga rättigheter – och därigenom indirekt blir till försvar för dessa gruppers intolerans.

Den normativa mångkulturalismen innebär att individer på ett oacceptabelt sätt reduceras till att vara passiva medlemmar av kultur- eller identitetsbärande grupper.

Men — de som i vårt samhälle visar att de inte respekterar andra människors rättigheter, kan inte räkna med att vi ska vara toleranta mot dem.

Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa, kulturella eller ideologiska trosföreställningar och tabun, ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens, kulturens eller gruppens tolkningar, ska samhället vara intolerant.


DE DÖDA

De döda skall icke tiga men tala.
Förskingrad plåga skall finna sin röst,
och när cellernas råttor och mördarnas kolvar
förvandlats till aska och urgammalt stoft
skall kometens parabel och stjärnornas vågspel
ännu vittna om dessa som föll mot sin mur:
tvagna i eld men inte förbrunna till glöd,
förtrampade slagna men utan ett sår på sin kropp,
och ögon som stirrat i fasa skall öppnas i frid,
och de döda skall icke tiga men tala.

Om de döda skall inte tigas men talas.
Fast stympade strypta i maktens cell,
glasartade beledda i cyniska väntrum
där döden har klistrat sin freds propaganda,
skall de vila länge i samvetets montrar.
balsamerade av sanning och tvagna i eld,
och de som redan har stupat skall icke brytas,
och den som tiggde nåd i ett ögonblicks glömska
skall resa sig och vittna om det som inte brytes,
för de döda skall inte tiga men tala.

Nej, de döda skall icke tiga men tala.
De som kände triumf på sin nacke skall höja sitt huvud,
och de som kvävdes av rök skall se klart,
de som pinades galna skall flöda som källor,
de som föll för sin motsats skall själva fälla,
de som dräptes med bly skall dräpa med eld,
de som vräktes av vågor skall själva bli storm.
Och de döda skall icke tiga men tala.

                                           Erik Lindegren

Was Marx right?

12 Jan, 2022 at 09:24 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

.

Aluhüten, Verschwörungstheorien und Coronaskepsis

12 Jan, 2022 at 08:50 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

.

Grow up and get vaccinated!

9 Jan, 2022 at 15:16 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Image

Political correctness? No thanks!

7 Jan, 2022 at 19:31 | Posted in Politics & Society | 8 Comments

.

Intelligence

6 Jan, 2022 at 11:55 | Posted in Politics & Society | 4 Comments

Several years later I developed a broader theory of what separates the two general classes of learners—helpless versus mastery-oriented. I realized that these different types of students not only explain their failures differently, but they also hold different “theories” of intelligence. The helpless ones believe that intelligence is a fixed trait: you have only a certain amount, and that’s that. I call this a “fixed mind-set.” Mistakes crack their self-confidence because they attribute errors to a lack of ability, which they feel powerless to change. They avoid challenges because challenges make mistakes more likely and looking smart less so … Such children shun effort in the belief that having to work hard means they are dumb.

Your-Inner-GeniusThe mastery-oriented children, on the other hand, think intelligence is malleable and can be developed through education and hard work. They want to learn above all else. After all, if you believe that you can expand your intellectual skills, you want to do just that …

People may well differ in intelligence, talent and ability. And yet research is converging on the conclusion that great accomplishment, and even what we call genius, is typically the result of years of passion and dedication and not something that flows naturally from a gift. Mozart, Edison, Curie, Darwin and Cézanne were not simply born with talent; they cultivated it through tremendous and sustained effort. Similarly, hard work and discipline contribute more to school achievement than IQ does.

Carol S. Dweck

Extremely important and far-reaching research indeed.

Being diagnosed a ‘gifted child’ sure is a confidence boost. But it’s not always the blessing people so often assume. It can also blind you to the fact that even if you’re smart, there are other people who are also smart. People you can learn from. Learning that makes brain neurons grow new connections. For some of us that insight unfortunately comes late in life.

Kathleen Stock on gender self-identification

4 Jan, 2022 at 12:05 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

.

Tax the rich? Yes!

2 Jan, 2022 at 10:50 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

For the first time in history, U.S. billionaires paid a lower tax rate than  the working class - The Washington Post

Sweden’s corona strategy — a success story

30 Dec, 2021 at 17:28 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

Kan vara en bild av text där det står ”Cumulative Excess Death 2021 "The Economist" Estimates per 100k population, Data 2020/12/21 2021/12/21 200 Sweden Denmark 300 400 Norway 500 Switzerland 39 Finland Belgium France Ireland Cyprus Germany 80 Austria United Kingdom Netherlands 109 Portugal Greece Estonia 29 Czechia Poland Hungary 253 Albania 258 Croatia 279 Latvia Slovakia Belarus Ukraine Bosnia Herzegovina 374 Lithuania Macedonia 470 Serbia Bulgaria”

Adorno in 60 Minuten

27 Dec, 2021 at 17:21 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Adorno in 60 Minuten

.

Sarah Palin — the anti-vax rocket scientist

22 Dec, 2021 at 08:39 | Posted in Politics & Society | 9 Comments

Sarah Palin, rocket scientist, offered her thoughts on the coronavirus vaccine at a far-right conference in Arizona over the weekend. “It will be over my dead body that I’ ll have to get a shot,” she proclaimed.

Sarah Palin Hazed for Not Getting COVID Vaccination: 'I Bet She Is Horse  Dewormed'Unlikely, governor. Phase III trials have shown that the vaccines fail to generate a robust immune response when administered to dead people.

But Palin’s talk of dead bodies is on point. By discouraging vaccination, she and Tucker Carlson and the rest of the anti-science right are quite literally getting people killed. Studies show that those living in the most pro-trump counties in the United States are dying from covid-19 at a rate more than five times higher than in the most antiTrump counties …

Back in September, Palin had boasted on Fox News: “I am one of those White, common-sense conservatives, I believe in science, and I have not taken the shot.” And now she says she won’t take it — unless and until she’s a dead body.

Thanks to Palin and other death-cult leaders, countless Republicans have become exactly that.

Dana Milbank / Washington Post

Tant Bergström hälsar och tackar från Caymanöarna …

12 Dec, 2021 at 23:43 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

.

Identitätspolitik und Cancel Culture 

2 Dec, 2021 at 18:02 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Identitätspolitik und Cancel Culture 

.

The first 30 minutes gives you an interesting critical discussion on how the left should tackle wokism and identity political issues (when the interview then turns to the corona pandemic, Wagenknecht’s brain is obviously on vaccation and she just presents a standard mumbo jumbo anti-vaxx argumentation).

Mauricio Rojas — historierevisionisten som fick avgå efter 94 timmar

2 Dec, 2021 at 08:48 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Protestvågen tvingade regeringen att acceptera folkomröstningar om en ny demokratisk konstitution … I författningskonventet som omfattar 155 medlemmar gäller paritet mellan män och kvinnor, ursprungsbefolkningen garanteras sjutton mandat …

Mauricio Rojas är ny integrationsrådgivare hos Liberalerna – LiberalernaDen chilenska högern vill undergräva konventets legitimitet. En framträdande kritiker är de svenska liberalernas nya ledargestalt och riksdagskandidat Mauricio Rojas. Han kallar författningsprocessen för ett populistiskt spektakel, en kapitulation för gatans parlament och för ”pöbeln.”

Rojas rekommenderade i ett tv-uttalande kraftiga och våldsamma polis- och militäringripanden mot demonstranter, också om det krävdes dödsoffer …

Rojas utsågs 2018 till kulturminister i Chile, sedan han givit ut en hagiografisk bok om Chiles president Sebastian Piñera (en kopia av Italiens Silvio Berlusconi) och tjänat denne som talskrivare.

Chiles kulturvärld protesterade. Rojas hade fördömt och förlöjligat Minnesmuseet som dokumenterar våldet, morden, deportationerna och tortyren under militärdiktaturen. De angrep honom under parollen: ”Vi försvarar minnet”. Också den breda högerliberala alliansen Evópoli tog avstånd från Rojas. Han avsattes som kulturminister efter 94 timmars tjänstgöring. I Chile 2018 kunde inte en historierevisionist vara minister.

Olle Svenning/Aftonbladet

Och så undrar folk varför liberalerna under Nyamko Sabuni är på väg ut ur riksdagen …

Silence that speaks

21 Nov, 2021 at 14:33 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Silence that speaks

.

A twenty minutes watch heart breaking and with an important message.

Next Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.

%d bloggers like this: