Pedagogisk forskning — postmodern mumbo jumbo

1 Apr, 2021 at 12:05 | Posted in Education & School | Leave a comment

Efter att ha tagit del av ‘modern’ pedagogisk forskning i tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige — där författaren till artikeln “En pedagogisk relation mellan människa och häst — på väg mot en pedagogisk filosofisk utforskning av mellanrummet” ger följande intressanta ‘programförklaring’ — är man föga förvånad över sakernas tillstånd inom svensk pedagogisk ‘vetenskap’:

Med en posthumanistisk ansats belyser och reflekterar jag över hur både människa och häst överskrider sina varanden och hur det öppnar upp ett mellanrum med dimensioner av subjektivitet, kroppslighet och ömsesidighet.

elite-daily-sleeping-studentDet här är ett tyvärr inte så sällsynt exempel på den intellektuella avgrund som öppnar sig när postmodern och socialkonstruktivistisk sanningsrelativism och tyckmyckentrutad mumbo jumbo fritt får härja på våra universitet.

Och så säger man att pedagogikämnet är i kris. Undrar varför …

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.