Statsskulden är vårt minsta problem nu

4 Apr, 2020 at 14:37 | Posted in Economics | 1 Comment

Den största risken är att vi precis som 2008 underskattar nedgången … Men Magdalena Andersson verkar fast i sin metafor att hon sparat duktigt och därför kan vi använda lite av det hon ”sparat i ladan”. Men metaforen är fel, för en regering måste skydda sin befolkning även när ”ladan är tom”.

Coronavirus economic impact concept imageI stora kriser som krig och pandemier ställs de vanliga reglerna på ända. Precis allt måste göras för att besegra viruset och skydda samhället från en större katastrof. Den sjukvårdskris som snart kommer explodera har vi dessutom sparat oss in i. Just nu hade vi hellre haft fler anställda och vårdplatser än alla miljarder kronor vi sparat. Därför trollas det nu med knäna i vården för att reparera 30 års svältkur.

Den andra krisen är den massarbetslöshet och ekonomiska depression vi står inför. Även den måste regeringen göra allt för att hindra …

Det är dags att lägga 90-talets sparretorik bakom sig. Ladan brinner. Om den ska kunna släckas avgörs inom kort. Framtiden kommer döma försiktiga politiker hårt.

Daniel Suhonen

Yours truly och några få andra nationalekonomer — de som fortfarande har lite kontakt med verkligheten — har under ett par års tid nu frågat sig varför vi i det här landet har en regering som inte vågar satsa på en offensiv finanspolitik och låna mer. Inte minst mot bakgrund av de historiskt låga räntorna är det ett gyllene tillfälle att satsa på investeringar inom infrastruktur, vård, skola och välfärd.

Tyvärr verkar det som om Magdalena Andersson — i likhet med många andra studenter från Handelshögskolan i Stockholm — har rejäla kunskapsluckor. Kanske borde man sluta lära ut monetaristiskt Chicago-nonsens från 70-talet och istället följa med i teoriutvecklingen. Lite ‘functional finance’ och MMT kanske inte skulle skada även på maktelitens lekskola …

Ett lands statsskuld är sällan en orsak till ekonomisk kris, utan snarare ett symtom på en kris som sannolikt blir värre om inte underskotten i de offentliga finan­serna får öka.

Den ­svenska utlandsskulden är historiskt låg. Den konsoliderade statsskulden ligger idag på lite över 20 procent av BNP och enligt regeringens prognoser kommer den att vara kring 16 procent om två år. Med tanke på de stora utmaningar som Sverige står inför i coronavirusets kölvatten är fortsatt tal om “ansvar” för statsbudgeten minst sagt oansvarigt. I stället för att ”värna om statsfinanserna” bör en ansvarsfull rege­ringen se till att värna om samhällets framtid. När numera t.o.m. IMF insett att det är kontraproduktivt att föra en ekonomisk politik med syfte att minska statsskulden, är det minst sagt bedrövligt när en regering inte insett att problemet med en statsskuld i en situation med nästintill negativa räntor inte är att den är för stor, utan för liten.

1 Comment

 1. …. Och hon var för snål att ge grisarna föda
  – och grisarna svulto ihjäl
  Och spannmål åt höns varödsla och öda
  – och hönorna dogo jämväl.

  Och han var för snål att ge åkrarna säde
  och gödning var mycket för dyr
  – och vallen blev bete och åkern blev träde
  och ängen blev åter en myr.

  Jag undrar om Fröding hade mött nyklassiska ekonomer.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.