Den svenska friskoleskandalen

1 Mar, 2023 at 18:49 | Posted in Education & School | 1 Comment

De köpte våffelstuga i Åre och skärgårdstomter för skolpengen | SVT NyheterEtt företag inom svensk skola har bland annat använt skolpeng för att köpa en våffelstuga i Åre, visar SVT Nyheters granskning.

I skolkoncernen Watma har 20 miljoner kronor i koncernbidrag gått från utbildningsverksamhet till moderbolaget under de senaste tre åren. Av summan har 2,8 miljoner därefter gått vidare till dotterbolaget Nordic Leisure, pengar som sedermera delfinansierade ett köp av våffelstugan …

Anders Hultin som driver skolkoncernen Watma skriver i ett mejl att det är ägaren själv som disponerar den vinst som uppstår i ett företag.

Omni

I Sverige år 2023 låter vi friskolekoncerner med undermålig verksamhet få plocka ut skyhöga vinster — vinster som den svenska staten gladeligen låter dessa koncerner ta av vår skattefinansierade skolpeng. Dessa smarta välfärdsplundrare har överlag en högre lönsamhet än näringslivet i sin helhet, men när man väl plundrat färdigt lämnar man över problemen och eleverna till den förkättrade offentliga sektorn.

Många är med rätta upprörda och de som är kritiska till privatisering av vård och skola har haft gyllene tillfällen att tydligt och klart tala om att man nu vill se till att undanröja möjligheterna för vinstdrivande bolag att verka inom vård, omsorg och skola.

Men så har inte skett.

Istället har det kommit en jämn ström av tandlösa krav på ökad kontroll, tuffare granskning och inspektioner. När nu privatiseringsvåtdrömmen visar sig vara en mardröm så tror man att just det som man ville bli av med — regelverk och ‘byråkratisk’ tillsyn och kontroll — skulle vara lösningen.

Ett flertal offentliga undersökningar har på senare år  visat att det system vi har i Sverige med vinstdrivande skolor leder till att våra skolor blir allt mindre likvärdiga — och att detta i sin tur bidrar till allt sämre resultat. Ska vi råda bot på detta måste vi ha ett skolsystem som inte bygger på ett marknadsmässigt konkurrenstänk där skolor istället för att utbilda främst ägnar sig åt att ragga elever och skolpeng, utan drivs som icke-vinstdrivna verksamheter med kvalitet och ett klart och tydligt samhällsuppdrag och elevernas bästa för ögonen.

Vi vet idag att friskolor driver på olika former av etnisk och social segregation, påfallande ofta har låg lärartäthet och dåliga skolresultat, och i grund och botten sviker resurssvaga elever. Att dessa verksamheter ska premieras med att få plocka ut vinster på våra skattepengar är djupt stötande.

I ett samhälle präglat av jämlikhet, solidaritet och demokrati borde det vara självklart att skattefinansierade skolor inte ska få drivas med vinst, segregation eller religiös indoktrinering som främsta affärsidé!

Beslutet att släppa in vinstdrivande företag i välfärdssektorn har varit ett dyrköpt misstag. Sedan Chile på skolområdet satte stopp för detta för några år sedan är Sverige nu det enda land i världen som accepterar vinstintresse i skattefinansierade skolor. Kan Chile rätta till misstag så borde vi också kunna!

Grundfrågan är inte om skattefinansierade privata företag ska få göra vinstuttag eller om det krävs hårdare tag i form av kontroll och inspektion. Grundfrågan är om det är marknadens och privatiseringarnas logik som ska styra vår skola eller om det ska ske via demokratins och politikens logik. Grundfrågan handlar om skolan ska styras av demokrati och politik eller av marknaden.

Inte nog med att friskolekoncerner lägger beslag på våra skattepengar och tillåts använda dem för att köpa in sig i våffelstugor. För att stärka sina positioner på marknaden väljer friskolor systematiskt ckså att sätta glädjebetyg för att falskeligen ge sken av att det i dessa skolor går ut elever med högre kunskaper än i andra. I friskolekoncernernas värld urholkas betygen för att istället bli ett sätt att fuska till sig fördelar på.

Historiens dom ska falla hård på ansvariga politiker som hänsynslöst och med berått mod låtit offra den en gång så stolta svenska traditionen av att försöka bygga en jämlik skola för alla!

Dessa skojare och fifflare i friskolebranschen har alldeles för länge tillåtits underminera svensk skola. Nu är det dags för politikerna — som aktivt och/eller genom ren flathet har gjort denna skandal möjlig i trettio år — att visa lite samhällsansvar och se till att Sverige blir av med den skamfläck som stavas friskolor.

1 Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

 1. Jag har ännu inte av någon inkl Lars Syll sett en rimlig analys av varför privata vinstdrivande skolor iunte fungerar (vilket jag är av den meningen att det inte gör).

  För det första: Vilken är skoland uppgift(er) i ett förändrat samhälle? Från lärarfacket har vi under decennier hört att skolan ska utbilda, in te uppfostra, det är föräldrarnas sak. Det har bromsat refomer ända tillbaka till slutet på 70-talet då allmän oro spred sig in i klassrumen (man kan anta att det hade mycket att göra med att båda föräldrarna arbetade).

  För det andra: varumärken är viktigt, men tar tid att bygga upp, det är varumärket som borgar för kvalitet i de flesta fall.

  För det tredje: Hur mäter man resultat av utbildning? Fyrtio år efter avslutad utbildning? Möjlighet få anställning?

  För det fjärde: Demokratin har inte med detta att göra, köper man in tjänster av olika slag, vilket det offentliga gör, så kan man köpa skoltjänster, om det inte vore för….sannolikt att tjänsten produceras samtidigt som den konsumeras av elever?

  För det femte: Utbildning är inte lätt att mäta när det hanldar om växande barnm och ungdom som ska utveckla kognitiv förståelse, emotionell balans, social motivation, identitet.

  För det sjätte: Nationalekonom ins paradigm och axiom om individen som optimerar sin egennytta faller samman i ett socialt system som skolan, ledningen, skolklasserna utgör och diverse input som regelverk mm kan bromsa och likaså bristenj på tydligt ansvar hos rektorer, som bör ha både befogenheter och ansvar dvs sparka lärare, själva bli sparkade vid dåliga resultat för skolan.

  För det sjunde: Skolan som institution. Det handlar om nio år i grundskola, tre år gymnasium, tre år högskola. Det är lång tid. Och man byter inte skola som man byter bil.

  För det åttonde: vad är kunskap? Det är väl den viktigaste frågan, men då det finns så olika vetenskapsmodeller och diskussion om kunskap, så hamnar den sist i min uppräckning.

  Allt prat om våra skattemedel och vinster…..det är ju nationalekonomisk dogm och axiom att ett företag optimerar sin vinst, vilket sannolikt är det grundläggande felet med nationalekonomin, både på individnivå och företagsnivå. För visso måste företag ha vinst för att inte gå i konkurs, men på samma sätt måste en offentlig verksamhet få budgetmedel. Det finns ingen autonmatik att offentlig sektor är effektiv, tvärtom tycks motsatsen vara vid handen.

  Tack för ordet!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.