De som talar om pengar

4 January, 2019 at 17:43 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

De som framför allt dominerar i den svenska ekonomirapporteringen är ekonomer från banker och försäkringsbolag. Det visar en granskning av artiklar i svensk dagspress som Flamman har gjort.

fredagsmys-med-flamman_logoVi går in med olika värderingar och synsätt. Det gör att man kommer till ganska olika slutsatser. Fackliga ekonomer uttalar sig bara i sex procent av artiklarna. Arbetsgivarorganisationer i nästan 20. Och banker och försäkringsbolag utgör tillsammans över 40 procent …

Bäst representerade bland svenska företag i det material Flamman har gått igenom är Swedbank … Varje år lägger Swedbank och andra banker stora summor pengar på kommunikation. I Swedbanks fall talar man alltså om ”folkbildning”.

Men Ola Pettersson på LO kallar det snarare marknadsföring, och menar att Swedbanks dominans i den svenska ekonomibevaknigen helt enkelt är resultatet av ett riktat arbete med syfte att synas så mycket som möjligt …

Lars Pålsson Syll är nationalekonom och professor i samhällsvetenskap vid Malmö universitet … Han menar att läget i Sverige är sämre än i omvärlden. Här är de som Pålsson Syll kallar för mainstreamekonomer ännu mer dominerande än i andra länder …
– Sverige är ett litet land och det blir liksom inte utrymme för mer än en uppfattning i väldigt många ekonomiska frågor. De är de här standardsvaren man får då, standarduppfattningarna. Och vi som forskar som vet att det finns rätt många olika uppfattningar om ekonomi som aldrig kommer fram, och det ger bilden av att nationalekonomer är ungefär som fysiker eller naturvetare, som har en gemensam bas som de står på och alla tycker nästan samma sak. Så är det ju inte.

Flamman

3 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Det är ju bla därför man inte lyssnar Ekonomiekot eller public services ekonomi rapporteringar mm. De intervjuar bankekonomer etc. och babblar ovidkommande siffror utan betydelse.Ingen analys ,kritisk eller ej.Det faller en stor skugga över public services rent ut sagt skitdåliga ekonomijournalistik!

  2. När ryska staten gör samma sak som Swedbank brukar det kallas Fake news.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.