Veckans dumstrut

30 Apr, 2019 at 15:02 | Posted in Economics | 3 Comments

mag Först har vi neoklassisk mikroteori … I sin mest radikala form, som den formulerades av den så kallad österrikiska skolan — med utgångspunkt från Karl Menger och andra kända namn som Karl Wieser, Eugen von Böhm-Bawerk och Friedrich von Hayek …

Friedman hade fört fram sina idéer i polemik med den keynesianskt inspirerade så kallade Phillipskurvan … Friedman menade dock att denna teori var felaktig eftersom ekonomiska aktörer i förväg kalkylerar till exempel med en viss inflation när de gör sina val. De har rationella förväntningar om framtiden, vilket skapar hög osäkerhet om vad en viss ekonomisk politik egentligen leder till.

Yours truly började läsa den här boken med förhoppning om att få ta del av något nytt och spännande från forskningsfronten kring finanskriser. Efter att ha kommit till sidan 22 insåg jag att det var ett hopp för vilket det inte fanns någon annan grund än hoppet självt …

Friedrich von Wieser var en känd österrikisk ekonom.

Robert Lucas har byggt sin makroekonomiska teori på antagandet om rationella förväntningar. Milton Friedman däremot talade om adaptiva förväntningar.

Man kunde väl ändå förvänta sig att en ekonomihistoriker och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien skulle känna till detta — speciellt om man nu får för sig att skriva en bok …

3 Comments

  1. Tack för recension Lars! Jo jag började läsa den också och kom nog bara en si så där 20 sidor in i boken och så tröttnade jag också. Gammal skåpmat bara som inte tillförde något nytt. Trist. Man hade förväntat sig mer av Magnusson. Zzzz …

  2. Österrikiska skola? Varför har den fått spela en så stor roll? Byggd på gissningar om det mänskliga. beteendet. Och dess resultat den giftigt farliga nyliberalismen. När anser de att kapitalismen började? Hos sumererna? Egyptierna? Kanske av kung Salomo? För inte var det hos grekerna eller romarna? Det måste vara väldigt tidigt eftersom pengar uppstod spontant på marknaden. I alla fall påstod Mises det?

    • Den österikiska skolan tror inte på neoklassisk mikroteori eller rationella aktörer som agerar efter en utility funktion. På vilket sãtt är österikiska ekonomer del av neoklassisk ekonomi?


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.