Om vådan av att läsa nationalekonomi

5 Jul, 2019 at 09:33 | Posted in Economics | 2 Comments

fgbbio_2För egen del … måste jag läsa lika nödvändigt som jag måste andas, och jag kan numera läsa så gott som allt som är någorlunda mänskligt skrivet och har innehåll …

Men bestämda undantag finnas, som jag aldrig kommer att kunna bemästra; liksom vissa människor med god aptit bli sjuka vid tanken på ål eller må illa av musslor. Jag kan inte läsa juridik; inte heller nationalekonomi …

Försöker jag mig på den sortens ting, inträda oförminskade de nybörjarfenomen som kunna hemsöka ett stackars ovilligt skolbarn: universum sjunker samman i grå lump, och själen fylles av kval; förståndet vrider sig, som om det sutte på ett halster, och hjärnan känns vattnig; och en trötthet, långt mer kompakt än all trötthet alstrad av någon som helst av mig känd form av arbete eller förströelse, har redan efter fem minuter hunnit fylla varje fiber av min varelse som en evighetens flod av bly.

Frans G Bengtsson

2 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Jeg har læst nogle af Bengtssons fantastiske essays. Fx “kunsten at lyve” – stor kunst, altså Bengtssons essays 😉

  2. Juridik är samhällets… tilltro till att det går att reglera tanken?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.