Vinstdrivna friskolor? Nej tack!

23 Feb, 2020 at 11:37 | Posted in Education & School | 3 Comments

Min gamla kollega från tiden vid nationalekonomiska institutionen i Lund, Anne-Marie Pålsson, förklarar varför det här med vinstdrivna friskolor kanske inte är en särskilt begåvad idé. Bra rutet Anne-Marie!


[h/t Jan Wiklund]

3 Comments

 1. Och hon är ändå liberal, t.o.m. moderat en gång i tiden. Det är alltså inte kört för någon!

  • Nej verkligen inte. Och även om man kanske inte gillar allt hon säger och gör, måste man verkligen ge henne cred för modet att våga gå sin egen väg. Jag har alltid gillat folk som inte ängsligt alltid väter fingret och känner vart pk-vindarna blåser innan de vågar ta ställning och ge uttryck för sina uppfattningar!

 2. Får jag fråga? Om vi ser det som att överlevnadsmål egentligen är överordnat vinstmaximering, kan inte då en skola driven som stiftelse ha samma motiv att selektera elevunderlaget, få ett gott rykte mm?

  Om vi ser på samhällets förvandling med dubbelarbetande föräldrar, problemområden mm så kanske man inte heller kan definiera målen för en skola enbart som kunskapsmål utan behöver bli “fostrande” på ett större område dvs ta ett större elevansvar (även om det är svårt och omöjligt för en enskild lärare). Explosionen av ADHD diagnoser och andra psykiska problem hos ungdomen pekar på en problematik som borde ligga på det psykosociala området och som kanske har med organisationsformer att göra?

  Fina institutioner som Harward och andra IVY League institutioner som i mycket byggts upp genom donationer kan väl tjäna som exempel på universitet som prioriterar och vårdar sitt rykte? Dras enorma förvaltade donationsförmögenheter spelar stor roll för verksamheten liksom deras prestige.

  Även i Sverige har ju gymnasieskolor haft olika rykte. Pauliskolan i Malmö hade, innan det omvandlades till industrigymnasium, gott rykte. Stockholms Högre Allmänna Läroverk var väl likartat.

  Jag tror inte en ekonomisk analys som Anne -Marie Paulsson gör så brilliant räcker för att förklara den inneboende drivkraften hos organisationer även om det är brilliant att dra ut konsekvenserna av vinstintresset som hon gör och ger ett ekonomisk perspektiv utifrån vinstorienterade drivkrafter.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.