Assar Lindbeck

21 Mar, 2020 at 18:01 | Posted in Varia | 6 Comments

Assar Lindbeck skriver i DN (20200106) tillsammans med Mats Persson (L) att Sverige är illa rustat för fortsatt invandring. Få personer har haft ett så stort inflytande på den svenska samhällsutvecklingen under det senaste halvseklet som Lindbeck. Om Sverige är illa rustat ekonomiskt och politiskt beror det mycket på honom.

assarAssar Lindbeck är en av de mest inflytelserika nationalekonomer Sverige haft. Under en epok, då nationalekonomer har betraktats som sanningsägande guruer när det gäller ekonomi och politik, har Lindbeck haft kontroll över forskningsstipendier och tillsättningar. ”Han kunde ringa och säga att den där ska inte ha något för han har gjort fel”, sa den före detta LO-ekonomen P-O Edin i SOU 1999:150 (Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970?).

En som råkade särskilt illa ut var den internationellt respekterade ekonomen Sven Grassman. Han avslöjade felaktigheter i nationalräkenskaperna, som gynnade den borgerliga politiska propagandan. Han drevs att lämna sin tjänst som vicechef för Institutet för internationell ekonomi.

Lindbeck har också haft stort internationellt inflytande eftersom han 1969–1994 var ledamot och från 1980 till 1994 ordförande i den kommitté som utsåg vinnare av det så kallade Nobelpriset i ekonomi, som inte finansieras av arvet från Nobel utan den svenska staten. Speciellt stor betydelse för den nyliberala ekonomiska teorins genomslag hade priset till den nästan bortglömde nyliberalen Hayek 1974. Sedan fick en rad nyliberaler detta pris. Mest känd är Milton Friedman, som hyllade den blodige chilenske diktatorn Pinochet. Han fick det 1976.

Kerstin Eldh

Ja, det är svårt att inte hålla med författaren här. Få ekonomer har gjort mer skada för det här landet än Assar Lindbeck. En hänsynslös maktmänniska med unkna nyliberala ideal.

6 Comments

 1. Min erfarenhet av Lindbeck är minimal. Men jag lyssnade en gång – ca 1970 – på en debatt på Stockholms universitet mellan honom och två andra ekonomer. Och något snorkigare, hånfullare och otrevligare har jag aldrig stött på i en debatt. Om han kunde behandla kolleger på det viset är det inte konstigt att han kunde anse att bara han själv begrep hur landet ska styras och att de politiska reglerna ska underordnas detta.

  • Din beskrivning stämmer väl överens med mina egna erfarenheter av den här mannen. Tyvärr inskränkte han sig inte bara till att i ord, utan också i handling, ge till känna vad han tyckte och ansåg om människor som inte ville rätta in sig i hans led. En mycket obehaglig maktmänniska.

 2. En obehaglig människa och en medioker ekonom. Men som via sitt kontaknät kunde stoppa alla som hyste andra åsikter än honom. En ideologiproducent, inte ekonom.

 3. Men inte var han ansvarig för den svenska invandringspolitiken.

  • Invandring är irrelevant, det som skapar problem är den ekonomiska politik som dömer (bl.a.) invandrare till sysslolöshet.

   Arbete är den mest integrerande praxis som finns.

   • Nu vet vi hur statistiken ser ut sedan minst trettio år kring den höga arbetslösheten och bidragsberoendet sedan slutet av 1980-talet och vi vet att de som man tagit emot inte har förutsättningar kulturellt, utbildningsmässigt och erfarenhetsmässigt för att ta en plats på arbetsmarknaden och vi vet att det inte är lönsamt sätta en trettioåring på skolbänken i tio år. Ekonomin i sammanhanget är omvandlingen av Sverige till ett land där de enkla jobben försvunnit i hög grad och där enkla jobb kräver kulturell och språklig förståelse. Det är definitivt ett område där vänstern diskvalificerat sig som politisk kraft och gått armgång med en nyliberal höger med tokstollar som Bildt och Rheinfelt i spetsen, påhejade av akademierna och nationalekonomer som hukat. Idag är det en ödesfråga för samhället och även för socialdemokratin och de som inte såg denna utveckling på 90-talet och inte ens idag borde vara diskvalificerade från politik och universitet. Ekonomer som inte förstår samhället vid sidan av lite macroteori torde inte leva i verkligheten utan i fantasin och dömmar om en utopisk värld.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.