Kan Magdalena Andersson släppa den nyliberala modellen?

8 Sep, 2021 at 20:23 | Posted in Economics | Leave a comment

Trots att ingen längre säger sig vara nyliberal, så dominerar de neoklassiska ekonomiska modeller som nobelpristagaren Milton Friedman skapade nyliberalismen av, den verkställda ekonomiska politiken. Det vill säga att ”marknadens” kollektiva visdom är den bärande bjälken som politiken har att förhålla sig till. Inte ens Socialdemokraterna, med finansministern och den sannolika partiledaren Magdalena Andersson i spetsen, vill släppa den modellen …

Neoliberalism: Political Success, Economic Failure - The American ProspectJag vill hävda att detta fullskaleexperiment med nyliberala idéer inte har varit rakt igenom lyckosamma utan har skapat det mesta av de sociala och ekonomiska spänningar som vi idag har att brottas med, i form av växande ojämlikhet och socialt utanförskap …

Problemen med dessa nyliberala reformer är att de har skapats för att vara så ”irreversibla” som möjligt. Där äganderätten och näringsfriheten är de heliga principer som har stadfästs så djupt som det någonsin går. Eller snarare definitionen av dessa rättigheter, som inte bygger på några ekonomiska naturlagar utan de är till sin natur politiska och handlar om vem som får privilegiet att definiera dem …

Vill man komma åt det sjuka systemet med vinstmaximerande skolor, så kan man börja med att reformera systemet för den så kallade skolpengen, som i dag är ger stora arbitragevinster till friskolorna.  Med sjunkande marginaler i friskolorna blir de också allt mindre intressanta som investeringsobjekt. Detta kommer i sin tur att bana väg för andra riktiga reformer.

Per Lindvall

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.