Det svenska friskolesvindleriet

1 Mar, 2020 at 10:39 | Posted in Education & School | 3 Comments

De börsnoterade friskolorna fortsatte att växa snabbt under förra året. Sammanlagt gjorde de noterade friskoleföretagen en vinst på 639 miljoner kronor under 2019.

77b9ff89-0c44-41d3-b13a-a917cdce58a12019 var ett starkt år för de börsnoterade friskolorna, åtminstone när det gäller tillväxt. Efter att både Internationella Engelska Skolan och Academedia nu lämnat sina kvartalsrapporter visar det sig att företagen under 2019 ökade sin omsättning med 10 respektive 6 procent.

Omkring 110 000 svenska elever går nu i någon av de båda skolornas grund- eller gymnasieskolor. Det är 4 procent fler än året innan.

Jätten Academedia, som omsatte drygt 12 miljarder kronor förra året, rapporterade en vinst på 470 miljoner kronor efter skatt. Det var något bättre än året innan.

Även Engelska Skolan stärker sitt resultat, från 115 till 169 miljoner, rensat för extraordinära poster. En förklaring till Engelska Skolans bättre resultat är att lönerna inte ökat lika snabbt som den skolpeng som kommunerna betalar ut.

Mikael Törnwall / Svenska Dagbladet

I Sverige år 2020 låter vi friskolekoncerner med undermålig verksamhet få plocka ut skyhöga vinster — vinster som den svenska staten gladeligen låter dessa koncerner ta av vår skattefinansierade skolpeng.

Vi vet idag att friskolor driver på olika former av etnisk och social segregation, påfallande ofta har låg lärartäthet och dåliga skolresultat, och i grund och botten sviker resurssvaga elever. Att dessa välfärdsplundrande verksamheter ska premieras med att få plocka ut vinster på våra skattepengar är djupt stötande. I ett samhälle präglat av jämlikhet, solidaritet och demokrati borde det vara självklart att skattefinansierade skolor inte ska få drivas med vinst och vinstutdelning som främsta ledstjärnor.

Sverige är internationellt unikt genom att tillåta vinstuttag i friskolor. En lagändring skulle här innebära att Sverige i likhet med andra länder omöjliggör vinstutdelning på friskolor finansierade med offentliga medel. Detta skulle också innebära att vi får en lagstiftning som går hand i hand med vad en överväldigande majoritet av svenska folket tycker.

Inte nog med att friskolekoncerner lägger beslag på våra skattepengar. För att stärka sina positioner på marknaden väljer friskolor systematiskt också att sätta glädjebetyg för att falskeligen ge sken av att det i dessa skolor går ut elever med högre kunskaper än i andra. I friskolekoncernernas värld urholkas betygen för att istället bli ett sätt att fuska till sig fördelar på. Värst av alla dessa friskolor är Kunskapsskolan och Internationella Engelska skolan.

Dessa skojare och fifflare har alldeles för länge tillåtits underminera svensk skola. Nu är det dags för politikerna — som aktivt och/eller genom ren flathet har gjort denna skandal möjlig i snart trettio år — att visa lite samhällsansvar och se till att Sverige blir av med den skamfläck som stavas friskolor.

3 Comments

 1. Det måste finnas ett skäl till varför dom inte bryr sig ett dugg om vad en stor majoritet tycker.

  Förmodligen att dom har satt sina egna ungar på glädjebetygsbete för att fiffla dom före i karriärvägarna. Något annat skäl kan jag inte hitta på.

  • Ja men visst blir man förbannad — och mest på det stora arbetarpartiet som inte gjort det minsta för att sätta stopp för eländet! I mina ögon är detta kanske det största sveket (S) utsatt den svenska arbetarklassen för.

   • Var det inte ganska länge sen dom var ett arbetarparti?

    Inte ens under sin glansperiod var dom detta fullt ut – de var en konstruktiv kompromiss mellan arbetarintressen och funktionärsintressen. Sten O. Karlsson har argumenterat kraftfullt och läsvärt om detta i sin bok Det intelligenta samhället (recenseras här: http://www.folkrorelser.org/blogg/2017/08/03/den-klassiska-socialdemokratin-var-framfor-allt-anti-nyliberal/).

    Men det var länge sen. Funktionärerna fick alltmer överhanden, och med tiden började dom identifiera sig som hörande till en övre medelklass med en sådans intressen (se för övrigt http://www.folkrorelser.org/blogg/2010/09/18/langsiktiga-orsaker-till-socialdemokraternas-svaghe/ för närmare argumentation).

    Bland annat intressen av att föra sitt överläge i arv till sina barn.

    Egentligen en naturlig utveckling, när man tänker efter.

    Det enda man kan sörja över är att arbetarna inte insåg detta för länge sen och framför allt gjorde något åt det. Ingemar Lindberg berättar från sin tid på LO att när han försökte föra samman medlemmarna för att diskutera gemensamma angelägenheter var det vanligaste svaret “Va? det är väl ingen som bryr sig om vad vi tycker!”. Sen tog det en tid av passionerad övertalning från Ingemar och hans kollega Olle Sahlström att få igång något – varpå LO-hierarkin bevisade att medlemmarna hade haft rätt. Ingemar och Olle fick kicken.

    Jag har en känsla av att arbetarna själva är mycket mer självhävdande i praktiskt taget alla andra länder än i Sverige. Här i Frankrike där jag bor går man i generalstrejk för att rädda ett pensionssystem som ger låg pensionsålder för folk med tunga jobb. Det skulle man aldrig göra i Sverige.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.