Skolval och segregation

17 Jan, 2021 at 23:09 | Posted in Economics | Comments Off on Skolval och segregation

download3Vi undersöker hur skolsegregationen rent hypotetiskt skulle ha utvecklats om alla elever gått i den närmsta kommunala skolan, och inte haft möjlighet att välja skola. I figuren visas denna utveckling med den svarta linjen. I början av 1990-talet gick nästan alla elever i den närmsta skolan och därför är skillnaden mellan verklig skolsegregation (blå linje) och hypotetisk skolsegregation (svart linje) inte så stor. Utvecklingen av den svarta linjen visar att skolsegregationen skulle ha ökat betydligt även utan möjlighet att välja skola, en ökning som kan hänföras till att boendet blivit allt mer segregerat. Skillnaden mellan den blåa och den svarta linjen visar skolvalets bidrag till skolsegregationen, det vill säga den del av skolsegregationen som beror på att elever inte går på den närmsta kommunala skolan. Figuren visar att drygt en fjärdedel av den ökade skolsegregationen kan hänföras till skolvalet. Även om ökad bostadssegregation har haft störst betydelse för den ökade skolsegregationen, är skolvalets bidrag alltså inte marginellt och måste därför tas på allvar.

Helena Holmlund & Anna Sjögren & Björn Öckert

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.