Dags för synvända i statsskuldspolitiken

14 Dec, 2015 at 13:26 | Posted in Economics | Comments Off on Dags för synvända i statsskuldspolitiken

Yours truly och ekonomihistorikerna Lars Ahnland och Rodney Edvinsson hade i lördagens Svenska Dagbladet en artikel om behovet av en synvända i statskuldspolitiken:

I normalfallet är det en risk att inflationen ökar om en stat finansierar sig genom att trycka pengar. Men i dag är högre inflationstakt inte ett hot, utan en välsignelse. Man kan likna inflationen i ekonomin vid blodomloppet hos en människa. Cirkulationen av pengar är det som håller den ekonomiska aktiviteten vid liv. Liksom människors hälsa hotas av både för högt och för lågt blodtryck, hotas ekonomins hälsa av för hög och för låg inflation …

varfor-har-staten-budgetunderskott

Sverige är i ett särskilt gynnsamt läge. Den ­svenska utlandsskulden är mycket liten. I fjol var den endast cirka 7 procent av BNP. Det begränsar starkt risken för att valutaspekulanter skulle sänka den svenska kronan genom att dumpa statspapper och därmed blåsa upp utlandsskuldens värde.

I regel har statsskuldens storlek sällan i sig varit någon avgörande orsak bakom ekonomiska kriser. Snarare har den varit ett symtom på att vi befunnit oss i kris – en kris som med stor sannolikhet blivit ännu värre om inte underskotten i de offentliga finan­serna fått öka.

Med tanke på de stora utmaningar som Sverige står inför så ter sig talet om ansvar för statsbudgeten som oansvarigt. Det finns inget självändamål i det. I stället för att ”värna om statsfinanserna” borde rege­ringen göra det den är ämnad att göra – värna om samhällets framtid och ta sig an de stora ut­maningar vi står inför.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.