Myten om det farliga budgetunderskottet

16 Mar, 2020 at 09:57 | Posted in Economics | 3 Comments

nedladdningDet är i dag viktigare än någonsin att ompröva de senaste decenniernas finanspolitiska passivitet och för våra samhällen ofta kostsamma återhållsamhet. Förvisso har The New York Times rätt när de proklamerade häromdagen att det tycks som om ”alla blir socialister i en pandemi”. När krisen väl är framme tenderar de flesta, från höger till vänster, att förlita sig på statliga och offentliga lösningar. Den privata marknaden är inget att hålla i handen under en kris. Även Frankrikes president Emmanuel Macron har nu gått ut och starkt betonat samhällets styrande roll över marknaden.

Visst är det sunt ekonomiskt förnuft att gasa på med en mer expansiv ekonomisk politik när lågkonjunkturen är framme eller tillfälliga större kriser och utmaningar uppstår. Men det är något djupt osunt i att plånboken enbart öppnas panikartat för att främst rädda banker (2008/2009), ofrivilligt när man måste hantera en flyktingkris (2015) och troligen nu när en farlig pandemi redan är i full i gång och sprids oroväckande i samhället.

Det är ett finanspolitiskt systemfel att man mellan de akuta kriserna inte satsar ordentligt med pengar på att bygga upp mer offentligt planerade, robusta och rättvisa samhällssystem som är bättre rustade för att möta och lösa utmaningar. Dessa är kopplade till behovet av stora integrationsinsatser, en snabb och socialt rättvis klimatomställning och ett sammanhållet sjukvårdssystem med tillräckligt stora marginaler – i så väl normalläge som i en allvarlig pandemi.

Daniel Suhonen & Philipp Fink

3 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Dom bör till att börja med lära sig att skilja på investerings och driftsbudget. Långsiktiga och löpande.Väsentligt i national-ekonomin.

    • Dom på finansdepartementet, menar jag så klart! Magda mfl!Omtenta där helt klart! 🙂

  2. Och här är översteprästen Assar Lindbeck : https://www.etc.se/debatt/assar-lindbeck-har-rustat-sverige-illa


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.