Lagen om valfrihetssystem (LOV) — en nyliberal våtdröm

13 Jan, 2020 at 13:22 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Lagen om valfrihetssystem (LOV) — en nyliberal våtdröm

De välvilliga etableringsreglerna i LOV och andra sammanhang har öppnat vägen för den ekonomiska brottsligheten. Skurkarna har brett ut sig, lycksökarna har lekt lotsar inom arbetsmarknadspolitiken, men varken skolan eller sjukvården har gått fri från svindlare. Och vart tog kvaliteten vägen, den som skulle ursäkta allt det andra?

Skärmavbild-2017-01-12-kl.-08.38.20Grundfelet i LOV-ideologin är att den utgår från att kvaliteten skulle vara lätt att urskilja för de välinformerade konsumenter som väljer mellan utförarna. Varken det ena eller det andra stämmer.

Många av välfärdens tjänster är komplexa, svåra att granska för dem som står utanför professionen, och dessutom långsiktiga – det kan dröja åratal och mer innan det visar sig hur bra skolan egentligen var.

Inte heller premissen om de välinformerade konsumenterna håller. Tvärtom – en stor del av det offentliga uppdraget handlar om att hjälpa och stötta de som bäst behöver det, att utjämna klassamhällets skillnader och att förebygga olyckor som kan drabba den enskilde. I sådana situationer riktar sig tjänsterna till medborgare som ofta har ganska dåliga förutsättningar att göra välöverlagda val.

Alldeles för ofta riskerar valfriheten att gynna de starka. De som har tid att leta efter bra skolor åt sina barn, de som umgås med läkare som kan tipsa om kliniker och vårdcentraler, eller de som kan etablera sig som utförare på goda villkor – åt dem som har ska LOV varda givet.

Gunnar Wetterberg

[h/t Jan Milch]

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.