Sluta anpassa skolpolitiken till marknaden

31 Aug, 2020 at 17:41 | Posted in Education & School | Comments Off on Sluta anpassa skolpolitiken till marknaden

TJ-skolan-marknad-rapport-345x265Skolpolitiken kan inte hela tiden anpassas till aktieägares möjligheter att tjäna pengar på skolpeng, på lärares, rektorers och elevers bekostnad. Det är dags att väljare och politiker accepterar att när inget annat land i världen styr skolan enligt marknadsprinciper så kan det bero på att det sättet är dåligt.  

När marknadsstyrningen inte fungerar försöker politiker att reglera lärares och rektorers arbete så att skolor inte ska kunna anpassa sig till marknadens krav på högre och högre betyg. Problemet är att den regleringen leder till ökad dokumentation, ökad byråkrati och minskat tilltro till skolans medarbetare.

Tankesmedjan Balans

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.