Lönerna driver inte inflationen

22 May, 2023 at 10:27 | Posted in Economics | Leave a comment

Stephanie Kelton har blivit en fixstjärna för vänstern och kritiker till gängse nationalekonomisk teori. I helgen besökte hon Stockholm. Hon är kritisk till hur inflationen bekämpas: ”Räntehöjningar är ett väldigt trubbigt verktyg” …

Stephanie Kelton (livestream) – Town Hall SeattleKelton besöker Stockholm mitt under en internationell inflationskris. Första frågan till henne under intervjun ett par timmar före hennes medverkan på konferensen blir därför hur inflationen borde bekämpas.

– ECB försöker nu ta fram statistik för att besvara frågan om hur mycket av inflationen som drivs av efterfrågan, fördröjningar i försörjningskedjor samt kriget i Ukraina och hur mycket som beror på att företag tar tillfället i akt att höja priser mer än kostnaderna och öka sin avkastning.

På samma sätt har banker och rating-firman Moody’s gjort liknande mätningar i USA, säger Stephanie Kelton.

– Man får olika svar beroende på vilka som gör analyserna. Men det alla har gemensamt är att de säger att det är väldigt lite kvar av inflationen som beror på att vi spenderade för mycket på åtgärder för att hjälpa människor under pandemin. Det är mestadels ute ur systemet – i den utsträckning det någonsin fanns där, säger Stephanie Kelton.

Finns det någon risk idag för en löne-pris-spiral, alltså att höjda löner skulle driva på inflationen?

– Det fanns aldrig några bevis alls på att en löne-pris-spiral höll på att ta tag i USA. Det fanns mycket retorik, men inga bevis på det.

Vad gäller fackföreningar som, likt de svenska, säger sig ta ansvar genom att kräva mindre löneökningar än vad som kan kompensera för inflationen, säger hon:

– Jag vet inte tillräckligt om vad som driver inflationen här, men när folk kämpar med ökade levnadsomkostnader är inte lösningen att minska deras reallöner. Jag skulle hellre försöka hitta andra sätt att hålla tillbaka inflationen.

Dagens Arena

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.