Högern och friskolorna

6 Mar, 2023 at 08:25 | Posted in Education & School | 1 Comment

Under det dryga decennium som jag har kritiserat vinstintresset i skolan har Thorengruppens härjningar varit en följetong. Redan 2011 kom Skolinspektionen med sin första dräpande rapport om allvarliga missförhållanden. En lärare vittnade senare för mig om hur gruppen startade yrkesgymnasier utan så mycket som en svets eller hammare i lokalerna.

Alla har vetat hur illa det har varit. Ändå har ingen satt stopp. Det är ett så bottenlöst svek mot Sveriges elever att detta missbruk har kunnat fortgå.

Striden om friskolorna | LARS P. SYLLHela systemet utgår från tanken att alla skolor vill förbättra sig och leva upp till skollagens krav. Vissa behöver bara få tid på sig att rätta till sina brister. Det är så naivt att man blir matt. Sanningen är ju att låg kvalitet är själva affärsidén i dessa fall.

Det är ingen slump att de vinstdrivande skolorna har en lägre lärartäthet och fler obehöriga lärare, exempelvis. Det är en krass ekonomisk kalkyl.

Vissa koncerner lyckas skapa lönsamhet genom att attrahera ett lättare elevunderlag, som inte kräver så mycket resurser. Tyvärr har väldigt mycket av friskoledebatten kommit att handla om just den aspekten.

Men ett betydligt allvarligare problem är det som Thorengruppens expansion sätter fingret på. Vi har stora skolkoncerner – inte minst på gymnasiesidan – som erbjuder skräputbildningar till ett mycket krävande elevunderlag …

Det är upp till bevis nu för Liberalerna och resten av regeringen. Skeptikerna är av begripliga skäl många. Skolminister Lotta Edholm kom direkt från ett styrelseuppdrag åt Tellusgruppen till sitt nya jobb i Rosenbad. Personkopplingarna mellan borgerligheten och friskolebranschen är så många att översikten närmast påminner om ett tunnelbanenät.

Det är dags för borgerligheten att visa att man menar allvar.

Anna Dahlberg/Expressen

1 Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

 1. Tyvärr lär vi nog inte få se så mycket till förändring,åtminstone
  inte utan ett mycket större folkligt engagemang. Intresset
  ljuger inte, och allt för många politiker har skaffat sig en lukrativ födkrok på denna verksamhet. Antingen som direkt avlönade av
  friskolekoncerner eller som mer löst kopplade lobbyister för dessa
  sk. välfärdsföretag. Att läsa listan på svenska politiker från höger till vänster kopplade till denna lukrativa verksamhet, är som läsa en lista från någon avlägsen “bananrepublik”.
  Jag har inte mer att säga om detta snuskeri och till de inblandade i detta än vad Fabian Månsson sade för över hundra år sedan i Riksdagens andra kammaren den 26 januari år 1921. “Vet hut, vet sjufalt hut!”
  https://www.etc.se/inrikes/lista-40-politiker-som-tjaenar-pengar-paa-friskolorna
  https://tankesmedjanbalans.se/vinstskolelobbyn-och-politiken/
  https://www.gp.se/debatt/att-politiken-sitter-i-skollobbyns-kn%C3%A4-har-aldrig-visats-upp-tydligare-1.83743701
  https://skolvarlden.se/artiklar/personerna-som-kopplas-mellan-politik-och-skolforetag


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.