Friskolorna och sekretessen

22 Dec, 2019 at 10:36 | Posted in Education & School | 2 Comments

SCB kommer inte längre lämna ut uppgifter om friskolor med hänvisning till att det kan skada företagens affärsverksamhet. Nationalekonomen och skolforskaren Jonas Vlachos reagerar starkt på beslutet.

maxgustafson0919-fyrkant– Om centrala uppgifter om skolor anses strida mot lagstiftning om affärshemligheter måste man ställa sig frågan om det ens går att ha företag som skolhuvudmän, säger Jonas Vlachos.

Efter en omprövning av sekretesslagstiftningen har SCB bestämt sig för att inte längre lämna ut uppgifter om friskolor. Det kan handla om uppgifter som elevernas betyg, hur många som går ut, och hur detta förhåller sig till elevsammansättningen på skolan. Uppgifter som alltså kan vara vägledande för de familjer som vill välja skola åt sina barn. Eftersom detta kan påverka skolföretagens ekonomi kan det vara skadligt att lämna ut uppgifterna – och då omfattas de av SCB:s statistiksekretess, resonerar myndigheten …

– Det blir ett skolmarknadens moment 22 – i och med att vi har en skolmarknad kan vi inte offentliggöra uppgifterna. Men vän av skolmarknad säger att vi måste offentliggöra dem eftersom vi har en skolmarknad. SCB:s resonemang är inte orimligt – uppgifterna är konkurrenspåverkande – men däremot kan man ju tycka att resultatet blir absurt, säger Jonas Vlachos.

SvT

Det system vi har i Sverige med vinstdrivande skolor leder till att våra skolor blir allt mindre likvärdiga — vilket i sin tur bidrar till allt sämre resultat.

Vi vet idag att friskolor driver på olika former av etnisk och social segregation, påfallande ofta har låg lärartäthet och dåliga skolresultat, och i grund och botten sviker resurssvaga elever. Att dessa verksamheter ska premieras med att utan insyn och i skydd av sekretess få plocka ut vinster på våra skattepengar är djupt stötande.

2 Comments

 1. ” In a society of employees, dominated by the marketing mentality, it is inevitable that a personality market, should arise. For in the great shift from manual skills to the art of “handling,” selling, and servicing people, personal or even intimate traits of employees are drawn into the sphere of exchange, become commodities in the labor market. …

  Kindness and friendliness become aspects of personalized service or of public relations of big firms, rationalized to further the sale of something. With anonymous insincerity the Successful Person thus makes an instrument of his own appearance and personality. …

  In the formulas of “personnel experts,” men and women are to be shaped into the “well rounded, acceptable, effective personality” [to close the deal or to make the sale] …

  The personality market, the most decisive effect and symptom of the great salesroom, underlies the all-pervasive distrust and self-alienation so characteristic of metropolitan people. Without common values and mutual trust, the cash nexus that links one man to another in transient contact has been made subtle in a dozen ways and made to bite deeper into all areas of life and relations. People are required by the salesman ethic and convention to pretend interest in others in order to manipulate them. … Men are estranged from one another as each secretly tries to make an instrument of the other, and in time a full circle is made: one makes an instrument of himself, and is estranged from It also.”
  C.Wright Mills ,White Collar: The American Middle Classes, 1951

 2. Om avslöjandet av förhållandena inom ett företag skulle kunna leda till att företaget (skolan) drabbades av försämrad ekonomi, till exempel genom minskat antal elever, kan man nog tänka sig att de ansvariga tjänstemännen – som nu på SCB – oroar sig för konsekvenserna för egen del. Det finns lagar till skydd av företagshemligheten https://lagen.nu/2018:558 :

  Skadeståndsansvar
  5 § Den som gör sig skyldig till brott enligt 26 eller 27 § ska ersätta den skada som uppkommer genom brottet eller genom att företagshemligheten utnyttjas eller röjs.

  Detta är dessutom kopplat till högre rätt, EU-lagen, så den svenska offentlighetsprincipen kommer troligen att få stå tillbaka för EU:s genomskinlighet (“transparens”). Utom möjligen om skolorna återförstatligas. Fast det är också rätt tveksamt om sådant är tillåtet inom EU.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.