Tentamen

12 Nov, 2022 at 14:19 | Posted in Varia | Comments Off on Tentamen

Yours truly har rykte om sig att vara en krävande tentator. Det stämmer nog.

Men det finns alltid de som haft det ‘värre’ …

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.