Skärgård

9 Nov, 2019 at 15:52 | Posted in Varia | Comments Off on Skärgård

Om_oss-Bild1Min landskapsupplevelse är starkast och rikast här, därför att den har djupa rötter i ständigt växande minnesavlagringar, rötter som når ner till barndomsupplevelsernas källvatten. Det enda verkligt nya man får uppleva som vuxen är kärleken. Allt annat som är värt ordet upplevelser är egentligen projektioner av de starka barndomsupplevelsens, de stora, utvidgande upptäckterna av världen och det egna jaget.

Sven Barthel/Roland Svensson

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.