Det svenska skattesystemet

27 Jan, 2019 at 09:58 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

svenska saktter

Och så undrar folk hur det kan komma sig att Sverige är ett av de länder där inkomst- och förmögenhetsskillnader ökar snabbast i världen …

1 Comment

  1. Om man kunde få till en vettig skatt på kapital, bara, en knivig sak att få till. Men du kanske har några idéer Lars? Ma godt!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.