Folk som har otur när de försöker tänka …

17 Feb, 2021 at 21:51 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Att olika åsikter möts är bra, och inte farligt. Det viktiga är att vi kan tala om dem på skolan – och det gör vi. Namnändringen är fortfarande en relevant fråga. Men inte för att alla förväntas hålla med om att “vita havet” har rasistiska konnotationer. Kanske är det helt enkelt dags att skapa en annan samhörighet än färgerna svart och vit, som våra två hav nu heter. Inga beslut har fattats. Men världen förändras och vi med den.

Konstfacks rektor Maria Lantz

kränkt

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.