Socialdemokratin och vinstjakten i våra skolor

17 Aug, 2020 at 11:33 | Posted in Education & School | 1 Comment

Sverige är ensamt i världen — ingen annanstans tillåts helt obegränsade vinstuttag från skattefinansierade skolor … Enligt Annie Lööf så har resterande delar av världen “socialistiska skolsystem” och enligt Hans Bergström, som tillsammans med sin fru Barbara Engström driver Internationella engelska skolan, så är förslaget om att begränsa vinster i välfärden första stegen mot ett “kommunistvälde”.

boSom reformister anser vi att vårt nuvarande skolsystem är en skam för ett land som historiskt sett gått i bräschen för jämlikhet … Kritiken från forskare har länge varit entydig. Det framgår bland annat i en artikel i Skolvärlden med rubriken ”Forskarkritik mot fria skolvalet” där följande citat kan utläsas: ”Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens” …

I dag har Sverige i praktiken ett parallellskolesystem där välbemedlade går i skolor med andra välbemedlade och fattiga går i skolor med andra fattiga. Det här får förödande konsekvenser för samhället … Vi i reformisterna har i vårt reformprogram under rubriken ny välfärds- och regionalpolitik konstaterat att socialdemokratin ska verka för att “vinstdriften i den skattefinansierade välfärden stoppas”. Det är hög tid att stoppa vinstjakten i skolan — för barnen är det viktigaste vi har.

Jonathan Brash & Pär Dalén

De flesta i vårt land delar Brash och Daléns syn på välfärdsplundrande friskolor och är med rätta upprörda.

skolpengEtt flertal undersökningar har på senare år  visat att det system vi har i Sverige med vinstdrivande skolor leder till att våra skolor blir allt mindre likvärdiga — och att detta i sin tur bidrar till allt sämre resultat. Ska vi råda bot på detta måste vi ha ett skolsystem som inte bygger på ett marknadsmässigt konkurrenstänk där skolor istället för att utbilda främst ägnar sig åt att ragga elever och skolpeng, utan drivs som icke-vinstdrivna verksamheter med kvalitet och ett klart och tydligt samhällsuppdrag och elevernas bästa för ögonen.

Vi vet idag att friskolor driver på olika former av etnisk och social segregation, påfallande ofta har låg lärartäthet och i grund och botten sviker resurssvaga elever. Att dessa verksamheter ska premieras med att få plocka ut vinster på våra skattepengar är djupt stötande.

I ett samhälle präglat av jämlikhet, solidaritet och demokrati borde det vara självklart att skattefinansierade skolor inte ska få drivas med vinst, segregation eller religiös indoktrinering som främsta affärsidé!

Men låt oss inte glömma — och här tycker jag inte att Brash och Dalén är tillräckligt tydliga i sin kritik — att när det gäller friskolorna och deras rätt att plocka ut vinst ur en skattefinansierad verksamhet, vilar ansvaret mycket tungt  på det socialdemokratiska partiet. Många som är verksamma inom skolvärlden eller vårdsektorn har haft svårt att förstå socialdemokratins inställning till privatiseringar och vinstuttag i välfärdssektorn. Av någon outgrundlig anledning har ledande socialdemokrater under många år pläderat för att vinster ska vara tillåtna i skolor och vårdföretag. Ofta har argumentet varit att driftsformen inte har någon betydelse. Så är inte fallet. Driftsform och att tillåta vinst i välfärden har visst betydelse. Och den är negativ.

Historiens dom ska falla hård på ansvariga politiker — och inte minst på Göran Persson, Kjell-Olof Feldt och alla andra som i deras fotspår glatt traskat patrull — som hänsynslöst och med berått mod låtit offra den en gång så stolta svenska traditionen av att försöka bygga en jämlik skola för alla!

Till skillnad från i alla andra länder i världen har den svenska socialdemokratins ledning gjort det möjligt för privata företag att göra vinst på offentligt finansierade skolor. Och när borgerliga regeringar ytterligare stimulerat privatiseringsvågen har socialdemokraterna bara tigit och varit passiva. Och detta trots att det hela tiden funnits ett starkt folkligt motstånd  mot att släppa in vinstsyftande privata företag i välfärdssektorn.

Att socialdemokratin fortsätter bidra till skolans urholkning med sitt stöd för friskolor och deras vinstuttag är inte den enda anledningen till att partiet tappat en stor del av sitt tidigare väljarunderlag. Men säkert en av de viktigare. Ett tydligare självmål inom politiken är svårt att hitta. Att Löfvenregeringen lovat att man inte ska verka för vinstbegränsning inom skola och omvård fullbordar bara detta det största sveket någonsin mot de egna väljarna.

1 Comment

  1. S har sen länge visat var dom står. Dom står för samma elitism och samma klassvälde som deras borgerliga kolleger. Intresset ljuger aldrig, som SSU brukade säga på den tiden de ville nåt annat än ökad ojämlikhet. Det är lönlöst att tro att S ska gå i bräschen för nån förändring. Det måste vi göra själva.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.