Trots det lever jag utan förtvivlan

24 Dec, 2020 at 00:01 | Posted in Varia | Comments Off on Trots det lever jag utan förtvivlan

lageOm den värld jag tillhör har jag inte något hopp. Undergången är inbyggd i systemet, ty vart varningsrop blir strax förlöjligat och därmed oskadliggjort.

Trots det lever jag utan förtvivlan. Det tillhör den enskildes villkor att leva vid katastrofens rand. Vägen fram till döden ter sig lika lång, var man än befinner sig i livet. Så är det också med mänsklighetens tillvaro.

Jag uppfattar den vemodsfyllda blick varmed unga människor ser på mig. Jag känner igen den. De vet inte att jag betraktar dem på samma sätt och mäter deras återstående liv i samma förgängelsekänslas tecken. Alla hör vi samman.

Olof Lagercrantz

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.