Jag har sagt det förr och säger det igen – vi har en bostadsbubbla!

29 April, 2011 at 18:08 | Posted in Economics | 3 Comments


Enligt purfärsk finansmarknadsstatistik från SCB ökade de monetära finansinstitutens utlåning till hushållen med 7,3 procent i mars jämfört med samma månad föregående år. Föregående månad var ökningstakten 7,5 procent.
Utlåningen för bostadsändamål uppgår nu sammanlagt till över 2000 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Bostadsskulderna har ökat från 50 procent för femton år sedan till mer än 120 procent av de disponibla inkomsterna.
Det är hög tid att sticka hål på bubblan – i stället för att som riksbank och regering mest titta åt andra hållet och låtsas att det regnar!

Advertisements

Finanskristeori a la Minsky

28 April, 2011 at 18:56 | Posted in Economics | Leave a comment

Keynes vs Hayek (rond II)

28 April, 2011 at 18:39 | Posted in Economics | 3 Comments

Ungdomsarbetslöshet i europeisk strykklass

27 April, 2011 at 08:48 | Posted in Economics, Statistics & Econometrics | Leave a comment

                        Källa: SCB och egna beräkningar

Arbetslösheten bland ungdomar i Sverige är inget vi kan bagatellisera. På senare år har den legat runt 20-30% (om vi bortser från de som ej är i arbetskraften eller studerande som söker arbete, ca 6-8%). Vi har också kunnat se sedan tidigare (med början ca 1990) att vi fått svårare och svårare att få ned arbetslösheten efter att konjunkturen vänt. Allra sämst har de utan avslutad gymnasieutbildning, föga förvånande (strukturomvandlingar i riktning mot högre kvalifikationskrav har ju varit legio), haft det.

På officiellt håll har man egentligen inte kunnat komma med någon förklaring. Jobbskatteavdrag på över 70 mdr SEK under de senase åren borde peka i annan riktning. En bov i dramat är den allt mindre satsningen på arbetsmarknadsutbildning (en procent av arbetskraften år 1990 och någonstans runt en promille i dag). Arbetsmarknadsutbildningen är nu nere på nivåer från arbetsmarknadspolitikens barndom på 50-talet. Med tanke på hur många företag som säger att de inte hittar personal med rätt kompetens är detta minst sagt uppseendeväckande. Det börjar bli dags för kursändring i regeringens arbetsmarknadspolitik!

IMF snart ifatt Keynes

26 April, 2011 at 15:38 | Posted in Economics | Leave a comment

Till skillnad från många ekonomiska aktörer, institutioner och regeringar, har IMF verkligen dragit lärdom av finanskrisen och kan numera tänka tanken att kapitalkontroller kan fungera som bubbelhämmare. Redan i fjol konstaterade man att de länder som hade kapitalkontroller klarade sig bättre än andra länder under finanskrisen 2007-09. I ett par nya rapporter konstaterar man att fria kapitalrörelser faktiskt kan vara destabiliserande och i sin förlängning leda till finansbubblor.

Det verkar som om IMF äntligen är på väg att hinna ifatt de lärdomar Keynes hade med sig i bagaget när han var med och skapade grunderna för IMF i Bretton Woods år 1944. För Keynes var kapitalkontroller självklara instrument för att reglera volatila och destabiliserande finansmarknader.

En påsksmäll mot oförnuftets profeter!?

24 April, 2011 at 16:52 | Posted in Education & School | 2 Comments

I Sydsvenskan har Per T Ohlsson i sin söndagskrönika en skoldrapa som får Maciej Zarembas artikelserie i DN att framstå som ren sörgårdsidyll. Ohlsson avslutar sin artikel “Läraren som försvann” med följande salva: “Själv är jag inte ett dugg överraskad av att det har gått utför … Min andra eller tredje termin i Lund på 1970-talet, i efterdyningarna från 1968, fick jag av någon anledning för mig att läsa ett betyg i pedagogik. Annorlunda uttryckt: Jag kan stoltsera med 20 akademiska poäng i ren galenskap.”

Låna dig rik på riktigt!

24 April, 2011 at 16:31 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

I Sverige har vi en lagstiftning som tvingar kommuner att ha bibliotek. Egentligen är det märkligt att man ska behöva lagstifta om något så självklart. Hur skulle Sverige se ut utan biblioteken?

Att medborgare läser  är en viktig grund i demokratin. Ett land utan rikligt med böcker är ett fattigt land.

Demokratin ska utvecklas, inte avvecklas. Demokratin måste få kosta. Det behövs inte färre böcker, det behövs fler. Det  behövs inte mindre folkbildning, det behövs mer.

Keynes – ständigt aktuell (tyvärr)

20 April, 2011 at 20:16 | Posted in Economics, Statistics & Econometrics | Leave a comment

“The outstanding faults of the economic society in which we live are its failure to provide for full employment and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and incomes … I believe that there is social and psychological justification for significant inequalities of income and wealth, but not for such large disparities as exist to-day.”

Detta skrev John Maynard Keynes i The General Theory (1936). Sjuttiofem år senare ser det ut så här i vårt land:

Källa: The Top Incomes Database

Direktörsklubb i DN gör mig illamående

20 April, 2011 at 14:25 | Posted in Economics, Politics & Society | 3 Comments

Lärarnas tidning kan man  idag läsa att grundskole- och gymnasielärare i allmänna ämnen fått en löneökning på mellan 1 och 1,2 procent det senaste året.

Och i DN skrev ett gäng direktörer i fredags om behovet av återhållsamhet. Bra tänker man. Äntligen några av samhällets stöttepelare med etisk resning som ryter till om de skandalösa fallskärmar, bonusar och lönehöjningar direktörer – trots en ekonomisk och finansiell kris – runt om i landet fortsatt ge sig själva på senare år . Men icke sa nicke! Här är det redan lågavlönade löntagare som ska dra åt svångremmen. Direktörerna skriver: “En lärdom från 2010 som alla parter bör ta med sig är vikten av att de avtalade lönehöjningarna kommer på en nivå som på bästa sätt bidrar till återhämtningen i ekonomin och främjar sysselsättningen. Det sämsta vore om avtalsförhandlingarna kommer att präglas av en facklig revanschlusta präglad av en attityd att nu ”ska man ta ut allt som går” … En facklig huggsexa driven av revanschlystnad leder bara till höga nominella löneökningar som inte blir något värda eftersom de driver upp inflation och räntor.”

Titta på det här och fråga dig sen vem det är som borde hålla igen.

Till dessa direktörer kan jag bara säga som Fabian Månsson: Vet hut,  vet sjudubbelt hut!

Om kvalitet och mättnad

19 April, 2011 at 19:10 | Posted in Varia | 2 Comments

När jag studerade sociologi på 1970-talet var en av mina stora inspirationskällor Johan Asplunds underbara lilla klassiker “Om mättnadsprocesser” (Argos 1967). Kan inte låta bli att tänka på den när jag tar del av en diskussion som nu förs på ekonomistas “om det enda kvalitetsförbättringarna gör är att minska vår fördragsamhet med verklighetens kvarvarande imperfektioner.” Jag tror den känsla  många av oss har inför teknikutvecklingens “kvalitetsförbättringar” är inte så lite av “rulla ut röda mattan och rulla in den bakom oss”.

Asplunds funderingar kring mättnadsprocesser ger också ett intressant perspektiv. Asplund  skriver t ex: “Så länge ett mode är fräscht, hävdar man sig på det hela taget bäst genom att ansluta sig till det. Först när det undergått en mättnadsprocess lönar det sig att träda fram med ett nytt program … Beatles förlorade i vissa grupper sin popularitet på just det sätt som all härlighet i regel förgår: genom mättnadsprocesser … [F]orskarleda är samma fenomen som mättnadsprocesser – hos råttor … [D]en extremt specialiserade vetenskapsmannen har endast en verksamhetsform, och mättnadsprocessen bör sålunda bli snabb. Han har också försatt sig i en situation, där han inte kan alternera sitt beteende … Ett samhälle utan mättnadsprocesser vore ett öde land, stelnat i en evig förnöjelse med sakernas nuvarande tillstånd. Det vore ett tusenårsrike.”

Inte minst lärde mig Asplund hur nödvändig tidsdimensionen borde vara i ekonomisk teori. Det finns inga tidsoberoende preferenser!

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.