Sjukvården behöver en ny styråra

29 Jan, 2021 at 10:18 | Posted in Politics & Society | 4 Comments

Den svenska Hälso- och sjukvårdslagen har satts ur spel. Beslutet att låta det vinstdrivande vårdbolaget Kry ta över sjukvårdsrådgivningen 1177 i Region Stockholm är det senaste av en lång rad beslut som lett fram till ett systemskifte inom svensk sjukvård …

Robert Nybergs Vilgot om vinster i välfärden | Aftonbladet De privata vårdbolagens fria etableringsrätt ställer till problem för regionerna som måste förse bolagen med skattepengar, men som numera inte har rätt att styra vården dit den bäst behövs. Resultatet är att flertalet av de privata vårdcentralerna valt att etablera sig i storstadsregionernas mer välbärgade delar. Följden är att personer med små vårdbehov oftare uppsöker vårdcentralen – medan multisjuka och personer som bor på landsbygden eller i förorter fått allt svårare att få tillgång till vård. Höginkomsttagare utnyttjar vården mer än låginkomsttagare …

Det är dags att dra i nödbromsen. Marknadsexperimentet i sjukvården måste få ett slut. Vi behöver en sjukvård som fokuserar på patienternas bästa och på personalen som bär sjukvården på sina axlar. Vi behöver definitivt inga riskkapitalister i välfärden.

Gunilla Andersson & Lars Syll / Arbetet

4 Comments

  1. Tell whoever thinks that the market belongs in healthcare to move to the USA. It works so well working class people categorically refuse to go in ambulances if they are conscious because they cost about $10k even with good insurance.

    • Can’t but agree! The US welfare system is a sad example of what happens when you let the logic of markets invade sectors of society where it doesn’t belong!

      • Well Lars, and we in Sweden, copy their system and shame us self out! Swedish so called model is not much to brag about any longer,outside Playboy or such magazines, maybee?

        • I USA, alltså. Land of the free!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.