John Hassler och Klas Eklund — etablissemangsekonomer med dimljuset på

21 Mar, 2019 at 09:59 | Posted in Economics | Comments Off on John Hassler och Klas Eklund — etablissemangsekonomer med dimljuset på

Det är svårt att hitta en mer missbrukad ekonomisk klyscha än just ”strukturreformer”. För att citera en diskussion i Financial Times; ”Strukturreformer är en tom amatörekonomisk fras, ofta med vaga referenser till avregleringar och skatte- och budgetnedskärningar”.

itzhak_126513125Ordet dyker ständigt upp när något lands ekonomi anses ha kört fast på en för låg tillväxtkurva … Så också när man i början av augusti läste Dagens Industris intervju med en rad kända svenska nationalekonomer, som professor John Hassler, tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet, Klas Eklund, senior ekonom på Mannheimer och Swartling … Samtliga oroar sig, med rätta, för ett kommande politiskt dödläge med den stora kil som Sverigedemokraterna har dunkat in i den svenska politiska vävnaden, men sedan kommer det, en därmed sammankopplad oförmåga att genomföra strukturreformer.

John Hassler uttalande slår på dimljuset; ”Jag är ganska bekymrad. Vi har en historiskt låg underliggande tillväxt i BNP per capita och det kommer att cementeras om man inte genomför ett antal strukturreformer”

Men när ordet ska fyllas med innehåll tilltar dimman, förutom just vaga referenser till ytterligare avregleringar av arbetsmarknaden och skattesänkningar, värnskatten ska bort, och att det höga svenska skattetrycket behöver sänkas. Det senare dock utan att göra avkall på det heliga ”överskottsmålet”.

Per Lindvall

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.