Rationella förväntningar …

13 Feb, 2020 at 07:39 | Posted in Economics | 3 Comments

sverige_riksbankens_rantekotte_vid_full_vigor

3 Comments

  1. Och med 0,001 % deriverande prediktion! Idioter!

    • Lite av det ultimata svaret på Lucastraditionens ‘rational expectations’.
      En myndighet med alla sina resurser får det fel gång på gång, men den enskilde individen förutsätts alltid (“i genomsnitt”) få det rätt. Och ändå framhärdar Chicagoekonomer och deras svenska nickedockor att bygga sina teorier/modeller på antagandet. Snacka om faktaresistens!

      • 🙂 ! “Trögfattarföreningen” sammanträder och då blir det så där,du vet Lars!Ha ha!Ha det bra, Beste


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.