Satsa på järnväg — inte fossil utbyggnad

14 Dec, 2018 at 15:56 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Satsa på järnväg — inte fossil utbyggnad

svd.jpgVärlden står inför akuta klimatproblem samtidigt som det säkerhetspolitiska läget blir alltmer spänt med uppblossande handelskonflikter och minskande respekt för folkrätten. Det ökar riskerna med vårt oljeberoende och vår känsliga infrastruktur. Preem AB och Trafikverket har ett stort ansvar för att minska oljeförbrukningen och koldioxidutsläppen från transportsektorn och för rikets säkerhet. Men man agerar tyvärr tvärtom …

En robust järnväg kan inte nås via nedläggning av järnväg. Vid en analys av alla hotade banor med 1800-talsstandard visar det sig dessutom att en modernisering av dem skulle förbättra Trafikverkets ekonomi på underhållssidan med upp till 1 miljard kronor årligen … Men Trafikverket klarar tydligen inte av att sköta och utveckla landets järnvägssystem. Ett illavarslande tecken på detta är också införandet av EU:s nya signal- och säkerhetssystem ERTMS …

I stället för olönsamma megaprojekt som ERTMS, Ostlänken och Västlänken med tillhörande stora koldioxidutsläpp kan oglamorösa snabba vardagsåtgärder på hela bannätet ge robustare järnväg med mångdubblad kapacitet. Bevarande av elbanor, elektrifiering av dieselbanor och utbyggnad av dubbelspår ihop med utvecklad tågtrafik kan ge kraftigt sänkta koldioxidutsläpp från transportsektorn och minskat oljeberoende. Landets säkerhetsläge skulle då också förbättras.

Jan Du Rietz   Hans Albin Larsson   Lars P Syll

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.