Regression och heterogenitet

24 Nov, 2021 at 13:05 | Posted in Statistics & Econometrics | 1 Comment

En grupp ‘högpresterande’ elever — Ada, Beda, och Cissi — söker in till en friskola. Ada och Beda blir antagna och börjar på den. Cissi blir också antagen, men väljer att gå på en kommunal skola. En annan grupp ‘lågpresterande’ elever — bestående av Dora och Eva — söker och blir både antagna till en friskola, men Eva väljer att gå på en kommunal skola.

drunkOm vi nu tittar på hur de presterar på ett kunskapsprov får vi följande resulatat: Ada — 22, Beda — 20, Cissi — 22, Dora — 12, Eva — 6. I den första gruppen får vi en provresultatskillnad mellan de elever som går på friskola och eleven som går i kommunal skola på -1 ((22+20)/2 – 22). I den andra gruppen blir provresultatskillnaden mellan eleven som väljer att gå på friskola och eleven som väljer gå i kommunal skola 6 (12-6). Den genomsnittliga provresultatskillnaden för grupperna tagna tillsammans är 2.5 ((-1+6)/2). Om man kör en vanlig OLS regression på datan — Skattade Provresultat = α + ß*Skolform + ζ*Grupptillhörighet — så får vi α = 8, ß = 2 och ζ = 12.

Kruxet med regressionsparameterskattningen är att det viktade genomsnittsvärdet — 2 — egentligen inte säger speciellt mycket om de gruppspecifika effekterna, där vi i den ena gruppen har en negativ ‘effekt’ av att gå i friskola och i den andra en positiv ‘effekt.’ Återigen har vi ett exempel där verklighetens heterogenitet riskerar ‘maskeras’ när man använder traditionell regressionsanalys för att skatta ‘kausala’ effekter.

1 Comment

  1. Jo Lars man kan ju vända på statistik lite hur som helst, tydligen,visa lite hur som helst. Jo vår ” gode vän” den där,Sarnecki , du vet han gjort det som profession att trixa med statiskik ,för att komma fram till en given slutsats! Och han kan ju det, duktig där. Man blir förbannad på rena skånska å göteborska! Ut med dom på lannet att odla får o annat !Sånna! Di hör ej hemma i akademia eller i vanliga hem med möbler, tycker jag!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.