Systembrus

17 Jan, 2023 at 18:24 | Posted in Economics | 1 Comment

Brus (Noise) | Volante - En klokare & roligare världEn vanlig missuppfattning när det gäller oönskad variabilitet i bedömningar är att det inte spelar någon roll eftersom slumpfel tar ut varandra. Det stämmer att positiva och negativa fel i en bedömning av samma fall mer eller mindre tar ut varandra och vi kommer att diskutera mer i detalj hur denna omständighet kan utnyttjas för att minska bruset. Men brusiga system gör inte flera bedömningar av samma fall. De gör brusiga bedömningar av olika fall. Om en försäkring har för hög premie och en annan för låg kan prissättningen se korrekt ut “i genomsnitt”, men försäkringsbolaget har då begått två dyrbara misstag. Om två brottslingar som båda borde dömas till fem års fängelse får domar på tre respektive sju år kan inte någon “genomsnittlig” rättvisa sägas ha skipats. I brusiga system tar felen inte ut varandra. De läggs pa hög.

1 Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Väldigt bra bok! Roligt att dom översatt den till svenska.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.