Nu är det verkligen dags skrota åtstramningsdoktrinen!

6 Nov, 2019 at 14:55 | Posted in Economics | 2 Comments


Yours truly och en del andra nationalekonomer — de som fortfarande har lite kontakt med verkligheten — har under ett par års tid nu frågat sig varför vi i det här landet har en regering som inte vågar satsa på en offensiv finanspolitik och låna mer. Inte minst mot bakgrund av de historiskt låga räntorna är det ett gyllene tillfälle att satsa på investeringar inom infrastruktur, vård, skola och välfärd.

Den ­svenska utlandsskulden är historiskt låg. Den konsoliderade statsskulden ligger idag på lite över 20 procent av BNP och enligt regeringens prognoser kommer den att vara kring 16 procent om två år. Med tanke på de stora utmaningar som Sverige står inför är därför regeringens fortsatta tal om “ansvar” för statsbudgeten minst sagt oansvarigt. I stället för att ”värna om statsfinanserna” borde rege­ringen se till att värna om samhällets framtid. När numera t.o.m. IMF insett att det är kontraproduktivt att föra en åtstramningspolitik med syfte att minska statsskulden, är det minst sagt bedrövligt att ett land lett av en socialdemokratisk regering ännu inte insett att problemet med en statsskuld i en situation med nästintill negativa räntor inte är att den är för stor, utan för liten.

2 Comments

 1. Prof Syll är ju en av de få nationalekonomer som fattar elementa vad gäller nationalräkenskaper och annat! Heder Lars!

 2. Nu finns det ju kostnadsbomber i den svenska ekonomin som man gjort allt för att undvika under 30 år:
  1) Effektivitet offentlig sektor
  2) Bostadsproduktionskostnaderna
  3) Invandringen’
  4) Kommunernas finanser

  Jag har svårt att ta Katalys på allvar eller någon nationalekonom som ignorerar det.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.