Marknadsstyrd skola? Nej tack!

15 Nov, 2020 at 16:15 | Posted in Economics | 1 Comment

Friskolorna och sekretessen | LARS P. SYLLDet är allvarligt att likvärdigheten brister i dag, men tyvärr blir det inte bättre utan skevheterna ökar med tiden när vi har ett fritt skolval och en rörlig skolpeng. Den dystra slutsatsen är att Sverige allt mer blir ett samhälle där du måste vara född i rätt familj och med ett starkt socialt kapital i bagaget för att kunna lyckas i livet.

Det är en tankemodell som tyvärr kommer att vinna mark. Att inte se problemen med dagens marknadsstyrda skola är blunda för verkligheten. Dagens marknadiserade skola leder till att demokratin och tanken på allas lika möjligheter att lyckas i livet successivt urholkas. Ungefär som den utveckling USA har haft under en längre tid och som manifesterats i Trumps framgångar.

Nu har USA:s väljare valt en annan väg och det ser ljusare ut nu än före valet. De svenska väljarna står också inför ett vägval och måste ställa sig frågan: Vilken skola vill vi ha, en skola där alla kan lyckas eller bara de med ett starkt socialt kapital?

Svaret på den frågan borde var given för den som vill att skolan ska vara en plats där alla elever ges lika möjlighet att lyckas med sin skolgång, och i förlängningen kunna förverkliga sina liv.

Mattias Karlsson / HallandsPosten

1 Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Det finns fortfarande en och annan hederlig liberal.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.