OECD varnade redan 1992 om skolreformens följder

25 Apr, 2019 at 14:58 | Posted in Education & School | Comments Off on OECD varnade redan 1992 om skolreformens följder

Häromveckan publicerade OECD återigen en rapport där de konstaterade att skolvalet har lett till ökad skolsegregation och minskad likvärdighet. Segregationen ökar i den svenska skolan och resultatskillnaderna mellan skolor blir större. Men vad som är mindre känt är att OECD redan 1992 var starkt kritisk till de reformer Bildt-regeringen tänkte genomföra och varnade för att konsekvenserna av dem kunde innebära skolsegregation och minskad likvärdighet.

blackboardsvenskaflagganOECDs rapport från 1992 är en häpnadsväckande läsning. OECD pekar på en rad av problem med Bildt-regeringens reformagenda och ifrågasätter om den marknadsstyrning av skolan som regeringen vill införa är förenlig med den strävan till social jämlikhet som skolsystemet grundar sig på och som regeringen säger sig vilja upprätthålla. […]

För OECD är det tydligt att regeringens förslag är ideologiskt grundade.

“The concepts of competition and choice, central to these ambitions, are new to the Swedish educational vocabulary. That they are more than ideologically inspired rhetoric is demonstrated by the specific measures designed to give effect to them.” […]

OECD publicerade sin rapport i juli 1992. Men Bildt-regeringen väntade inte in den, utan redan månaden tidigare hade regeringens förslag om att valfrihet, skolpengssystemet och fri etableringsrätt för privata aktörer skulle införas klubbats igenom i riksdagen. Beslutet innebar att offentliga och fristående skolor i stort skulle ha samma förutsättningar att bedriva skolpliktsreglerad verksamhet grundat på principen om valfrihet. Det beslutades inte om något särskilt regelverk för friskolor. Inga särskilda krav ställdes för att en friskola skulle få tillstånd. Vem som helst fick starta en skola oavsett driftsform och det infördes inga restriktioner för vinstuttag.

Mattias Samuelsson / LO Bloggen

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.