Friskolor och deras “övervinster”

3 Feb, 2020 at 14:07 | Posted in Education & School | 2 Comments

Heidi Avellan skriver (1/2) att “forskningen visar att det fria skolvalet och fler friskolor är viktiga förklaringar till skolsegregation, det är framför allt resursstarka föräldrar med god ekonomi och hög utbildning som väljer. Lägg till misstanke om betygsinflation och övervinster. ”

maxgustafson0919-fyrkantMen är det bara “övervinster” som är problemet med det unika svenska friskolesystemet? Varför skulle vinster som baseras enkom på skattemedel vara acceptabla så länge de inte är “övervinster”? Friskolekoncerner med många gånger undermålig verksamhet tillåts plocka ut skyhöga vinster. Många politiker tror precis som Avellan att problemen går att lösa med ökad kontroll, tuffare granskning och inspektioner. Det som man ville bli av med då frågan diskuterades på 80-talet — regelverk och byråkratisk tillsyn och kontroll — skulle nu helt plötsligt vara lösningen.

Systemet med vinstdrivande skolor leder till att våra skolor blir allt mindre likvärdiga och detta i sin tur bidrar till allt sämre resultat. Sverige har varit internationellt unikt genom att tillåta vinstuttag i friskolor. Vad striden gäller är vinstdelning: om vinsten ska få lov att lämna verksamheten i form av till exempel aktieutdelning. Vi vet idag att friskolor driver på olika former av etnisk och social segregation, påfallande ofta har låg lärartäthet och dåliga skolresultat, och i grund och botten sviker resurssvaga elever. Att dessa verksamheter ska premieras med att få plocka ut vinster på våra skattepengar är djupt stötande.

Lars Pålsson Syll

2 Comments

  1. Anne-Marie Pålsson har rätt: Det är aktiebolagens närvaro som fördärvar. Ett aktiebolag är bara intresserat av vinst – och är det inte det kan de rent teoretiskt stämmas av sina aktieägare för att det inte tar tillvara dessas intressen. I vilket fall torde VD sitta löst om han sätter elevernas intressen främst.

  2. Bra Lars! Ge dom!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.