Annie Lööf — en unken nyliberal som borde veta hut

16 Dec, 2018 at 12:49 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Annie Lööf — en unken nyliberal som borde veta hut

1annieAtt välkända nyliberaler som Alan Greenspan och Paul Ryan vurmar för den iskalla egoismens översteprästinnan Ayn Rand och hennes övermänniskoideal är kanske inte så förvånande. Men att Annie Lööf också gör det är kanske mer anmärkningsvärt.

I Lööfs ögon är Rand “en av 1900-talets största tänkare”. I andras en av 1900-talets mest vämjeliga personer.

Att fru Lööf ohöljt hyllar en psykopat som Ayn Rand och en diktatorkramare som Margaret Thatcher är klandervärt i sig. Men huvudskälet till att jag år efter år fortsatt kritisera denna floskulösa politikerbroiler beror främst på hennes huvudlösa nyliberala argumentation och motionerande om att exempelvis

  • Införa plattskatt (lägre skatt för höginkomsttagare)
  • Avskaffa lagen om anställningsskydd
  • Inskränka strejkrätten
  • Införa marknadshyror
  • Sälja ut SvT och SR
  • Få Sverige att gå med i NATO
  • Bygga ut kärnkraften

Annie Lööf och andra nyliberaler har länge traskat patrull och lovprisat en amerikansk modell med avsaknad av regleringar och välfärdshöjande kollektivavtal på arbetsmarknaden. Jo, man tackar! Visst. I USA ser vi kanske inte så många exempel på det som Lööf et consortes kallar fackliga “övergrepp,” men desto mer av inkomst- och förmögenhetsojämlikhet. Något som i hög grad också bidragit till den ekonomiska kräftgången.

Som all modern forskning på området visar, hämmas tillväxt och välfärd av ojämlikhet. I stället för att låta enfald få ersätta analysförmåga och besinning borde oförnuftets marknadsmatadorer vara ytterst självkritiska och fundera över hur man så länge kunnat torgföra tankeludd för vilket det helt saknas vetenskaplig grund.

Nyliberal dumdryghet med idoler och förebilder som Ayn Rand och Margaret Thatcher borde inte ge röster i 2000-talets Sverige. Låt oss hoppas att verkligheten snart börjar komma ikapp vår egen Rand-Thatcher. Det är hög tid för ett uppvaknande ur den nyliberala mardröm denna politiska broiler och klyschmakare lyckats dra ner det en gång så stolta centerpartiet i.

Till dem som likt Annie Lööf utifrån unkna ideologiska bevekelsegrunder vill demontera den svenska modellens välfärdsskapande strukturer vill nog många med Fabian Månsson utbrista: “Vet hut, vet sjudubbelt hut.”

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.