Veckans dumstrut — advokat Thomas Olsson

2 Mar, 2019 at 09:24 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Veckans dumstrut — advokat Thomas Olsson

dumstrutSlutsatsen måste därför bli att de som vill hindra återvändarna från att komma tillbaka till Sverige företräder djupt odemokratiska åsikter som grundar sig på en bristande respekt för människovärdet och de grundläggande principer som bär upp en demokratisk rättsstat. Det utgör givetvis ett demokratiskt problem, särskilt om de uppträder som representanter för demokratin, men odemokratiska åsikter ska alltid bemötas med demokratiska medel.

Thomas Olsson/SvD

När advokater som Thomas Olsson sätts att värna vår demokrati och människovärde är det lätt att bli mörkrädd.

De som i handling visar att de inte respekterar andra människors rättigheter, kan inte räkna med att vi ska vara toleranta mot dem. De som med våld och terror vill tvinga andra människor att underordna sig den egna gruppens religion, ideologi eller ‘kultur’ är själva ansvariga för den intolerans de måste bemötas med.

Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa, kulturella eller ideologiska trosföreställningar och tabun, ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens, kulturens eller gruppens tolkningar, ska samhället vara intolerant. Mot dem som i handling är intoleranta ska vi inte vara toleranta.

Sverige ska vara ett öppet land. En del av världssamfundet.

Men det ska också vara ett land som slår fast att de landvinningar i termer av jämlikhet, öppenhet och tolerans som vi tillkämpat oss under sekler inte är förhandlingsbara.

Människor som medvetet väljer att ansluta sig till mördarsekter och terroristorganisationer som i handling och med våld är beredda att totalt åsidosätta och motarbeta de demokratins och det öppna samhällets landvinningar vi kämpat i århundraden för att uppnå — mot dem ska vi inte vara toleranta. Att de när de är besegrade sitter i tv och gråter och i efterhand bedyrar att de är ‘oskyldiga’ eller ‘ångrar sig’ ändrar inget. Inga tårfloder i världen kan skölja bort deras skuld. Kvinnor och män som reser ut i världen för att hjälpa terrorister att mörda, lemlästa, våldta och skända oskyldiga människor kan inte räkna med att vi ska vara toleranta.

Mot de intoleranta ska vi vara intoleranta.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.