Sten Broman

15 May, 2019 at 18:24 | Posted in Varia | 1 Comment


Den oförliknelige själv sprang man på då och då som ung student i Lund på 1970-talet. En i alla avseenden märkvärdig person!

1 Comment

  1. Sten Broman om språkliga dummerjönsar!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.