Jämställdhetsintegrering

31 May, 2020 at 12:27 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Jämställdhetsintegrering

UnknownMen har de ovanstående exemplen något med regeringens krav på jämställdhetsintegrering att göra? Jo, förmodligen. Men det har, enligt Fredrik Bondestam på Nationella sekretariatet för genusforskning, i alla fall inget med hans verksamhet att göra. Det var inte sekretariatet som pressade Lunds universitet att skohorna in Butler på den där kursen för att snygga till jämställdhetssiffrorna. Tvärtom är han kritisk till att så skedde, berättar han. Han är också tveksam till uppgifter om Chalmers tankar på att köpa ut äldre manliga forskare. I motsats till bilden som målas upp i boken menar han att det här är lärosätenas egna tolkningar av sina uppdrag om jämställdhetsintegrering.
– Jag tror att man prövar att integrera jämställdhet på vissa kurser och har olika metoder för det. Och dessa ska naturligtvis utvärderas. Man ska inte göra det av politiska skäl, utan från ett kunskapsperspektiv och utifrån relevans.
Det visar sig rent av att Fredrik Bondestam själv är kritisk till jämställdhetsintegrering som en generell lösning på utmaningar med ojämställdhet.
– Ta vårdutbildningar till exempel. Där undervisas blivande personal i sjukvården, som kommer möta våldsutsatta kvinnor, och då är det självklart angeläget att kunskaper om mäns våld mot kvinnor integreras i kurser. Men att generellt kräva jämställdhets- eller genusperspektiv på alla utbildningar, av en eller annan anledning, det tror jag leder fel. Det är svårt att vetenskapligt eller pedagogiskt motivera den typen av tvingande riktlinjer. Dessutom kommer det inverka menligt på den akademiska friheten.

Filip Yifter-Svensson/SDS

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.