LPS

Lars Pålsson Syll received a PhD in economic history in 1991 and a PhD in economics in 1997, both at Lund University. He became an associate professor in economic history in 1995 and has since 2004 been a professor of social science at Malmö University. His primary research areas have been in the philosophy, history, and methodology of economics. As a philosopher of science and methodologist, he is a critical realist and an outspoken opponent of all kinds of social constructivism and postmodern relativism. As a social scientist and economist, he is strongly influenced by John Maynard Keynes, and an avowed critic of neoliberalism and market fundamentalism. He is the author of Social Choice, Value and Exploitation: an Economic-Philosophical Critique (in Swedish, 1991), Utility Theory and Structural Analysis (1997), Economic Theory and Method: A Critical Realist Perspective (in Swedish, 2001), The Dismal Science (in Swedish, 2001), Amartya Sen on Neo-Liberalism (2004), The History of Economic Theories (in Swedish, fourth ed 2007), John Maynard Keynes (in Swedish, 2007), An Outline of the History of Economics (in Swedish, 2011), On the use and misuse of theories and models in mainstream economics (2016), as well as numerous articles in scientific journals.

Lars Pålsson Syll, född 1957, filosofie doktor i ekonomisk historia 1991, ekonomie doktor i nationalekonomi 1997, docent i ekonomisk historia 1995, är sedan 2004 professor i samhällskunskap vid Malmö högskola. Min forskning har främst varit inriktad mot ekonomisk doktrinhistoria, ekonomisk metodologi och distributiva rättviseteorier. På det vetenskapsteoretiska och metodologiska området är jag kritisk realist och motståndare till all form av socialkonstruktivistisk och postmodern relativism. Jag har under flera år deltagit aktivt i debatten kring utbildningspolitik, folkbildning och skola. Som ekonom och samhällsdebattör är jag starkt influerad av Keynes. Jag är en uttalad motståndare till alla former av marknadsapologetik och nyliberalism.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.