Kristina Axén Olin — moderat skolpolitiker med diktaturfasoner

3 Mar, 2021 at 15:41 | Posted in Education & School | Comments Off on Kristina Axén Olin — moderat skolpolitiker med diktaturfasoner

Är detta verkligen seriöst menat?” undrade Moderaternas skolpolitiske talesperson Kristina Axén Olin i ett mejl till Malmö Universitet och Högskoleämbetet. Kursen hon hade reagerat på heter ”Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning”

Axén Olin pudlar efter mejl med kritik till rektorTidningen Universitetsläraren var först med att berätta om det mejl som Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna och vice ordförande i riskdagens utbildningsutskott, skickat till Malmö universitet och till Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som bland annat har till uppgift att granska svensk högre utbildning.

Den fristående kursen “Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning” ges för första gången till hösten, den är på avancerad nivå och motsvarar 7,5 högskolepoäng. Kursen kommer enligt kursbeskrivningen ta upp »forskning om orsakerna till och konsekvenserna av marknadslogiker i skolan«.

Dagens Arena har tagit del av mejlet som Kristina Axén Olin skickade den 23 februari … Hon skriver att hon reagerat med »stor förvåning« på att universitet ger kursen om skolmarknanden, och hon avslutar mejlet med att skriva att det »vore väldigt intressant att få veta hur ni har tänkt«.

Universitetsläraren har tagit del av Kerstin Thams svar till M-politikern. Där skriver hon bland annat:

”Universitetet tar sitt samhällsansvar genom att bland annat kritiskt granska hur vårt samhälle utvecklar sig. Att inte forska om hur svensk skola påverkas av lagstiftning om dess finansiering vore att inte ta detta ansvar på allvar. Vi tar också vårt ansvar genom att undervisa om forskningsresultat.”

Dagens Arena

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.