Rationella förväntningar …

13 Feb, 2020 at 07:39 | Posted in Economics | 3 Comments

sverige_riksbankens_rantekotte_vid_full_vigor

3 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Och med 0,001 % deriverande prediktion! Idioter!

    • Lite av det ultimata svaret på Lucastraditionens ‘rational expectations’.
      En myndighet med alla sina resurser får det fel gång på gång, men den enskilde individen förutsätts alltid (“i genomsnitt”) få det rätt. Och ändå framhärdar Chicagoekonomer och deras svenska nickedockor att bygga sina teorier/modeller på antagandet. Snacka om faktaresistens!

      • 🙂 ! “Trögfattarföreningen” sammanträder och då blir det så där,du vet Lars!Ha ha!Ha det bra, Beste


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.