Statistik​ — vår tids religion

31 Jan, 2019 at 17:19 | Posted in Statistics & Econometrics | Comments Off on Statistik​ — vår tids religion

sc3b6renhalldenIngen tvekan råder om att ett helt annat ämne tagit över kontrollen när det gäller utbildningen i vetenskaplig metod inom nästan hela fältet, nämligen statistiken … Värdet hos det statistiska regelsystemet skall naturligtvis inte ifrågasättas, men det skall inte förglömmas att även andra former av reflektion odlas i vetenskapslandet. Inget enskilt ämne kan göra anspråk på hegemoni …

John Maynard Keynes … pekar på något som kan kallas ‘kausal spridning.’ För att få människokunskap behöver den unga människan träffa människor av skilda slag … Detta förefaller helt uppenbart, men synpunkten har knappast släppts in i en lärobok i statistik. Där gäller inte den kvalitativa rikedomen, utan endast den kvantitativa. Keynes däremot säger helt ogenerat att antalet granskade fall inte är av någon större betydelse … Den som bedömer trovärdighet vill kanske se på sannolikhetssiffran som det avgörande. Men siffran har ibland ett bristfälligt underlag och då är den inte mycket värd. När bedömaren får tag i extra material kanske slutsatserna vänds upp och ned. Risken för detta måste också tas med i beräkningen.

Sören Halldén

När yours truly läste filosofi och matematisk logik i Lund på 1980-talet var Sören Halldén en stor inspirationskälla. Det är han fortfarande.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.