Postmodern mumbo jumbo

30 May, 2019 at 13:18 | Posted in Theory of Science & Methodology | 2 Comments

hall
Fyra viktiga drag är gemensamma för de olika rörelserna:

    1. Centrala idéer förklaras inte.
    2. Grunderna för en övertygelse anges inte.
    3. Framställningen av läran har en språklig stereotypi …
    4. När det gäller åberopandet av lärofäder råder samma stereotypi — ett begränsat antal namn återkommer. Heidegger, Foucault, och Derrida kommer tillbaka, åter och åter …

Till de fyra punkterna vill jag emellertid … lägga till en femte:

5. Vederbörande har inte något väsentligen nytt att framföra.

Överdrivet? Elakt? Tja, smaken är olika. Men smaka på den här soppan och försök sen säga att det inte ligger något i den gamle lundaprofessorns karakteristik …

MUMBO-JUMBO1The move from a structuralist account in which capital is understood to structure social relations in relatively homologous ways to a view of hegemony in which power relations are subject to repetition, convergence, and rearticulation brought the question of temporality into the thinking of structure, and marked a shift from a form of Althusserian theory that takes structural totalities as theoretical objects to one in which the insights into the contingent possibility of structure inaugurate a renewed conception of hegemony as bound up with the contingent sites and strategies of the rearticulation of power.

Judith Butler

2 Comments

  1. Jojo,sådana ordmaränger från Professor Butler!Man anar faktiskt en viss språklig påverkan från en viss herr Gamlin,skulle jag vilja påstå! 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=q5hm1tK_9Zs


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.