The science of evaluation

8 Feb, 2023 at 11:46 | Posted in Theory of Science & Methodology | Leave a comment

.

A methodological credo

7 Feb, 2023 at 11:11 | Posted in Theory of Science & Methodology | Leave a comment

The Science of Evaluation: A Realist Manifesto: Amazon.co.uk: Pawson, Ray:  9781446252437: BooksWhat enables and yet constrains research? What is both medium and outcome of research? What do researchers reproduce without even knowing it? What is supposed to unite researchers but may divide them? What empowers researchers to speak but is never fully articulated? What is played out in the routine of research but can never be routinised? What is the responsibility of all researchers but for which none has a mandate?

The answer to all of these riddles is METHODOLOGY.

Kränkthetspladdret på våra universitet

7 Feb, 2023 at 10:48 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Det handlar om en gästföreläsning på masterprogrammet i sexologi vid Malmö universitet … Gästföreläsaren visade rasistiska nidbilder, som så kallade blackfaces och yellowfaces, och använde flera gånger n-ordet.

Är kränkthet ett värre virus än coronaviruset? | ulsansbloggTill saken hör att ordet och nidbilderna var en del av en medveten pedagogisk strategi. Eller som tre ansvariga vid universitetet skrev i ett svar på en insändare i Sydsvenskan:

”Avsikten med den presentation som nämns var att illustrera hur samhället djupt präglats, och fortsätter präglas, av rasistiska stereotyper …”

Men en grupp studenter väljer att missförstå. De väljer att inte tolka föreläsningens exempel som problemet med stereotyper utan påstår sig vid upprepade tillfällen ha stött på rasism under utbildningen. De skriver om ”en signal om att Malmö universitet är en plats där diskriminering och minoritetsstress urskuldas och tillåts”.

Lättkränktheten har definitivt nått Malmö.

SDS

Det är, inte minst i universitetsvärlden, oroande när en grupp studenter tar sig rätten att störa och avbryta undervisning bara för att de tycker sig vara “kränkta” och “diskrimineras”. Dessa lättkränkta individer tystar andra individer i en värld där det borde vara en självklarhet att bejaka och vara öppen för att kritiskt diskutera och på ett respektfullt sätt förhålla sig till andras åsikter och försanthållanden.

För mig är detta en källa till ständig irritation. Varför? Jo — främst — därför att dagens imbecilla tyckmyckentrutade kränkthetspladder är en skymf mot alla de som verkligen blir kränkta i vårt samhälle. Genom att urvattna begreppet ‘kränkthet’ till en totalt intetsägande psykologiserande fras med betydelse ‘jag tycker detta är jobbigt och gillar det inte’ förlorar det den kraft och betydelse det en gång med rätta haft.

Mitt eget råd till studenter som inte klarar av att förhålla sig till bilder och ordbruk på ett vetenskapligt sätt — fundera allvarligt på om universitetsstudier verkligen är något för dig! Är man så känslig att man inte vågar utsätta sig för det eventuella obehag vetenskaplig prövning av försanthållanden och fakta kan leda till, bör man inte ägna sig åt universitetsstudier.

kränkt

Nationalekonomins verktyg

6 Feb, 2023 at 15:11 | Posted in Economics | Leave a comment

Nationalekonomins verktyg - 9789144159867 | Studentlitteratur

I denna nyutkomna bok presenterar Mikael Priks och Jonas Vlachos — professorer i nationalekonomi vid Stockholms universitet — en genomgång av viktiga metoder ekonomer har till sitt förfogande för att göra empiriska analyser av stora och aktuella samhällsfrågor. Med utgångspukt i ekonometriska och statistiska modeller diskuterar man vilka olika identifikationsansatser  som används för att undgå olika former av ‘selektionsbias’ när ekonomer försöker utröna kausala samband/effekter inom områden som exempelvis utbildning, försäkringsväsende, diskriminering på arbetsmarknaden, m m.

Presentationen är pedagogisk och — åtminstone för att behandla ett rätt komplicerat område inom forskningsdesign — relativt lättingänglig. Visst kan man som forskare ha kritiska synpunkter både här och där, men här handlar det om att lära ekonomistudenter att ‘krypa’ och då är det kanske inte rättvist att ha invändningar som mer är applicerbara för dem som redan ‘går’.

Jämfört med mycket annat av det som används som läroböcker i nationalekonomi vid våra universitet är boken i förtjänstfull grad befriad från övertro på räckvidden av ‘verktygslådan’. Även efter att vi tänkt till och gjort överlagda val av forskningsdesign och ekonometriska skattningsmetoder kvarstår — inte minst när det handlar om identifikation av kausala relationer — ett stort mått av osäkerhet.

Empiriska studier som testar hypoteser baseras på en teoretisk idé om mekanismerna bakom det samband som undersöks. Dessa mekanismer kan dock sällan undersökas direkt. Även om en studie med en trovärdig idenfikationsstrategi finner att x med största sannolikhet påverkar y kvarstår osäkerhet om exakt varför sambandet finns …

Studier som kan påvisa vilka mekanismer som ligger bakom ett visst resultat är både trovärdigare och mer användbara än studier som bara påvisar en kausal effekt fran x till y. Däremot är det i samhällsvetenskaperna sällan möjligt att nå hela vägen fram vad gäller mekanismerna utan det finns alltid ytterligare steg som inte låter sig studeras. Detta innebär också att det alltid finns osäkerhet kring hur ett visst samband ser ut i olika sammanhang och för olika grupper.

Biggest joke of the century

6 Feb, 2023 at 11:52 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

The Liz Truss memes are unforgiving after says she was 'brought down by the  left-wing economic establishment' - The Big Issue

The money multiplier – neat, plausible, and utterly wrong

6 Feb, 2023 at 11:48 | Posted in Economics | Leave a comment

The mainstream textbook concept of money multiplier assumes that banks automatically expand the credit money supply to a multiple of their aggregate reserves.  If the required currency-deposit reserve ratio is 5%, the money supply should be about twenty times larger than the aggregate reserves of banks.  In this way, the money multiplier concept assumes that the central bank controls the money supply by setting the required reserve ratio.

In his Macroeconomics — just to take an example — Greg Mankiw writes:

We can now see that the money supply is proportional to the monetary base. The factor of proportionality … is called the money multiplier … Each dollar of the monetary base produces m dollars of money. Because the monetary base has a multiplied effect on the money supply, the monetary base is called high-powered money.

The money multiplier concept is — as can be seen from the quote above — nothing but one big fallacy. This is not the way credit is created in a monetary economy. It’s nothing but a monetary myth that the monetary base can play such a decisive role in a modern credit-run economy with fiat money.

garbageIn the real world, banks first extend credits and then look for reserves. So the money multiplier basically also gets the causation wrong. At a deep fundamental level, the supply of money is endogenous.

One may rightly wonder why on earth this pet mainstream fairy tale is still in the textbooks and taught to economics undergraduates. Giving the impression that banks exist simply to passively transfer savings into investment, it is such a gross misrepresentation of what goes on in the real world, that there is only one place for it — and that is in the garbage can!

Emigrantvisa

4 Feb, 2023 at 22:53 | Posted in Varia | Leave a comment

Luigi Pasinetti (1930-2023) In Memoriam

1 Feb, 2023 at 20:48 | Posted in Economics | Leave a comment

Pasinetti, Luigi Lodovico | Accademia Nazionale dei LinceiSad news has reached us today. Only two weeks after Victoria Chick’s death, another giant among Post Keynesian economists, Luigi Pasinetti, passed away yesterday at the age of 92.

R.I.P.

Economic forecasting — why it matters and why it is so often wrong

31 Jan, 2023 at 16:11 | Posted in Economics | Leave a comment

oskarAs Oskar Morgenstern noted in his 1928 classic Wirtschaftsprognose: Eine Untersuchung ihrer Voraussetzungen und Möglichkeiten, economic predictions and forecasts amount to little more than intelligent guessing.

Making forecasts and predictions obviously isn’t a trivial or costless activity, so why then go on with it?

The problems that economists encounter when trying to predict the future really underline how important it is for social sciences to incorporate Keynes’s far-reaching and incisive analysis of induction and evidential weight in his seminal A Treatise on Probability (1921).

According to Keynes, we live in a world permeated by unmeasurable uncertainty – not quantifiable stochastic risk – which often forces us to make decisions based on anything but ‘rational expectations.’ Keynes rather thinks that we base our expectations on the confidence or ‘weight’ we put on different events and alternatives. treatprobTo Keynes, ​expectations are a question of weighing probabilities by ‘degrees of belief,’ beliefs that often have preciously little to do with the kind of stochastic probabilistic calculations made by the rational agents as modelled by ‘modern’ social sciences. And often we “simply do not know.”

How strange that social scientists and mainstream economists, as a rule, do not even touch upon these aspects of scientific methodology that seem to be so fundamental and important for anyone trying to understand how we learn and orient ourselves in an uncertain world. An educated guess on why this is a fact would be that Keynes’s concepts are not possible to squeeze into a single calculable numerical ‘probability.’ In the quest for measurable quantities, one puts a blind eye to qualities and looks the other way.

So why do companies, governments, and central banks, continue with this more or less expensive, but obviously worthless, activity?

A part of the answer concerns ideology and apologetics. Forecasting is a non-negligible part of the labour market for (mainstream) economists, and so, of course, those in the business do not want to admit that they are occupied with worthless things (not to mention how hard it would be to sell the product with that kind of frank truthfulness). Governments, the finance sector and (central) banks also want to give the impression to customers and voters that they, so to say, have the situation under control (telling people that next year x will be 3.048 % makes wonders in that respect). Why else would anyone want to pay them or vote for them? These are sure not glamorous aspects of economics as a science, but as a scientist, it would be unforgivably dishonest to pretend that economics doesn’t also perform an ideological function in society.

Dune Mosse

31 Jan, 2023 at 14:24 | Posted in Varia | 1 Comment

.

Un viaggio in fondo ai tuoi occhi “dai d’illusi smammai” /

Un viaggio in fondo ai tuoi occhi solcherò / Dune Mosse …

Dentro una lacrima / E verso il sole / Voglio gridare amore  /

Uuh, non ne posso più  / Vieni t’imploderò /

A rallentatore, e … / E nell’immenso morirò!

Un’opera d’arte. Meravigliosa!

Hovern’ engan

30 Jan, 2023 at 14:52 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Wars, conflicts, and other crises have left more than 30 million children displaced from their homes in the world today.

More than 10 million children are refugees or asylum-seeking.

“Whatsoever You Do to the Least of My Brothers You Do unto Me”

Sjörapportsfilosofi

29 Jan, 2023 at 16:54 | Posted in Varia | 1 Comment

radioI dessa tider — när ljudrummet dränks i den kommersiella radions pubertalflams — har man nästan gett upp.

Men det finns ljus i mörkret.

I programmet Text och musik med Eric Schüldt — som sänds på söndagsförmiddagarna i P2 mellan klockan 11 och 12 — kan man lyssna på seriös musik och en programledare som verkligen har något att säga och inte bara låter foderluckan glappa. Att få höra någon med intelligens och känsla tala om saker som vi alla går och bär på djupt inne i våra själar — men nästan aldrig vågar prata om — är en lisa för själen.

Jag har i flera år nu lyssnat på Erics program varje söndag. En helg utan hans tänkvärda och ofta lite melankoliska funderingar och vemodiga musik har blivit otänkbart.

Sjörapport - fyrwikiIdag gladde han många av oss som älskar radions sjörapporter med att på sitt vanliga älskvärda och smått filosofiska sätt hylla denna radions eviga följeslagare.

För den som vill somna in skönt till ljudet av vacker musik och sjörapporter är det här ett måste.

Som så ofta de senaste åren är det den eminente Eric Schüldt som får mig att hitta nya ljudintryck. I en tid — många kallar den ‘modern’ — då alla förväntar sig omedelbar behovstillfredsställelse här och nu, njuter jag av att få gå och längta efter nästa söndags musikupplevelse och betraktelser över tillvarons  — och sjörapportens  — mystik.

Tack Eric!

Vienna

29 Jan, 2023 at 16:31 | Posted in Varia | Leave a comment

Back in 1980 yours truly had the pleasure of studying at University of Vienna.

When not studying or visiting Berggase 19, I often listened to this on my Sony Walkman:

Bright eyes (personal)

28 Jan, 2023 at 17:53 | Posted in Varia | Leave a comment

.

People say time heals all wounds.

I wish that was true.

But some wounds never heal.

Even after thirty years you just have to learn to live with the scars.

In memory of Kristina Syll — beloved wife and mother of my son David and daughter Tora.

But in dreams,
I can hear your name.
And in dreams,
We will meet again.

When the seas and mountains fall
And we come to end of days,
In the dark I hear a call
Calling me there
I will go there
And back again.

Douter ou ne pas douter …

27 Jan, 2023 at 16:39 | Posted in Varia | Leave a comment

.

Next Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.

%d bloggers like this: