Räddaren i nöden (personal)

26 Oct, 2018 at 17:24 | Posted in Varia | Comments Off on Räddaren i nöden (personal)

Vad är det som räddar oss när själen är på väg att uppslukas av sorg och mörker?

Poesi. Ord som verkligen betyder något. Och musik. Musik som förmår tala till vårt innersta. Musik vi kanske inte förstår — men som förstår oss.

Jag tror på den ensamma människan,
på henne som vandrar ensam,
som inte hundlikt löper till vittring,
som inte varglikt flyr för mänskovittring:
På en gång människa och anti-människa.

Hur nå gemenskap?
Fly den övre och yttre vägen:
Det som är boskap i andra är boskap också i dig.
Gå den undre och inre vägen:
Det som är botten i dig är botten också i andra.

Svårt att vänja sig vid sig själv.
Svårt att vänja sig av med sig själv.

Den som gör det skall ändå aldrig bli övergiven.
Den som gör det skall ändå alltid förbli solidarisk.
Det opraktiska är det enda praktiska
i längden.

 

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.