Brå och brott kopplat till härkomst

31 Mar, 2019 at 11:08 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

Som meddelats häromdagen ska Brottsförebyggande rådet (Brå) åter utreda brott kopplat till härkomst. Och debattvågorna går redan höga.

morganMän födda i utlandet är kraftigt överrepresenterade bland de som dömts för att ha begått våldtäkt i Sverige. Detta är fakta — och just därför kan man ju undra varför ledande svenska politiker och brottsforskare inte tyckt att det har varit viktigt eller speciellt intressant att statistiskt belägga våldtäktsmännens etnicitet. Skälet som åberopats av politiker (som t ex Morgan Johansson) och forskare (som t ex Jerzy Sarnecki) är att de TROR att de huvudsakliga orsaksfaktorerna är socio-ekonomiska och att fokus på etnicitet bara skulle spela rasism och utlänningsfientlighet i händerna.

Detta försök till bortförklaring är inget konstigt eller ovanligt — åtminstone om vi talar om politik och medier. Där sysslar man dagligen med den typen av resonemang som bygger på haltande logik och halvsanningar. Mer anmärkningsvärt och mer kritisabelt är det när även forskare hänger sig åt dylikt.

För de flesta sociala fenomen föreligger mekanismer och orsakskedjor som till stor del ytterst går att hänföra till socio-ekonomiska faktorer. Så även med stor sannolikhet när det gäller våldsbrott och mer specifikt våldtäktsbrott. Detta betyder dock ingalunda att man vid exempelvis en statistisk regressionsanalys med ‘konstanthållande’ av socio-ekonomiska variabler helt restlöst skulle i någon kausal mening kunna trolla bort andra viktiga faktorer som etnicitet, kultur, etc.

C23bLlaXAAA8JPeOch detta är pudelns kärna! Socio-ekonomiska faktorer ÄR viktiga. Men så även andra faktorer. Att dessa i någon mening skulle kunna uppfattas som ‘känsliga’ att kartlägga är inget försvar för att i vetenskapliga sammanhang blunda för dem — något som borde vara självklart även för Brottsförebyggande rådet och Jerzy Sarnecki.

Inte minst Sarnecki har under lång tid och vid upprepade tillfällen tvärsäkert hävdat att våldtäkter bara kan förstås och förklaras som resultat av socio-ekonomiska faktorer. Några entydiga evidensbaserade forskningsresultat som skulle kunna utgöra grund för denna tvärsäkerhet föreligger dock inte.

Att hävda att det kan finnas andra ‘förklaringsfaktorer’ — som t ex etnicitet och kultur — stämplas som ‘farligt.’ Detta är långt ifrån första gången i historien som ny kunskap, data och vetenskapliga teorier ifrågasätts utifrån en rädsla för att de kan ha negativa samhälleliga konsekvenser (Galileos och Darwins nya fakta och kunskaper om astronomi och evolution möttes först med invändningar och krav på hemlighållande från dåtidens etablissemang).

‘Fakta sparkar’ som Gunnar Myrdal brukade säga. Att av rädsla för att fakta kan missbrukas välja att mörklägga information om stora och viktiga samhällsproblem som brott och våld är fullständigt oacceptabelt. Det är ett svek både mot samhället i stort och de personer som utsätts för brotten och våldet.

Mer — inte mindre — fakta och kunskap, är en förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna minska förekomsten av våld och brott i vårt samhälle. Ett samhälle måste ha förtroende för sina medborgares förmåga att hantera information. Avsaknad av det förtroendet är något som vi förknippar med auktoritära samhällen. I en demokrati mörklägger man inte information!

3 Comments

 1. Doktor Gormander- Köp en forskare :
  “Forskarna på Handelns utredningsinstitut, HUI, har skapat ett drömlaboratorium och rycker nu förbi regeringens specialister på vetenskaplig make-up.

  Vi vet alla att forskarna vill oss väl. Använd inte balsam. Då blir du skallig. Ät inte chips för då förvandlas din mage till Hallandsåsen. Gå inte ut i solen och tala inte i mobil för då mosas din hjärna till sylta.

  När forskarna talar knäfaller jag. Vad skulle vi vara utan dem. Det var forskarna som uppfann ljuset.

  Det bästa med forskningen är att den är fri. Den är till salu. Har man bara en slant över så kan man beställa den forskning man vill ha. På så vis kan man göra världen bättre.

  Jag minns hur forskarna vid Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, för tio år sen kom med en ständig ström av lugnande rapporter. Brottsligheten hade inte ökat och ensamma kvinnor kunde utan rädsla gå över mörka kyrkogårdar klockan tre på natten. Chansen att bli huggen med en yxa var nästan noll eftersom yxor är ovanliga i såna här sammanhang. Då var Jerzy Sarnecki den enda människan i hela världen som fick vara med i tv nästan varje vecka och säga att ingenting har hänt.

  I dag har Ann-Marie Begler tagit över BRÅ och petar i rapporterna så att de stämmer med regeringens förhoppningar. Regeringen vill ha goda resultat. Den regeringen som inte kan garantera trygghet har förlorat sin legitimitet.

  Men på senare år har HUI tagit upp kampen med regeringens forskare. Under ledning av Stefan Fölster, den viskande demonen, fick man fram de mest fantastiska resultat som alltid presenteras på DN-debatt.

  Sålunda lade en forskare på HUI, Robert Gidehag, fram en rapport om alkohol för drygt ett år sen. Han bevisade att om priset på sprit sänks så kommer folk att dricka mindre. Slutsatsen var närmast osannolikt tilltalande. Gratis sprit.

  Det visade sig sen, vilket DN-debatt inte meddelade, att rapporten var beställd av vin- och sprithandlarnas förening. Än sen? Forskarna ger oss de drömmar vi behöver. De har blivit mentalhygienens funktionärer.

  Sen dess har rapporterna formligen sprutat fram ur HUI:s kreativa laboratorium. De har nu sexton anställda som alla levererar de resultat som beställaren behöver.

  Sålunda kom två HUI-forskare, Fredrik Bergström och Mikael Sandström, med en rapport förra året om att etablering av friskolor var bra. Rapporten skrevs på uppdrag av ESO och forskarna gjorde som de blivit lärda av Fölster.

  Sören Wibe bråkade och kallade rapporten för vetenskaplig bluffpoker. En massa data var utelämnade för att de pekade i fel riktning och tog man bort resultaten från en enda kommun, Pajala, så försvann den positiva effekten av friskolorna.

  Tydligen hade han fullständigt missförstått forskningens suveräna frihet. Om den inte är till salu – hur ska man då kunna räkna ut dess pris?

  Wibe är en glädjeförstörare. Vem vill höra en massa trista fakta när man sitter och tittar på Borta med vinden.

  Häromdagen slog HUI till igen på DN-debatt. Robert Gidehag har tillsammans med Fredrik Bergström gjort en utredning som visar att medel-Svensson har det sämre ställt än svarta amerikaner.

  Det var en höjdpunkt. Jag minns Harlem med ruiner, tiggare, råttbitna spädbarn och varningarna som sa att om du tar ett steg in i Harlem är du död.

  Sen jämförde jag denna syn med Trosa som jag just råkade vandra genom.

  Och insåg att hela Trosa är en kuliss. Bakom den prydliga snickarglädjen finns ett hav av lidande, fattigdom, folk som käkar pellets och aldrig får komma till doktorn.

  HUI har initiativet men snart kommer nog regeringen att svara med egna forskare som bevisar att vi kommer att få jättehöga pensioner och att chips inte är så farligt som man tror. Det är, som radions Public Service nyligen fastslog, dippen som dödar.

  Man vill ju gärna att forskningen ska bekräfta det man hoppas på. Vad ska man annars ha den till?”
  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/bKG6qk/kop-en-forskare

  • Lysande analys 🙂

 2. Etnicitet eller hudfärg eller ras eller vad man nu väljer att kalla det är utan tvekan ett socialt fenomen. Sartre hävdade i sin analys av judeförföljelserna att juden definieras som sådan genom förföljelsen. Denna förståelse bör dock kompletteras med den historiska vetenskapens resultat i frågan om den moderna rasismens etablering som metod för klassherravälde. Och i fallet Sverige bör man se hur den kraftigt ökade importen av underklass och EU-medlemskapets “fria rörlighet” sammanfaller med kapitalismens globalisering och avvecklingen av kapitalism med ett mänskligt ansikte på andra områden. Omställningens bredd och djup framgår både av omfördelningen av ägandet https://ekonomistas.se/2015/10/06/nar-blev-sverige-rikt-sveriges-nationalformogenhet-under-200-ar/ och i den annorlunda dispositionen av arbetet http://www.fredtorssander.se/fredpress/2018/09/05/restaurationen-i-borjan-av-1990-talet-slutpunkten-for-den-svenska-kapitalismens-tillvaxtsaga/
  Det framstår som uppenbart att etableringen av det sociala fenomenet etnicitet eller kultur etc. och användningen av detta som förklaring till våldsbrott och då särskilt brott mot kvinnor sammanfaller med etableringen av fattiggörande, arbetslöshetspolitik och bostadsbrist. Etableringen har skett både som ideologi och genom att skapa fakta på marken.
  Modellen har såvitt jag kunnat läsa mig till skapats och förfinats i föregångslandet USA. Med startdatum redan under Englands kolonialvälde i nuvarande delstaten Virginia. https://www.counterpunch.org/2013/05/21/the-invention-of-the-white-race/
  Så visst finns det anledning att mäta och räkna på sociala fenomen i Sverige även med kategoriindelningar som etnicitet eller kultur etc. Det gäller bara att vetenskapen samtidigt gör klart att det man mäter genom detta är framför allt effekten av vad som kan kallas rasifieringen av restaurationen.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.